Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qlik Cloud-analys-hubben

I Qlik Cloud-analys-hubben kan du skapa, dela och interagera med analysappar. Du kan även lägga till och interagera med annat innehåll. Detta omfattar datakällor, skript, diagram, anteckningar och länkar.

Anteckning om informationAnvändare med rollen Användare av inbäddad analys har inte åtkomst till Qlik Cloud-analys-hubben.

I hubben finns följande delavsnitt:

 • Komma igång
 • Startsida
 • Favoriter
 • Katalog
 • Samlingar
 • Aviseringar
 • Prenumerationer

Du har åtkomst till följande från alla delavsnitt:

 • Fråga Insikter: använd ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat.
 • Lägg till nytt: lägg till nytt innehåll och utrymmen i hubben.
 • Meddelanden: visa dina webbmeddelanden.
 • Startmeny: navigera till andra delar av Qlik Cloud.
 • Profil: hantera inställningarna för din profil, samt aviseringar och prenumerationer.

Startsida

Efter din första inloggning kommer du att starta på startsidan när du loggar in på hubben. Här kan du visa olika samlingar, inklusive dina appar, skript, diagram och anteckningar. Du kan enkelt lägga till, ta bort eller omorganisera samlingar på din startsida.

Avsnittet Startsida i hubben

Hubbens startskärm.

Anpassa Startsida

Klicka på Lägg till widgetar för att anpassa din personliga Startsida. Välj bland favoriter, samlingar, appar, data, diagram, anteckningar, ML-experiment, automatiseringar och skript. Du kan även visa innehåll som nyligen har använts, skapats eller uppdaterats.

Klicka på en widget för att lägga till eller ta bort den från din hemsida.

Anpassa de widgetar som visas på din hemsida.

Dialogrutan Lägg till widgetar.

Du kan även ordna om och ta bort delavsnitt direkt på hemsidan:

 • För att flytta en widget vertikalt klickar du och håller kvar draghandtag bredvid en widget och flyttar den till sin plats.

 • För att ta bort en widget hovrar du till höger om widgeten och klickar på menyn Fler åtgärder (Mer) som öppnas. Välj sedan Ta bort.

  Meny för fler åtgärder på widgeten.

  Dialogrutan Lägg till widgetar

Administratörer kan lägga till anpassade hemsidor i hela klientorganisationen så att specifikt innehåll kan lyftas fram för alla användare i klientorganisationen. Den anpassade sidan visas som en flik på Startsidan, bredvid din Personliga sida. Mer information finns i Anpassa hemsidor för Qlik Cloud-analys-hubben i hela klientorganisationen.

Favoriter

Alla användare har ett avsnitt med Favoriter. Dina favoriter delas inte med andra användare.

Favoriter i hubben

Delavsnittet Samlingar i molnhubben med samlingen Favoriter öppen

Katalog

I Katalog kan du visa de appar och utrymmen du har åtkomst till plus annat innehåll. I Katalog kan du filtrera på utrymmen, termer, diagram, appar, automatiseringar, data, skript, anteckningar, ägare, skapat av och taggar. Om du väljer ett enskilt utrymme i listrutan med utrymmen visas innehåll från det utrymmet. Välj Alla filter för att visa filterrutan. När filterrutan är aktiv är rutan Alla filter gråtonad. I rutan visas antalet aktiva filter.

Du kan visa innehåll i någon av vyerna TileVälj ikonen för brickor för brickvyn eller ListVälj listikonen för listvyn.

Appar och annat innehåll kan sorteras alfabetiskt, efter datum det skapades, efter datum det ändrades eller senast använda. Du kan filtrera innehåll efter sådant du själv äger eller sådant andra äger.

Mer information om Katalog finns i Förstå data med hjälp av katalogverktyg.

Delavsnittet Katalog i hubben

Delavsnittet Utforska i molnhubben

Samlingar

Samlingar gör det möjligt för dig att gruppera appar, skript, diagram, anteckningar, automatiseringar, experiment och länkar.

