Ga naar hoofdinhoud

Problemen met waarschuwingen oplossen

OP DEZE PAGINA

Problemen met waarschuwingen oplossen

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het gebruik van waarschuwingen.

Het voorbeeld kan niet worden gegenereerd

U krijgt een bericht Het voorbeeld kan niet worden gegenereerd bij het aanmaken van de waarschuwing.

Possible cause  

U hebt als tenantbeheerder toegang tot de app, maar als gebruiker heeft u geen toegang.

Proposed action  

U hebt minimaal leesmachtigingen voor de app nodig om waarschuwingen te kunnen maken. Vraag bij de eigenaar van de app om weergaverechten.

Geen toegang tot de app

Het bericht Geen toegang tot de app wordt onder App weergegeven in het waarschuwingenoverzicht.

Possible cause 1

U hebt geen leesrechten en kunt de app niet bekijken.

Proposed action  

Neem contact op met de tenantbeheerder om tenminste leesrechten voor de app te krijgen.

Possible cause 2

De app is verwijderd.

Beperkingen

Gegevens zijn beperkt tot 100.000 rijen

Nadat de waarschuwing is geëvalueerd, wordt de gegevensverzameling beperkt tot de eerste 100.000 rijen van de geretourneerde hyperkubus. Dit betekent dat niet de volledige gegevensverzameling geëvalueerd wordt of er geen compleet resultaat wordt geleverd.

Als u een grote gegevensverzameling heeft, lost u dit op door meerdere waarschuwingen aan te maken met een filter om het aantal rijen te beperken die in de gegevensverzameling geëvalueerd moeten worden.

E-mailmeldingen zijn beperkt tot 10 rijen met gegevens

Als het resultaat van de waarschuwingsevaluatie meer dan 10 rijen gegevens bevat, worden alleen de eerste 10 rijen in de e-mailmelding getoond.

Er is ook een CSV-bestand met alle rijen gegevens dat als bijlage bij de e-mail is gevoegd. Open het CSV-bestand niet direct in Excel. Aangezien de velden zijn gescheiden d.m.v. tabtekens en Excel komma's verwacht, zal het bestand niet correct worden opgemaakt. Het CSV-bestand openen:

  1. Download het CSV-bestand eerst naar uw computer.

  2. Open Excel met een lege werkmap.

  3. Importeer het CSV-bestand en gebruik daarbij de tab als scheidingsteken.