Ga naar hoofdinhoud

Rechten in beheerde ruimtes beheren

OP DEZE PAGINA

Rechten in beheerde ruimtes beheren

Machtigingen in ruimten worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een ruimte. Een rol die is toegewezen aan een lid van een ruimte geeft deze gebruiker een verzameling met machtigingen in deze ruimte en voor bronnen in de ruimte.

Opmerking: Beheerde ruimtes zijn niet beschikbaar voor Qlik Sense Business.

Beheerde ruimten kunnen alleen worden aangemaakt door tenantbeheerders, analysebeheerders en gebruikers met de rol ManagedSpaceCreator. Tenant- en analysebeheerders, ruimte-eigenaren en gebruikers met de machtiging Kan beheren kunnen nieuwe leden aan de beheerde ruimte toevoegen. Rollen voor ruimten worden toegewezen in Leden beheren. In Leden beheren kunt u zoeken naar cloudhubleden en -groepen, rollen toewijzen en leden of groepen toevoegen aan de beheerde ruimte.

Rollen kunnen worden gewijzigd om leden nieuwe machtigingen in een ruimte te geven.

Leden kunnen worden verwijderd uit een ruimte in Leden beheren door op het pictogram Verwijderen naast het lid te klikken.

Rechten in een beheerde ruimte

Rollen in een beheerde ruimte geven gebruikers machtigingen en toegangsregels in de ruimte. In tegenstelling tot gedeelde ruimten kunnen de leden van een beheerde ruimte meerdere rollen krijgen. Op die manier kan de toegang tot de ruimte aan afzonderlijke leden worden aangepast. Als de tenantbeheerder groepen heeft ingeschakeld, kunnen groepen gebruikers met dezelfde rol aan een groep worden toegevoegd.

Welke machtigingen voor leden beschikbaar zijn, is afhankelijk van of ze over een Professional- of Analyzer-licentie beschikken.

Machtigingen voor leden met een Professional-licentie

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met de Professional-licentie kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties per recht in een beheerde ruimte
  Rol
Actie

Is eigenaar

Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Zien of de ruimte bestaat Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Apps in deze ruimte (her)publiceren Ja Nee Ja Nee Nee Nee
De apps zien die in deze ruimte zijn gepubliceerd Ja Ja Nee Ja Ja Nee
Alle apps in de ruimte zien Ja Ja Nee Ja Ja Nee
De ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Leden aan de ruimte toevoegen Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Ledenrechten voor de ruimte wijzigen (Kan beheren, Kan publiceren, Kan bijdragen, Kan weergeven) Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Leden uit de ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevensbronnen aan de ruimte toevoegen en bewerken Ja Ja Nee Nee Nee Nee
App-acties per recht in een beheerde ruimte
  Rol
Actie Is eigenaar

Kan beheren

Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Een app openen Ja Ja Nee Ja Ja Nee

Een app verwijderen

Ja

Ja

Nee Nee Nee Nee

Gegevensmodelviewer openen

Ja Ja Nee Nee Nee Nee
App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen) Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel) Ja Ja Nee Nee Nee Nee
De app opnieuw laden en opnieuw laden inplannen Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Masteritems weergeven

Ja Ja Nee Ja Nee Nee

Variabelen weergeven

Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Inhoud van de mediabibliotheek weergeven Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Privéwerkbladen aan de app toevoegen Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Ja Ja Nee Ja Ja Nee
Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties publiceren in de Community in de app Ja Ja Nee Ja Nee Nee

Eigen Community-werkbladen, -bladwijzers en -presentaties privé maken in de app

Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Een koppeling naar een Openbare of Community-bladwijzer kopiëren Ja Ja Nee Ja Nee Nee
Momentopnames in de app maken Ja Ja Nee Ja Ja Nee
Een visualisatie in de cloudhub bewaken Ja Ja Nee Ja Ja Nee
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor Chat Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor Chat Ja Ja Nee Ja Ja Nee

Gegevensbronacties door machtiging in een gedeelde ruimte

  Rol
Actie Is eigenaar

Kan beheren

Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruiken Ja Ja Nee Nee Nee Ja
Gegevensbron in de ruimte maken Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevensbestanden in de ruimte dupliceren Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevensbestanden verplaatsen tussen ruimten Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Gegevensverbindingen in de ruimte bewerken

Opmerking:

De gebruikersreferenties worden elke keer gewist nadat een verbinding is bewerkt.

Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron profileren Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte Ja Ja Nee Nee Nee Nee
App op basis van gegevens maken Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van app Ja Ja Nee Nee Nee Ja
Binair laden vanuit apps in ruimte Ja Nee Nee Nee Nee Ja

Machtigingen voor leden met een Analyzer-licentie

In de volgende tabel ziet u wat leden met een Analyzer-licentie kunnen doen in een beheerde ruimte:

Ruimte-acties per recht in een beheerde ruimte
  Rol
Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Zien of de ruimte bestaat Ja Ja Ja Ja Nee
Apps in deze ruimte (her)publiceren Nee Nee Nee Nee Nee
De apps zien die in deze ruimte zijn gepubliceerd Ja Nee Ja Ja Nee
Alle apps in de ruimte zien Ja Nee Ja Ja Nee
App-acties per recht in een beheerde ruimte
  Rol
Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Een app openen Ja Nee Ja Ja Nee

Een app verwijderen

Ja Nee Nee Nee Nee
Openbare of privéwerkbladen toevoegen aan de app Nee Nee Nee Nee Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Ja Nee Ja Ja Nee
Momentopnames in de app maken Nee Nee Nee Nee Nee
Een visualisatie in de cloudhub bewaken Ja Nee Ja Ja Nee
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor Chat Ja Ja Nee Nee Nee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor Chat Ja Ja Nee Ja Ja
Gegevensbronacties door machtiging in een gedeelde ruimte
    Rol
Actie Is eigenaar

Kan beheren

Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen Ja Ja Nee Nee Nee Ja
Gegevensbron in de ruimte maken Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbestanden in de ruimte dupliceren Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbestanden verplaatsen tussen ruimten Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Gegevensverbindingen in de ruimte bewerken

Opmerking: De gebruiker moet de verbindingseigenaar zijn.
Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron profileren Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte Ja Ja Nee Nee Nee Nee
App op basis van gegevens maken Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van app Ja Ja Nee Nee Nee Ja
Binair laden vanuit apps in ruimte Ja Nee Nee Nee Nee Ja

Rechten voor tenantbeheerders

Tenantbeheerders zonder specifieke rechten zijn beperkt in wat ze wel en niet kunnen doen in een beheerde ruimte. In de volgende tabellen ziet u wat tenantbeheerders wel en niet kunnen doen zonder rechten voor beheerde ruimtes.

Ruimteacties tenantbeheerder in een beheerde ruimte
Actie

Tenantbeheerder ondersteund

Zien of de ruimte bestaat in de Management Console Ja
Zien of de ruimte bestaat in de hub Ja
Apps in deze ruimte (her)publiceren Nee
Alle apps in de ruimte zien Ja
De ruimte verwijderen Ja
Leden aan de ruimte toevoegen Ja
Ledenrechten voor de ruimte wijzigen (Kan beheren, Kan publiceren, Kan bijdragen, Kan weergeven) Ja
Leden uit de ruimte verwijderen Ja
Ruimte-eigenaar wijzigen in de Management Console Ja
Acties tenantbeheerder in een beheerde ruimte
Actie

Tenantbeheerder ondersteund

Een app openen Nee

Een app verwijderen

Ja

Wijzig de app-eigenaar in de Management Console

Ja
Een app vanuit de Management Console exporteren Nee

Gegevensmodelviewer openen

Nee
App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen) Nee
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel) Nee

Masteritems en variabelen weergeven

Nee
Inhoud van de mediabibliotheek weergeven Nee
Privéwerkbladen aan de app toevoegen Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Nee
Privéwerkbladen, -bladwijzers en -presentaties openbaar maken in de app Nee
Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé maken in de app Nee
Momentopnames in de app maken Nee
Een visualisatie in de cloudhub bewaken Nee