Klicka på ikonen Lägg till samling för alla innehållstyper, för att lägga till innehåll i en samling.

Om du använder Qlik Sense Mobile SaaS har du även en samling med Mobilt innehåll. Appar som du har öppnat i Qlik Sense Mobile SaaS-appen läggs automatiskt till i Mobilt innehåll.

Delavsnittet Samlingar i hubben

Samlingar är som standard privata. Klientadministratörer och analysadministratörer kan göra samlingar offentliga så att de kan delas med alla andra medlemmar i klientorganisationen. Offentliga samlingar ändrar inte medlemmarnas åtkomst till innehåll i utrymmen. Medlemmar kommer bara att kunna se innehåll i offentliga samlingar som de redan har tillgång till. För att göra en samling offentlig klickar du på Fler åtgärder på samlingen väljer Gör offentlig och klickar på Gör offentlig. För att göra en offentlig samling privat igen klickar du på Fler åtgärder, väljer Gör privat och klickar på Gör privat.

Anteckning om informationEn tom samling kan inte göras offentlig.

Aviseringar

I Aviseringar kan du visa en lista över alla aviseringar som ägs av dig, likväl som aviseringar som du har lagts till i som mottagare. Aviseringar-sidan innehåller uppgifter om varje avisering, inklusive dess namn, ägare, associerad app och om den utvärderas enligt ett schema.

Du kan också öppna Aviseringar från användarprofilen i det övre högra hörnet av appen.

Avsnittet Aviseringar i molnhubben

Dedikerad sida för aviseringar som finns tillgänglig från molnhubben.

Du kan filtrera och sortera aviseringarna på sidan Aviseringar. Du kan förfina din lista efter aviseringsägare (vem som helst, du eller andra), eller söka efter aviseringar som ägs av en specifik användare. Aviseringarna i listan kan sorteras efter tidpunkten för senaste utvärderingen, tidpunkt för senaste utlösning eller alfabetiskt efter namn.

Prenumerationer

I Prenumerationer kan du visa och modifiera prenumerationen som du äger, likväl som prenumerationer där du har lagts till som mottagare. Prenumerationer-sidan innehåller uppgifter om varje prenumeration, inklusive dess namn, ägare, associerad app och schema.

Du kan också öppna Prenumerationer från användarprofilen i det övre högra hörnet av appen.

Avsnittet Prenumerationer i molnhubben

Dedikerad sida för Prenumerationer som finns tillgänglig från molnhubben.

Du kan filtrera och sortera prenumerationerna på sidan Prenumerationer. Du kan förfina din lista efter ägare (vem som helst, du eller andra), eller söka efter prenumerationer som ägs av en specifik användare. Prenumerationerna i listan kan sorteras efter tidpunkt för senast skickad, tidpunkt då de är schemalagda att skickas eller alfabetiskt efter namn.

Mer information om prenumerationer finns i Schemalägga rapporter med prenumerationer.

Inställningar och hantering

Du når Inställningar och hantering från profilmenyn genom att klicka på Profilinställningar. I Inställningar och hantering kan du:

 • Visa och redigera din personliga information.
  • Visa de roller som är tilldelade till dig.

  • Ange önskat språk och tidszon.
  • Ange regioninställningar (t.ex. datumformat och decimalformat) för appar du skapar.
 • Visa alla delade och hanterade utrymmen du hör till.
 • Hantera enheter för Qlik Sense Mobile.
 • Nedladdningsverktyg som Qlik DataTransfer är inte tillgängliga i Qlik Cloud Government.
 • Visa och generera API-nycklar.

Appar

I hubben kan du skapa nya appar, kopiera befintliga appar och ladda upp appar. Du kan ladda upp appar som har exporterats från hubben eller från andra versioner av Qlik Sense. Du kan behålla dina appar som privata eller dela dem med andra användare. Mer information om Qlik Sense-appar finns i Arbeta med appar.

