Ana içeriğe geç

Alanlar

Alanlar, Qlik Sense içinde kullanılan değerleri tutar. Alanlar, komut dosyasından yüklenen veriler olarak düşünülebilir.

Alanlar, alan değeri adı verilen bir veya daha fazla değer içerir ve temel düzeyde bir veritabanı tablosundaki sütunlara karşılık gelirler, ancak birden fazla tabloda da bulunabilirler. Alan değerleri, sayısal veya alfasayısal verilerinden oluşur. Alanlar, komut dosyasından yüklendiğinde bir tablo görselleştirmesi olarak temsil edilebilir.

Komut dosyasındaki verilere örnek:

Temp: LOAD * inline [ Customer Product UnitSales UnitPrice Imagine Film 4 16 Imagine Film 10 15 Imagine Shutter 9 9 PhotoInc Shutter 5 10 PhotoInc Lens 2 20 PhotoInc Magnifier 4 25 Gallery Film 8 15 Gallery Lens 7 19 ] (delimiter is ' ');
 

Verilerin yüklenmesinden sonra veri modeli tablosunda temsil edilen alanlar:

Data model table.

Bir sayfadaki tablo görselleştirmesinde sütun olarak aynı ifadeler.

Table visualization.

Uygulama sayfalarında görselleştirmeler oluşturmak için alanlar kullanılır. Bunlar düzenleme modunda sayfadaki görselleştirmelere eklenir. Düzenleme modundaki bir sayfada alanlar Varlıklar'dan kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfalarla çalışma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!