Gå till huvudinnehåll
RowNo - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RowNo - diagramfunktion

RowNo() returnerar numret på den aktuella raden i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar RowNo() numret på den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Kolumnsegment

En tabell som visar kolumnsegment

Anteckning om informationSortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller är inte tillåtet när RowNo() används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel: Diagramuttryck med RowNo