För varje app i hubben visas appens namn, ägare och ändringsdatum. Du kan visa appens typ och taggar som används i appen genom att hålla muspekaren över en app. På en enhet med pekskärm kan du visa appens typ och taggar genom att trycka på Pil upp på appen. Du kan klicka på appen för att öppna den. Du kan klicka på Mer för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

Alternativ för appar i hubben
Alternativ Beskrivning Mer läsning
Lägg till i samling Du kan lägga till appen i någon av dina samlingar.
Byt namn Du kan ändra appens namn, beskrivning och taggar.

Redigera appdetaljer

Flytta

Du kan flytta appen till ett annat utrymme.

Flytta appar mellan utrymmen
Duplicera Du kan skapa en kopia av appen. Skapa appar och lägga till data
Läs in på nytt nu Du kan ladda om appens data manuellt. Ladda appdata
Laddningsschema

Du kan skapa ett schema för när appdata ska laddas automatiskt.

Schemalägga laddning av appdata
Detaljer

Du kan visa appens typ och ägare, samt relevant datuminformation för appen. Du kan även visa appens storlek. Den här sidan visar också de taggar som tillämpas på appen och vem som kan komma åt appen. Du kan också se inläsningshistorik och prestandautvärderingar relaterade till appen.

Meddelanden Ange meddelandeinställningar för denna app. Du kan få meddelanden när nya laddningar och prestationsutvärderingar lyckas eller misslyckas. Du kan även få meddelanden om en schemalagd inläsning för en app har misslyckats, stoppats eller inaktiverats. Du måste vara tilldelad inläsningsschemat för att få meddelandet. Du får inte meddelanden om en app laddas i Datahanteraren eller Skriptredigeraren. Meddelanden om nya laddningar skickas om en app laddas in på nytt i hubben eller enligt ett schema. Meddelanden
Ursprung

Ursprung representerar historiken för ett fält eller en datauppsättning, hela vägen tillbaka genom program och omvandlingar, till den ursprungliga datakällan.

Analysera ursprung för appar, skript och datauppsättningar
Påverkansanalys

Påverkansanalys visar en nedströms vy över dataelements beroenden – vilka databaser, program, skript, filer eller länkar som direkt eller indirekt skulle påverkas om värdet eller strukturen hos det specifika fältet ändrades.

Analysera påverkansanalys för appar, skript och datauppsättningar
Utvärdera prestanda Du kan köra en anpassad utvärdering när du utvecklar din app och presentera enkla och begripliga mätvärden såsom svarstider för offentliga ark och objekt. Prestandautvärdering för appar
Öppna i ny flik Du kan öppna din app i en ny flik.
Öppna utan data Du kan öppna din app utan data. Detta är användbart när du behöver felsöka ditt laddningsskript. När du öppnar en app utan data kommer visualiseringarna inte att fungera eftersom de inte är kopplade till datakällan. Datahanteraren och datamodellvyn är inte heller tillgängliga.
Exportera med data Du kan exportera appar från hubben som .qvf-filer. Exportera appar
Exportera utan data Du kan exportera appen utan data. Detta exporterar endast appens ark och berättelser. Exportera appar
Kopiera och konvertera till skript Du kan kopiera appen och konvertera den till ett skript. Appens laddningsskript används som skript. Konvertera appar till skript
Radera Du kan ta bort appen från hubben. Ta bort appar

Du kan även lägga till QlikView-appar i hubben. QlikView-appar kan bara visas och har andra alternativ än Qlik Sense-appar i hubben.

Skript

I hubben kan du skapa nya skript, kopiera befintliga skript eller ladda upp skript. Du kan ladda upp skript som exporterats från hubben. Du kan behålla dina skript som privata eller dela dem med andra användare. Mer information om skript finns i Arbeta med skript i katalogen.

