Ga naar hoofdinhoud

RowNo - diagramfunctie

RowNo() retourneert het nummer van de huidige rij in het huidige kolomsegment in een tabel. Voor bitmapdiagrammen wordt met RowNo() het nummer van de huidige rij in het equivalent van de standaard tabel voor het diagram geretourneerd.

Als de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

Kolomsegmenten

Een tabel die kolomsegmenten toont

InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in diagrammen of op uitdrukkingskolommen in tabellen als wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van het diagram. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld.

Syntaxis:  

RowNo([TOTAL])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeeld: Diagramuitdrukking die gebruikmaakt van RowNo