Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Karşıya yüklenmiş veri dosyalarından veri ekleme

Belirli dosya türlerini karşıya yükleyebilir ve Veri yükleme düzenleyicisi veya Veri yöneticisi içinde bu verileri yükleyebilirsiniz.

Veri kümelerini hub'daki alanlara doğrudan yükleyebilirsiniz. Bir uygulamada çalışırken veri kümelerini alanlarınıza da yükleyebilirsiniz. Uygulamanıza bir veri kümesi eklemek ve kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

 • Verilerinizi buluta yükleyin. Her veri dosyası en fazla 100 GB olabilir. Ancak çok büyük dosyaları (6 GB üzeri) karşıya yüklerken altyapı kapasitesi ile ilgili kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. QVD dosyalarını altyapıya yüklemek için gereken bellek kullanımı nedeniyle QVD veri dosyaları ile bu kısıtlamalarla karşılaşılması daha olasıdır. Mevcut kapasiteyi artırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Büyük uygulama desteği.
 • Verileri uygulamanıza ekleyin. Bu, yüklemek istediğiniz verileri seçmeniz ve hazırlamanıza olanak sağlayan ilk adımdır.
 • Verileri uygulamanıza yükleyin. Verilerinizi seçmeyi ve hazırlamayı bitirdiğinizde uygulamanıza yükleyebilirsiniz. Verileri yükledikten sonra, uygulamanızda görselleştirmeler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Bilgi notuDataFiles bağlantılarının dosya uzantısı büyük-küçük harfe duyarlıdır. Örneğin: .qvd.

Veri dosyalarınızı bulutunuza yükleme

DataFiles penceresinden veri dosyalarını buluta yükleyebilirsiniz. Bu pencereyi açmanın farklı yolları vardır. Alanlar açılır listesinden veri dosyalarının yükleneceği alanı seçebilirsiniz. Bir alana veri dosyaları eklemek için düzenleme iznine sahip olmanız gerekir.

Yeni bir uygulama içinde

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamayı açın.
 2. Dosyalar ve diğer kaynaklar öğesine tıklayın.
 3. Sol menüde Veri dosyaları seçeneğine tıklayın.
 4. Klasör kısayolları altında DataFiles seçeneğine tıklayın ve bir veri dosyası yükleyin.

Mevcut bir uygulamada

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamayı açın.
 2. Üst menüden Gezinti öğesine ve ardından Dosyalar ve diğer kaynaklar öğesine tıklayın.
 3. Sol menüde Veri dosyaları seçeneğine tıklayın.
 4. Klasör kısayolları altında DataFiles seçeneğine tıklayın ve bir veri dosyası yükleyin.

Veri yükleme düzenleyicisinde, mevcut bir DataFile bağlantısından

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamayı açın.
 2. Veri yükleme düzenleyicisini açın.
 3. Sağ taraftaki Veri bağlantıları penceresine gidin. Kişisel ve paylaşılan alanlarda bulunan erişebildiğiniz klasörleri görürsünüz.
 4. DataFiles klasörünü seçin ve şu simgeye tıklayın:Verileri seç.

Bulutunuza bir dosya yükledikten sonra, verileri uygulamanıza ekleyebilir ve ardından verileri uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

Uygulamanıza veri yükleme

Uyarı notu

Veri yöneticisine daha önceden eklenmiş bir tabloyu aynı ada ve aynı sütunlara sahip bir komut dosyası tablosu olarak Veri yükleme düzenleyicisine eklemeyin.

Veri yöneticisinde

Bilgi notuVeri Yöneticisi'nde, veri dosyaları yalnızca kişisel alanınızdan veya uygulamanın bulunduğu alandan yüklenebilir veya okunabilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamayı açın.
 2. Veri yöneticisi'ni açıp Ekle Veri ekleDosyalar ve diğer kaynaklar'a tıklayın. Ayrıca üst çubuktaki Gezinti için Veri ekle'ye tıklayabilirsiniz. Veri ekleme, verileri uygulamanıza yüklemeden önce verilerinizi seçmenize ve hazırlamanıza olanak sağlar.
 3. Veri dosyaları'na tıklayın.
 4. Verilerinizi içeren dosyayı seçin. Qlik Sense, verilerinizin bir önizlemesini sağlar.
 5. Yüklenecek tabloları ve alanları seçin.

 6. Verileri, veri yöneticisinin İlişkiler görünümünde açmak için Veri ekle'ye tıklayın. Bu, veri kaynakları eklemeye, verileri dönüştürmeye ve Veri yöneticisi’nde tabloları ilişkilendirmeye devam etmenizi sağlar.

  Veri ekle'ye tıkladığınızda veri profili oluşturma varsayılan olarak etkinleştirilir. Veri profili oluşturma şunları yapar:

  • Veri ilişkileri önerir.
  • Tablolar arasındaki ortak alanları otomatik olarak niteler. Bu işlem, tablo adına dayalı benzersiz bir ön ek ekler.
  • Tarih ve saat alanlarını autoCalendar alanına eşler.

  Tablolar, ortak alan adlarında otomatik olarak ilişkilendirilmez. Tabloları, İlişkiler görünümünde ilişkilendirebilirsiniz.

  İpucu notuVerileri doğrudan uygulamanıza yüklemek isterseniz More seçeneğine tıklayın ve veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın. Bu işlem sonucunda, veri eklerken mevcut tüm veriler de veri kaynaklarından yeniden yüklenir. Tablolar, ortak alan adlarında otomatik olarak ilişkilendirilir. Tarih ve saat alanları oluşturulmaz.
 7. Verileri hazırlamayı tamamladığınızda Verileri yükle'ye tıklayın. Ciddi sorunlar algılanırsa, uygulamaya veri yükleyebilmek için önce Veri yöneticisinde sorunları gidermeniz gerekir.

Bilgi notu

Verileriniz şehir veya ülke coğrafi bilgilerini içeriyorsa aşağıdaki QVD dosyaları mevcut alanınıza otomatik olarak eklenebilir:

 • countryAliases.qvd

 • countryGeo.qvd

 • cityAliases.qvd

 • cityGeo.qvd

Bu dosyalar, eklenen verilerinize dahil edilen konumlar için ek coğrafi veriler sağlamak üzere kullanılır. Qlik Sense bu dosyaları gerektiğinde yönetir ve günceller. Bu dosyalar silinirse bir sonraki yeniden yüklemeden sonra otomatik olarak geri eklenirler.

Veri yükleme düzenleyicisinde, veri bağlantısından

Veri Bağlantıları'na gidebilir ve yüklenecek verileri seçmek için Veri SeçimiVerileri seç diyalog penceresini kullanabilirsiniz.

Komut dosyalarında verileri seçme

Kod yazarak bir dosyadan

Dosyalar, kodda bir LOAD deyimi kullanılarak yüklenir. LOAD deyimleri tüm kod ifadelerini içerebilir. Başka bir Qlik Sense uygulamasından veri okumak için Binary deyimini kullanabilirsiniz.

Load

Güncellenmiş bir veri dosyasını yükleme

Bir uygulamadaki verileri güncellemek için daha önce yüklediğiniz dosyayla aynı ada sahip güncellenmiş veri dosyasını yükleyebilirsiniz. Sorulduğunda önceki dosyayı değiştirmeyi seçin. Veri dosyasını yükledikten sonra, verilerinizi uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!