För varje skript i hubben visas skriptets namn, ägare och ändringsdatum. Du kan se vilken typ av skript och taggar som används för skriptet genom att hålla muspekaren över ett skript. På en pekskärmsenhet kan du visa skripttaggarna genom att trycka på Pil upp i appen. Du kan klicka på skriptet för att öppna det. Du kan klicka på Mer för att visa fler alternativ för skriptet, till exempel:

Alternativ för appar i hubben
Alternativ Beskrivning Mer läsning
Lägg till i samling Du kan lägga till skriptet i någon av dina samlingar.
Byt namn Du kan ändra skriptets namn, beskrivning och taggar.

Flytta skript

Flytta

Du kan flytta skriptet till ett annat utrymme.

Redigera skriptdetaljer
Duplicera Du kan skapa en kopia av skriptet. Kopiera skript
Läs in på nytt nu Du kan ladda om skriptets data manuellt. Ladda om skript
Laddningsschema

Du kan skapa ett schema för när skriptet ska laddas om automatiskt.

Ladda om skript
Detaljer

Du kan visa skriptägaren samt relevant datuminformation för skriptet. Dessutom kan du visa skriptstorleken. På den här sidan visas även vilka taggar som har använts för skriptet och vem som har åtkomst till skriptet. Du kan också se omladdningshistorik och prestandautvärderingar relaterade till appen.

Meddelanden Ange meddelandeinställningar för skriptet. Du kan få meddelanden när omladdningar och prestationsutvärderingar lyckas eller misslyckas. Du kan även få meddelanden om en schemalagd omladdning för ett skript har misslyckats, stoppats eller inaktiverats. Du måste vara tilldelad inläsningsschemat för att få meddelandet. Du kommer inte att få aviseringar om ett skript laddas om i Skript. Meddelanden om nya laddningar skickas om ett skript laddas in på nytt i hubben eller enligt ett schema.  
Ursprung

Ursprung representerar historiken för ett fält eller en datauppsättning, hela vägen tillbaka genom program och omvandlingar, till den ursprungliga datakällan.

Analysera ursprung för appar, skript och datauppsättningar
Påverkansanalys Påverkansanalys visar en nedströms vy över dataelements beroenden – vilka databaser, program, skript, filer eller länkar som direkt eller indirekt skulle påverkas om värdet eller strukturen hos det specifika fältet ändrades. Analysera påverkansanalys för appar, skript och datauppsättningar
Exportera Du kan exportera skript från hubben som qvf-filer. Exportera skript
Kopiera och konvertera till analysapp Du kan konvertera skriptet till en app. Skriptet kommer att användas som appens laddningsskript. Konvertera skript till appar
Öppna i ny flik Du kan öppna din app i en ny flik.
Radera Du kan ta bort skriptet från hubben. Radera skript

Diagram

Du kan lägga till visualiseringar från appar i hubben. På så sätt kan du övervaka viktiga visualiseringar utan att öppna appar.

Övervaka visualiseringar

Utrymmen

Utrymmen är områden i hubben där appar lagras. Utrymmen kan vara personliga, delade eller hanterade.

Alla användare har ett personligt utrymme där apparna de skapar lagras som standard. Personliga utrymmen är privata. Du kan dela dina personliga appar genom att flytta dem till ett delat utrymme.

Användare med rollen Shared Space Creator kan skapa delade utrymmen. Delade utrymmen är privata när de skapas. Delade utrymmen gör det möjligt att utveckla appar tillsammans. Med utrymmen begränsas åtkomsten till appar i utrymmet. Du ger åtkomst till appar genom att lägga till medlemmar för utrymmet.

Hanterade utrymmen kan skapas av huvud- eller analysadministratörer eller användare med rollen Managed Space Creator. Hanterade utrymmen används för att ge fullständig kontroll över vem som har åtkomst till appar som kan innehålla känslig information. Apparna utvecklas i andra utrymmen och publiceras sedan i det hanterade utrymmet.

Välj mellan utrymmen som du har åtkomst till i listrutan i Katalog. I listrutan med utrymmen kan du även skapa nya utrymmen.

Information om utrymmen finns i Arbeta i utrymmen.

