Gå till huvudinnehåll

Molnhubben

I molnhubben kan du skapa, dela och interagera med analysappar.

Du kan även lägga till och interagera med annat innehåll. Detta omfattar datakällor, diagram, anteckningar och länkar.

I molnhubben finns fyra delavsnitt:

 • Komma igång
 • Startsida
 • Katalog
 • Samlingar

Du har åtkomst till följande från alla delavsnitt:

 • Fråga Insight Advisor: Använd ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat.
 • Lägg till nytt: Lägg till nytt innehåll och utrymmen i molnhubben.
 • Meddelanden: Visa dina webbmeddelanden.
 • Launcher-menyn: Navigera till andra delar av Qlik Sense.
 • Profil: Hantera inställningarna för din profil, samt aviseringar och prenumerationer.

Komma igång

När du loggar in i molnhubben första gången startar du i Komma igång. Vid efterföljande inloggningar ärKomma igång tillgängligt i navigeringsrutan till vänster. Komma igång innehåller olika resurser som hjälper dig att börja använda Qlik Sense. Resurserna omfattar introduktionskurser, demonstrationer och demo-appar.

Startsida

Efter den första inloggningen kommer du att starta på Startsida när du loggar in på molnhubben.

Vad du ser på Startsida beror på vilken licens du har. Om du har en Professional-licens visar Startsida innehåll som nyligen har uppdaterats, dina appar, dina data, dina diagram, dina anteckningar och dina favoriter. Om du har en Analys-licens visar Startsida appar som nyligen lagts till, diagram du har lagt till i hubben och dina favoritappar.

Delavsnittet Startsida i molnhubben (Professional-licens)

Hubbens startskärm

Anpassa Startsida

Klicka på knappen Anpassa startsidan om du vill lägga till eller ta bort delavsnitt.

De tillgängliga delavsnitten finns på tre flikar:

 • Dina samlingar: Samlingar som du har åtkomst till.

 • Genererade: Appar, data, diagram, anteckningar, nyligen uppdaterade element, nyligen skapade element och externa länkar.

 • Resurser: Qliks utbildningsverktyg.

Klicka på plustecknet om du vill lägga till ett delavsnitt. Klicka på husikonen om du vill ta bort ett delavsnitt.

Fönstret Anpassa startsidan

Dialogrutan Anpassa startsidan.

Du kan även ordna om och ta bort delavsnitt direkt på din Startsida:

 • Flytta ett delavsnitt: klicka på och håll ned draghandtag om du vill flytta delavsnitt vertikalt.

 • Ta bort ett delavsnitt: klicka på hovringsmeny om du vill ta bort ett delavsnitt.

Katalog

I Katalog kan du visa de appar och utrymmen du har åtkomst till plus annat innehåll. I Katalog kan du filtrera på utrymmen, termer, diagram, appar, automatiseringar, data, anteckningar, ägare, skapat av och taggar. Om du väljer ett enskilt utrymme i listrutan med utrymmen visas innehåll från det utrymmet. Välj Alla filter för att visa filterrutan. När filterrutan är aktiv är rutan Alla filter gråtonad. I rutan visas antalet aktiva filter.

Du kan visa innehåll i någon av vyerna TileVälj ikonen för brickor för brickvyn eller ListVälj listikonen för listvyn.

Appar och annat innehåll kan sorteras alfabetiskt, efter datum det skapades, efter datum det ändrades eller senast använda. Du kan filtrera innehåll efter sådant du själv äger eller sådant andra äger.

Mer information om Katalog finns i Förstå data med hjälp av katalogverktyg.

Delavsnittet Katalog i molnhubben

Katalogavsnittet i molnhubben

Samlingar

Med samlingar kan du gruppera dina egna appar, diagram och länkar, liksom de som tillhör andra medlemmar i molnhubben.

Samlingar innehåller Dina samlingar, Genererade och Resurser.

Delavsnittet Samlingar i molnhubben

Delavsnittet Samlingar i molnhubben

Favoriter

Dina samlingar innehåller samlingen Favoriter. Alla användare har en Favoriter-samling. Favoriter-samlingen kan inte tas bort. Dina samlingar delas inte med andra medlemmar i molnhubben.

Samlingen Favoriter i molnhubben

Delavsnittet Samlingar i molnhubben med samlingen Favoriter öppen

Genererade

Genererade innehåller följande som standard:

 • Dina appar
 • Dina data
 • Dina diagram
 • Dina anteckningar
 • Analyser att utforska
 • Senast använda
 • Nyligen skapat
 • Nyligen uppdaterat
 • Dina automatiseringar

Genererade samlingar i molnhubben

Delavsnittet Samlingar i molnhubben med fliken Genererade samlingar öppen

Resurser

Resurser innehåller Demo-appar och videorna Se hur man … som standard.

Fliken Resurser i delavsnittet Samlingar

Fliken Resurser i delavsnittet Samlingar i molnhubben

Du lägger till innehåll i en samling genom att klicka på ikonen Lägg till i samling på en app, ett diagram eller en länk och välja en befintlig eller ny samling.

Anteckning om informationOm du vill ha en visuell demo om hur du använder samlingar, se Organisera ditt innehåll med hjälp av samlingar.

Om du använder Qlik Sense Mobile SaaS har du även en samling med Mobilt innehåll. Appar som du har öppnat i Qlik Sense Mobile SaaS-appen läggs automatiskt till i Mobilt innehåll.

Inställningar och hantering

Du når Inställningar och hantering från profilmenyn genom att klicka på Profilinställningar. I Inställningar och hantering kan du:

 • Visa och redigera din personliga information.
  • Ange önskat språk och tidszon.
  • Ange regioninställningar (t.ex. datumformat och decimalformat) för appar du skapar.
 • Visa och redigera inställningarna för dina prenumerationsmeddelanden.
 • Visa och redigera dina aviseringar.

