Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Prognoses van tijdreeksen

Zakelijke gebruikers en analisten bewaken hun metingen als een trend binnen een bepaalde periode. Met prognoses van tijdreeksen kunnen ze inschatten hoe de historische volgorde van observaties zich in de toekomst zal ontwikkelen. De mogelijkheid om te voorspellen hoe trendlijnen zich zullen ontwikkelen, komt van pas bij het vormen van een strategie en het maken van besluiten. In Qlik Cloud worden met de optie Prognose van tijdreeksen visualisaties gemaakt waarbij de trendlijnen worden uitgebreid met voorspelde waarden die worden gegenereerd en op het lijndiagram worden gepresenteerd. Afhankelijk van de gebruikte methode, zoals een gearceerd gedeelte dat een betrouwbaarheidsinterval voorstelt, worden mogelijke waarden getoond met het bijbehorende configureerbare betrouwbaarheidsniveau. Prognoses van tijdreeksen worden gemaakt met behulp van betrouwbare, voorspellende functies; het SSA-algoritme (Singular Spectrum Analysis) maakt een betrouwbaarheidsinterval en de OLS-methode (Ordinary Least Squares) maakt een eenvoudige lineaire regressielijn.

Diagram voor prognose van tijdreeksen, gemaakt met OLS-methode

diagram voor prognose van tijdreeksen, gemaakt met OLS-methode

Diagram voor prognose van tijdreeksen, gemaakt met SSA-methode

diagram voor prognose van tijdreeksen, gemaakt met SSA-methode

Met de optie Prognose van tijdreeksen wordt een onderscheid gemaakt tussen voorspelde waarden en historische waarden. In de visualisatie wordt de prognose incrementeel getoond zoals geconfigureerd in de selecties voor de vermenigvuldiger in Prognosestappen en Stapgrootte in dimensie-eigenschappen. Als de SSA-methode is geselecteerd in de meting, wordt een gearceerd gedeelte weergegeven dat de betrouwbaarheidsinterval van de voorspelling vertegenwoordigd. Deze interval wordt geconfigureerd via de metingeigenschappen: Betrouwbaarheid tonen en Betrouwbaarheidswaarde. Het gearceerd gedeelte toont de interval van aannemelijke waarden (bijv., 95%). Dit betekent dat toekomstige waarden waarschijnlijk binnen het gearceerde gedeelte valt, dat een waarschijnlijkheid van 95% vertegenwoordigd.

Vereisten en eigenschappen voor gedrag

Er verschijnt een wisselknop voor prognoses in de metingeigenschappen van de geavanceerde opties als er aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Een numerieke of tijdsdimensie
 • Eén meting en één dimensie
 • De dimensieas moet doorlopend zijn.

Houd er rekening mee dat de wisselknop voor prognose alleen verschijnt in de metingeigenschappen als de meting een numerieke of tijdsdimensie is en de dimensieas doorlopend is. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden de eigenschappen voor de prognose van tijdreeksen weergegeven in de dimensie- en metingenvensters. Dimensie-eigenschappen hebben invloed op de instellingen voor horizonafstand en het verhogen van waarden. Met de metingeigenschappen worden de methode, opmaak van lijnen en arceringen, de instellingen en het niveau van betrouwbaarheid ingesteld.

OLS- en SSA-methoden

OLS (Ordinary Least Square) is een eenvoudig regressiemethode die een trendlijn berekent door de som van de kwadraten te minimaliseren van de verschillen tussen de waargenomen afhankelijke variabele en de voorspelde afhankelijke variabele. Deze optie voor de prognose van tijdreeksen is handig als de gebruiker de lineaire trend van zijn gegevens wil bekijken. Het biedt geen beheeropties voor ruis of uitschieters; alle gegevens worden gebruikt om een lineaire regressielijn te genereren.

Verwant aan OLS is SSA (Singular Spectrum Analysis). Dit is een geavanceerd algoritme dat in staat is om ruis, seizoensgebondenheid en trends te identificeren. Om SSA te gebruiken moeten de gegevens regelmatig worden gecontroleerd. Als een bepaald limiet wordt overschreden, wordt er een foutmelding weergegeven dat de gegevens te onregelmatig zijn. SSA is de beste optie als u een prognose wilt uitvoeren voor trends met cyclisch of oscillerend gedrag.

Als de SSA-methode wordt gebruikt om een progrnose te maken, maakt het algoritme een inschatting van de middelste waarde van de reeks mogelijke waarden die de afzonderlijke meting maakt. De lijn wordt uitgebreid met een predictie-interval van de reeks van waarden die mogelijk zijn. In plaats van de vele mogelijke waarden te tonen, wordt de predictie-interval als gearceerd gedeelte getoond.

Beperkingen van prognose van tijdreeksen

De prognose van tijdreeksen heeft de volgende beperkingen:

 • Prognose is niet ingeschakeld voor het zoomen van dimensies.
 • Prognose is niet ingeschakeld voor diagrammen met meer dan één dimensie. In het geval van één dimensie en meerdere metingen kan voor slechts één meting prognose zijn ingeschakeld.
 • Prognose werkt alleen als standaard sorteren is geactiveerd, Ga voor meer informatie naar De sortering wijzigen van een visualisatie.
 • Minimumaantal gegevenspunten: voor OLS zijn minimaal 2 gegevenspunten vereist. Voor SSA zijn minimaal 6 gegevenspunten vereist.
 • Maximumaantal gegevenspunten: het wordt niet aanbevolen om algoritmes te gebruiken voor gegevensverzamelingen met meer dan 5000 gegevenspunten. Gebruikers ervaren prestatieproblemen als ze een prognose van tijdreeksen uitvoeren voor gegevensverzamelingen met meer dan 5000 gegevenspunten. Gebruikers en appontwikkelaars moeten de vereiste berekeningsvoorwaarde gebruiken zodat het diagram wordt getoond als selecties worden toegepast op de gegevensverzameling. De selecties voor doorlopend zijn; zie het volgende punt over onregelmatige tijdsampling.

 • Prognose werkt met onregelmatige tijdsamples onder bepaalde omstandigheden: OLS werkt altijd omdat het niet beperkt is tot prognose van tijdreeksen of regelmatige gegevens. Om SSA te gebruiken moeten de gegevens regelmatig worden gecontroleerd. Als een bepaald limiet wordt overschreden, wordt er een foutmelding weergegeven dat de gegevens te onregelmatig zijn.

 • Prognose werkt niet in Qlik Cloud Mobile for SaaS in de offlinemodus

 • Als een app met Prognose wordt geëxporteerd van Qlik Cloud en geïmporteerd naar QSEoW, wordt het prognosediagram niet weergegeven. Prognose wordt niet ondersteund in QSEoW.

 • Wanneer u een lijndiagram downloadt als een Microsoft Excel-bestand, staan de voorspelde waarden niet in het bestand.

 • Wanneer u met uw rechtermuisknop op een lijndiagram klikt en Gegevens weergeven selecteert, worden voorspelde waarden niet weergegeven.

 • Prognose van tijdreeksen is niet beschikbaar als een van de dimensies of metingen in de lijndiagram gebruik maakt van de toonvoorwaarde.

Voorbeeld

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!