Navigera bland utrymmen

Delade och hanterade utrymmen är uppdelade i följande delavsnitt:

 • Mer information
 • Meddelandeinställningar
 • Medlemmar
 • Datakällor
 • Redigera utrymme

Du kan nå dessa delavsnitt genom att välja Detaljer om utrymme i ett delat eller hanterat utrymme.

I ett personligt utrymme kan du bara välja Datakällor. Välj användarprofilmenyn om du vill hantera andra inställningar för personliga utrymmen.

Detaljer

Du kan visa information om utrymmet i Detaljer, inklusive beskrivning, utrymmets ägare och vem som har skapat det.

Avsnittet Detaljer

Avsnittet Detaljer i ett delat utrymme

Meddelanden

I Meddelanden kan du hantera dina prenumerationer på innehåll i utrymmet. Du kan börja prenumerera på eller avbryta prenumerationen på händelser eller åtgärder i ett utrymme genom att välja händelsen eller åtgärden under meddelandetypen.

Hantera utrymmesmeddelanden

Medlemmar

Utrymmesägare och användare med rollen Kan hantera kan visa alla medlemmar i ett utrymme i Medlemmar. De kan göra följande:

 • Lägg till medlemmar
 • Ändra medlemsbehörigheter
 • Ta bort medlemmar

Hantera behörigheter i delade utrymmen

Hantera behörigheter i hanterade utrymmen

Avsnittet Medlemmar i ett delat utrymme.

Data

Du kan visa alla datafiler och kopplingar som lagts till i utrymmet i Data. Om du har rätt behörighet kan du även lägga till datafiler och datakopplingar i utrymmet.

Lägga till och hantera dina analysdata

Anteckning om information

Användare med behörigheten Kan visa kan inte visa datakällorna i ett utrymme.

Avsnittet Data i ett delat utrymme.

Avsnittet Data i ett delat utrymme.

Ordna innehåll i hubben

Du kan ordna innehåll som appar, diagram, automatiseringar, experiment och anteckningar med hjälp av taggar och samlingar.

Genom att lägga till taggar för innehåll kan du gruppera det tillsammans med annat relaterat innehåll. Du kan bara tagga ditt eget innehåll, eller innehåll i ett utrymme där du har behörighet att redigera. Taggar delas i hubben.

Med samlingar kan du gruppera innehåll så att det blir lätt att hitta.

Meddelanden

Du kan få meddelanden i hubben vid händelser som inträffar i Qlik Cloud. Exempelvis när nya appar läggs till i ett utrymme eller när en avisering löses ut. Du kan visa dem genom att klicka på Meddelanden-ikonen. Du kan hantera dina meddelanden på klientorganisationsnivån i profilinställningarna. Du kan konfigurera dina meddelanden för ett enskilt utrymme genom att öppna utrymmet i Catalog och klicka på Detaljer om utrymme > Meddelanden i Catalog. För att konfigurera dina meddelanden för ett individuellt element (till exempel en app eller en anteckning) klickar du på Mer på elementet och väljer Meddelanden.

Meddelanden kan skickas via webben i hubben eller via e-post. Om du har Qlik Sense Mobile SaaS kan du få webbmeddelanden pushade till din mobila enhet.

Anteckning om informationGrupper kan inte ta emot meddelanden. Om du har lagts till i ett utrymme som medlem i en grupp kan du inte ta emot meddelanden från det utrymmet.
Anteckning om informationOm du vill använda e-postmeddelanden måste en e-postserver vara konfigurerad för klientorganisationen. Om inte e-postmeddelanden kan väljas i Meddelanden kanske inte din huvudadministratör har konfigurerat någon e-postserver.

Söka i hubben

Du kan söka i hubben för att hitta appar och annat innehåll. Du kan filtrera dina resultat efter typ.

Söka i hubben

Sökresultat för "leverantörer".

Du kan visa information för sökresultat genom att välja en post. Klicka på Mer på ett sökresultat för fler alternativ.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!