Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Rozwiązywanie problemów z alarmami

W tej sekcji opisano problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z alarmów.

Nie udało się wygenerować podglądu

Podczas tworzenia alarmu pojawia się komunikat Podgląd nie mógł zostać wygenerowany.

Możliwa przyczyna  

Masz dostęp do aplikacji jako administrator dzierżawy lub analityki, ale nie masz dostępu jako użytkownik.

Proponowane działanie  

Aby móc tworzyć alarmy, musisz mieć co najmniej uprawnienia do przeglądania aplikacji. Poproś właściciela aplikacji o uprawnienia do przeglądania.

Brak dostępu do aplikacji

W obszarze Aplikacja w przeglądzie alarmów jest wyświetlany komunikat Brak dostępu do aplikacji.

Możliwa przyczyna 1

Nie masz uprawnień do wyświetlania aplikacji.

Proponowane działanie  

Skontaktuj się z administratorem dzierżawy lub analityki, aby uzyskać przynajmniej uprawnienia do wyświetlania aplikacji.

Możliwa przyczyna 2

Aplikacja została usunięta.

Ograniczenia

Dane są ograniczone do 100 000 wierszy

Podczas oceny alarmu zestaw danych jest ograniczony do pierwszych 100 000 wierszy zwróconej hiperkostki. Uniemożliwia to ocenę pełnego zestawu i uzyskanie pełnego wyniku.

W przypadku dużego zestawu danych można obejść problem, tworząc więcej alarmów z filtrem w celu zmniejszenia liczby wierszy w zestawie danych do oceny.

Powiadomienia e-mail są ograniczone do 10 wierszy danych

Jeśli wynik oceny alarmu zawiera więcej niż 10 wierszy danych, powiadomienie e-mail będzie zawierać tylko pierwsze 10 wierszy.

Do wiadomości e-mail jest też załączony plik CSV ze wszystkimi wierszami danych. Nie otwieraj pliku CSV bezpośrednio w programie Excel. Ponieważ pola są rozdzielane znakami tabulacji, a program Excel oczekuje przecinków, plik nie zostanie poprawnie sformatowany. Aby otworzyć plik CSV:

  1. Pobierz plik CSV na komputer lokalny.

  2. Otwórz program Excel z pustym skoroszytem.

  3. Zaimportuj plik CSV, używając tabulatora jako separatora.

Maksymalna liczba alarmów wynosi 50

Liczba aktywnych alarmów, których jesteś właścicielem lub które subskrybujesz, jest ograniczona do 50. Wyłączone alarmy także wliczają się do limitu. Jeśli został osiągnięty limit, możesz zmniejszyć liczbę alarmów.

  • Usuń alarmy, których jesteś właścicielem.

  • Zrezygnuj z subskrypcji alarmów, które zostały Ci udostępnione.

Udostępnianie alarmów na podstawie aplikacji z instrukcją Section Access

Jeśli alarm jest oparty na aplikacji, która używa instrukcji Section Access do zarządzania dostępem użytkowników, możesz udostępnić alarm maksymalnie 100 odbiorcom.