Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Inline-ladingen gebruiken om gegevens te laden

Typ gegevens handmatig in een script om een inline-tabel te definiëren, die in een app geladen kan worden. U kunt werken met inline-ladingen in de Editor voor laden van gegevens en de Script.

U maakt inline-tabellen door gegevens handmatig te typen in het script, in plaats van verbinding te maken met bestanden en databases. Gebruik de vereiste syntaxis om aan te geven dat de scripttekst als inline-gegevens geïnterpreteerd moet worden. Gegevens die zijn toegevoegd met inline-ladingen worden opgenomen in de app als de app wordt geëxporteerd. Inline-tabellen zijn leesbaar en bewerkbaar binnen het load-script.

Met een standaard inline-lading wordt een tabel aangemaakt en worden de gegevensvelden en records ingevoegd.

Inline-lading in de Editor voor laden van gegevens

Inline-lading in de Editor voor laden van gegevens.

Voorbeeld van basissyntaxis

Het volgende script bevat een eenvoudige inline load.

MyTable:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
];

De volgende syntaxis wordt voor de bovenstaande inline load gebruikt:

 • Load * Inline geeft Qlik Sense opdracht om alle velden uit de inline tabel als volgt te laden.

 • MyTable: definieert de naam van de tabel. De lijst met tabellen in de app kan worden geopend vanuit Gegevensmodelviewer en andere gebieden.

 • De gegevens zijn tussen vierkante haakjes geplaatst.

 • In de eerste regel van de laadinstructie worden de gegevensvelden gedefinieerd.

 • Gegevensvelden en records zijn gescheiden door komma's.

 • De laadinstructie wordt afgesloten door een puntkomma.

Een inline-tabel laden

 1. In een app opent u Editor voor laden van gegevens.

 2. Op een nieuwe regel definieert u de tabel met de vereiste syntaxis.

  Voorbeeld van basissyntaxis

 3. Als u gereed bent, klikt u op Gegevens laden.

Wat is het voordeel van inline-ladingen?

Inline-ladingen kunnen bij een aantal usecases handig zijn:

 • Gegevens beheren en bewerken zonder verbinding te hoeven maken met externe bronnen.

 • Bestaande gegevens in het gegevensmodel aanvullen. U kunt bijvoorbeeld een extra tabel toevoegen aan een gegevensmodel dat voornamelijk is gebaseerd op databasebronnen.

 • Gegevens toevoegen waarbij u niet wilt dat ze voortdurend vanuit externe bronnen laden. Dit kan tijd besparen als u weet dat de gegevensbron mogelijk in de toekomst wordt gewijzigd, maar de gegevenswaarden hetzelfde blijven.

 • Gebruiksgemak bij het kopiëren en plakken van inhoud in het script vanuit andere bestanden. Bijvoorbeeld .csv-bestanden of -tabellen van tekstverwerkerdocumenten.

 • Testscripts maken die snel gekopieerd en geplakt kunnen worden.

Overzicht syntaxis

De tabel een naam geven

U geeft de inline-tabel op dezelfde manier een naam als andere geladen tabellen. De tabelnaam definiëren is optioneel.

Voeg na de naam van de tabel een dubbele punt toe.

De LOAD- en inline-instructies

Een inline-tabel wordt geladen met de inline-clausule als u de LOAD scriptinstructie gebruikt. De inline-clausule geeft aan dat de navolgende tekst in de tabel gegevens bevat die handmatig in de editor is getypt. Tenzij u iets anders aangeeft, gebruikt de inline-tabel de txt-indeling, die de structuur van een tekstbestand met scheidingstekens volgt.

Voor meer informatie over de LOAD-instructie, raadpleegt u Load.

Insluitingen en gegevensinvoer

Gegevens die u invoert met een inline-clausule moeten tussen specifieke tekens worden geplaatst. De volgende tekencombinaties zijn mogelijk voor het insluiten van de gegevens:

 • Vierkante haakjes: [ en ]

 • Dubbele aanhalingstekens: " en "

 • Enkele aanhalingstekens: ' en '

 • Backticks: ` en `

Het teken dat u kiest voor het insluiten kan u helpen om inline-gegevens te laden die conflicterende tekens bevatten. Als uw gegevens bijvoorbeeld records bevatten met vierkante haakjes, kunt u deze insluiten met aanhalingstekens of backtiks.

Zie Voorbeeld - alternatieve insluitmethoden voor gegevens voor een voorbeeld van alternatieve insluitingen.

Tenzij u een alternatieve tabelindeling opgeeft (standaard is txt), wordt tekst tussen de insluiting hetzelfde geïnterpreteerd als de inhoud van een bestand. Waar u bijvoorbeeld een nieuwe regel in een tekstbestand zou invoegen, moet u dat ook doen in de tekst van een inline-clausule. U drukt dus op Enter bij het typen van het script.

