Ana içeriğe geç

Qlik Sense uygulamalarıyla tanışın

Uygulamalar, göreve özel ve amaca yönelik oluşturulmuş uygulamalardır. Uygulamalar, görselleştirme yoluyla yorumlanan veri kaynaklarından yüklenen verileri içerir.

Uygulamalar verileri anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Alanlara veri kaynakları eklenebilir. Bunlar bir uygulamanın içinden eklenir veya bulut hub'ında oluşturulur. Ardından verileri uygulamaya yüklenir. İlgili veri tabloları arasında ilişkilendirmeler yapılır. Veri modeli kullanılarak, görselleştirmeler verileri yorumlamak için uygulamadaki sayfalara eklenir. Görselleştirmeler; grafikler, tablolar ve verilerin benzer temsilleridir. Uygulamaya erişimi olan üyeler, görselleştirmelerde seçimler yaparak içgörüler ve keşifler için verileri inceleyebilir.

Bulut hub'ındaki uygulamalar Qlik Sense uygulamaları veya QlikView uygulamaları olabilir.

Qlik Sense uygulamaları

Bulut hub'ındaki Qlik Sense uygulamaları ya Qlik Sense bulut hub'ında oluşturulmuştur veya oraya bir Qlik Sense Enterprise on Windows dağıtımı ile gönderilmiştir.

Uygulamalar Qlik Sense bulut hub'ı içinde oluşturulur. Diğer Qlik Sense dağıtımlarında oluşturulan uygulamalar da Qlik Sense bulut hub'ına yüklenebilir. Bulut hub'ındaki uygulamalar düzenlenebilir ve değiştirilebilir. Bulut hub'ında uygulama oluşturma ve yönetme hakkında bilgi almak için Uygulamalar ile çalışma bölümüne bakın.

Bir uygulamaya erişiminiz varsa uygulamayı, sayfalarını ve hikayelerini araştırabilirsiniz. Bir uygulamayı nasıl araştıracağınız hakkında bilgi almak için Analytics for business users bölümüne bakın.

Uygulamalar, bulut hub'ının diğer üyeleriyle paylaşılabilir. Uygulamalar, iş birliğiyle geliştirme için paylaşılan alanlara eklenebilir. Hassas bilgiler içeren uygulamalar, belirli kullanıcıların görüntülemesi için yönetilen alanlarda yayınlanabilir. Bulut hub'ının diğer üyeleriyle iş birliği yapma hakkında daha fazla bilgi almak için Uygulama içeriğini paylaşma ve indirme bölümüne bakın.

Uygulama içindeki izinlerinize ve bulunduğu alana bağlı olarak uygulamaya kendi özel sayfalarınızı ve hikayeleri ekleyerek diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Herkese açık içerik oluşturma hakkında bilgi almak için Sayfalara, yer işaretlerine ve hikayelere erişim verme bölümüne bakın.

Uygulamalar Qlik Sense Enterprise on Windows hizmetinden bulut hub'ına yayınlanabilir. Bu uygulamaların bulut hub'ında yapabildikleri, bulut hub'ı içinde oluşturulmuş uygulamalara kıyasla daha kısıtlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Publishing apps to Qlik Cloud

QlikView uygulamalar

QlikView erişimi olan bulut hub'ı üyeleri, bulut hub'ına kendi QlikView uygulamalarını da ekleyebilir. QlikView uygulamaları, Qlik Sense uygulamalarıyla aynı amaca sahiptir ama farklı bir arayüz kullanır. QlikView uygulamaları bulut hub'ına yüklenebilir veya QlikView AccessPoint'ten dağıtılabilir.

QlikView uygulamaları salt görüntülenebilir uygulamalardır. Kullanıcılar uygulamadaki görselleştirmeleri araştırabilir ama uygulamayı düzenleyemez veya uygulamaya kendi sayfalarını ekleyemez. QlikView uygulamaları diğer kullanıcılarla paylaşılabilir ve alanlara eklenebilir. QlikView uygulamaları, bulut hub'ında yapabildikleri açısından Qlik Sense uygulamalarına kıyasla daha sınırlıdır.

QlikView uygulamaları ve onları nasıl oluşturacağınız ve araştıracağınız hakkında daha fazla bilgi almak için QlikView bölümüne bakın.