Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Problemen met waarschuwingen oplossen

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het gebruik van waarschuwingen.

Het voorbeeld kan niet worden gegenereerd

U krijgt een bericht Het voorbeeld kan niet worden gegenereerd bij het aanmaken van de waarschuwing.

Mogelijke oorzaak  

U hebt als tenantbeheerder of analysebeheerder toegang tot de app, maar als gebruiker hebt u geen toegang.

Voorgestelde actie  

U hebt minimaal leesmachtigingen voor de app nodig om waarschuwingen te kunnen maken. Vraag bij de eigenaar van de app om weergaverechten.

Geen toegang tot de app

Het bericht Geen toegang tot de app wordt onder App weergegeven in het waarschuwingenoverzicht.

Mogelijke oorzaak 1

U hebt geen leesrechten en kunt de app niet bekijken.

Voorgestelde actie  

Neem contact op met de tenantbeheerder of analysebeheerder om minimaal de machtiging Weergeven voor de app te krijgen.

Mogelijke oorzaak 2

De app is verwijderd.

Beperkingen

Gegevens zijn beperkt tot 100.000 rijen

Nadat de waarschuwing is geëvalueerd, wordt de gegevensverzameling beperkt tot de eerste 100.000 rijen van de geretourneerde hyperkubus. Dit betekent dat niet de volledige gegevensverzameling geëvalueerd wordt of er geen compleet resultaat wordt geleverd.

Als u een grote gegevensverzameling heeft, lost u dit op door meerdere waarschuwingen aan te maken met een filter om het aantal rijen te beperken die in de gegevensverzameling geëvalueerd moeten worden.

E-mailmeldingen zijn beperkt tot 10 rijen met gegevens

Als het resultaat van de waarschuwingsevaluatie meer dan 10 rijen gegevens bevat, worden alleen de eerste 10 rijen in de e-mailmelding getoond.

Er is ook een CSV-bestand met alle rijen gegevens dat als bijlage bij de e-mail is gevoegd. Open het CSV-bestand niet direct in Excel. Aangezien de velden zijn gescheiden d.m.v. tabtekens en Excel komma's verwacht, zal het bestand niet correct worden opgemaakt. Het CSV-bestand openen:

  1. Download het CSV-bestand eerst naar uw computer.

  2. Open Excel met een lege werkmap.

  3. Importeer het CSV-bestand en gebruik daarbij de tab als scheidingsteken.

U kunt maximaal 50 waarschuwingen hebben

Het aantal waarschuwingen waarop u zich kunt abonneren is beperkt tot 50. Uitgeschakelde waarschuwingen tellen ook mee voor het limiet. Als u het limiet hebt bereikt, kunt u het aantal waarschuwingen beperken.

  • Verwijder waarschuwingen waarvan u de eigenaar bent.

  • Meld u af voor abonnementen die met u zijn gedeeld.

Het delen van waarschuwingen op basis van apps met Section Access

Als de waarschuwing is gebaseerd op een app die gebruikmaakt van sectietoegang om gebruikerstoegang te beheren, kunt u de waarschuwing met maximaal 100 ontvangers delen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!