De inline-lading eindigen

Het einde van de inline-LOAD-instructie wordt aangegeven met een puntkomma.

Gegevenstransformaties

In een simpele inline-lading zonder transformaties wordt het aantal kolommen bepaald door de eerste regel. In het volgende voorbeeld worden drie kolommen in de tabel geladen: Product_ID, Supplier_Name en Product_Category.

Products:

Load * Inline [
Product_ID, Supplier_Name, Product_Category
1, Paracel, Home Decor
2, PageWave, Electronics
3, Talarian, Software
4, Userland, Appliances
];

U kunt ook transformaties uitvoeren en nieuwe kolommen maken binnen dezelfde inline-tabel. U kunt ook eerdere ladingen gebruiken en u kunt meer dan één LOAD-instructie gebruiken om dezelfde tabel te laden.

Zie Voorbeeld - inline-ladingen met transformaties voor specifieke voorbeelden.

De indelingsspecificatie in een inline-lading configureren

Net als bij andere geladen tabellen, kunt u de indelingsspecificatie van de inline-tabel aanpassen met behulp van indelingsspecificatie-items. De indelingsspecificatie wordt tussen haakjes toegevoegd. Dit moet na het insluiten van de gegevens worden toegevoegd, maar voorafgaand aan de puntkomma waarmee de LOAD-instructie wordt afgesloten. Enkele aanpassingen die u kunt opnemen:

Om meerdere indelingsspecificatie-items in dezelfde tabel te gebruiken, moet u ze scheiden met komma's. Bijvoorbeeld: (Delimiter is '|', no labels)

Voor meer informatie over de indelingsspecificatie gaat u naar Opmaakspecificaties.

Operatoren en andere clausules

Aangezien een inline-lading een LOAD-instructie is, kunt u andere argumenten voor de LOAD-instructie combineren in de inline-lading. Gebruik bijvoorbeeld de where- of while-clausule om te definiëren of een specifieke rij moet worden geladen op basis van de tekst die de regel bevat.

U kunt ook operatoren buiten de tekstinhoud gebruiken. Met operatoren kunt u instellen hoe u de inline-gegevens wilt transformeren en ook definiëren wanneer bepaalde gegevens geladen moeten worden.

Zie Voorbeeld - operatoren voor transformaties en clausules voor een specifieke voorbeeld.

Voorbeeld - alternatieve insluitmethoden voor gegevens

U kunt vierkante haakjes, aanhalingstekens of backticks gebruiken om een inline-lading in te sluiten. In deze sectie wordt dit door middel van een voorbeeld getoond. Ga voor meer informatie naar Insluitingen en gegevensinvoer.

Voorbeelden - alternatieve scheidingstekens

U kunt een ander teken dan een komma gebruiken om kolomwaarden in de tabel te scheiden. Ga voor meer informatie naar De indelingsspecificatie in een inline-lading configureren.

Voorbeeld - het combineren van inline-ladingen en ladingen van andere gegevensbronnen

Voorbeeld - kolomkoppen weglaten

Bewerk de indelingsspecificatie om een inline-tabel te laden zonder kolomkoppen te definiëren. Dit doet u met de labels-specificatie (door dit in te stellen op de waarde no labels). Ga voor meer informatie naar De indelingsspecificatie in een inline-lading configureren.

Als u een tabel laadt zonder kolomnamen te definiëren, worden automatisch door het systeem gedefinieerde namen gebruikt.

Voorbeeld - een ander gegevenstype laden

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u een inline-tabel kunt laden in de indeling voor vaste records. Zie De indelingsspecificatie in een inline-lading configureren.

Voorbeeld - inhoud op meerdere regels

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u inhoud van een veld met meerdere regels in een inline-tabel invoert. Zie De indelingsspecificatie in een inline-lading configureren.

Voorbeeld - inline-ladingen met transformaties

In deze voorbeelden wordt getoond hoe u berekeningen kunt uitvoeren op velden die inline zijn geladen om nieuwe velden in het gegevensmodel te maken.

Ga voor meer informatie naar Gegevenstransformaties.

Voorbeeld - operatoren voor transformaties en clausules

U kunt operatoren gebruiken om transformaties en specifieke clausules te definiëren in de LOAD-instructie. Ga voor meer informatie naar Operatoren en andere clausules.

Operatoren

Voorbeeld - null-waarden maken in een inline-tabel

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u de variabele NullInterpret kunt gebruiken om null-waarden te maken in uw inline-gegevens.

NullInterpret

Meer voorbeelden

Voor aanvullende voorbeelden gaat u naar Load.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!