  Övervaka data med aviseringar

 • Visa alla delade och hanterade utrymmen du hör till.
 • Hantera enheter för Qlik Sense Mobile.
 • Hämta verktyg som Qlik Sense Desktop och Qlik DataTransfer. De här alternativen är inte tillgängliga i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).
 • Visa och generera API-nycklar.

Autentisera mot Qlik Sense SaaS

Du kan autentisera din Qlik Sense Desktop-klient mot Qlik Sense SaaS. Om du vill göra det måste du generera en autentiseringslänk i hubben.

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentAnvändare av Qlik Sense Desktop-klienten kan inte autentisera mot Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Hämta och autentisera Qlik Sense Desktop

 1. Öppna hubben.

 2. Öppna profilmenyn och välj Profilinställningar.

 3. Klicka på Verktyg.

 4. Under Qlik Sense Desktop hämtar du Qlik Sense Desktop genom att klicka på Hämta.

 5. Installera Qlik Sense Desktop.
 6. Klicka på Autentisera om du vill lägga till en länk för serverautentisering till din Qlik Sense Desktop-installation. Sedan kan du autentisera genom att klicka på den länken i Qlik Sense Desktop.

Appar

I molnhubben kan du skapa nya appar, kopiera befintliga appar och ladda upp appar. Du kan ladda upp appar som har exporterats från molnhubben eller från andra versioner av Qlik Sense. Apparna kan vara dina privata, eller också kan du dela dem med andra medlemmar i molnhubben. Mer information om Qlik Sense-appar finns i Skapa appar.

För varje app i molnhubben visas appens namn, ägare och ändringsdatum. Du kan visa appens typ och taggar som används i appen genom att hålla muspekaren över en app. På en enhet med pekskärm kan du visa appens typ och taggar genom att trycka på Pil upp på appen. Du kan klicka på appen för att öppna den. Du kan klicka på Mer för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

 • Visa information om appen

  Du kan visa appdetaljer genom att klicka på Detaljer. Detaljerna omfattar följande information:

  • Under Detaljer finns en översikt över appinformationen. Du kan visa appens typ och ägare, och relevant datuminformation för appen. Du kan visa appens storlek och minnesanvändning. Storlek och minnesanvändning uppdateras vid varje laddning. Under Detaljer visas även appens taggar och vem som har åtkomst till den.

   Anteckning om information

   För Qlik Sense-appar som distribueras från Qlik Sense Enterprise on Windows och QlikView-appar visas inte storlek och minnesanvändning.

  • Under Meddelanden kan du prenumerera på och hantera meddelanden om vissa apphändelser.
  • Laddningshistorik visar en logg med laddningshistoriken för en app.
  • Prestandautvärdering visar resultat från prestandautvärderingar.

   Mer information finns i Optimera appens prestanda.

  • Publicerade kopior visar alla de hanterade utrymmen appen har publicerats i.
 • Redigera appen

  Du kan ändra appens namn, beskrivning, taggar och utrymme.

  Redigera appdetaljer

 • Skapa kopia av appen

  Du kan skapa en kopia av appen.

  Skapa appar och lägga till data

 • Ladda appen

  Du kan ladda appdata manuellt.

  Ladda appdata manuellt

 • Schemalägga dataladdning för appen

  Du kan skapa ett schema för när appdata ska laddas automatiskt.

  Schemalägga laddning av appdata

 • Ta bort appen

  Du kan ta bort appen från molnhubben.

  Ta bort appar

Du kan även lägga till QlikView-appar i molnhubben. QlikView-appar kan bara visas och har andra alternativ än Qlik Sense-appar i molnhubben.

Diagram

Du kan lägga till visualiseringar från appar till molnhubben. På så sätt kan du övervaka viktiga visualiseringar utan att öppna appar.

Övervaka visualiseringar

Utrymmen

Utrymmen är områden där appar lagras i molnhubben. Utrymmen kan vara personliga, delade eller hanterade.

Alla användare har ett personligt utrymme där apparna de skapar lagras som standard. Personliga utrymmen är privata. Du kan dela dina personliga appar genom att flytta dem till ett delat utrymme.

Användare som har Professional-licens kan skapa delade utrymmen. Delade utrymmen är privata när de skapas. Delade utrymmen gör det möjligt att utveckla appar tillsammans. Med utrymmen begränsas åtkomsten till appar i utrymmet. Du ger åtkomst till appar genom att lägga till medlemmar för utrymmet.

Hanterade utrymmen kan skapas av huvud- eller analysadministratörer eller användare med rollen ManagedSpaceCreator. Hanterade utrymmen används för att ge fullständig kontroll över vem som har åtkomst till appar som kan innehålla känslig information. Apparna utvecklas i andra utrymmen och publiceras sedan i det hanterade utrymmet.

Välj mellan utrymmen som du har åtkomst till i listrutan i Katalog. I listrutan med utrymmen kan du även skapa nya utrymmen.

Information om utrymmen finns i

Ordna innehåll i molnhubben

Du kan ordna innehåll som appar, diagram och anteckningar med hjälp av taggar och samlingar.

Genom att lägga till taggar för innehåll kan du gruppera det tillsammans med annat relaterat innehåll. Du kan bara tagga ditt eget innehåll, eller innehåll i ett utrymme där du har behörighet att redigera. Taggar delas i molnhubben, men du kan bara visa dina egna taggar och taggar i innehåll som har delats med dig.

Med samlingar kan du gruppera innehåll så att det blir lätt att hitta. Samlingar är privata för varje ägare. Du kan visa dina samlingar i Samlingar.

Meddelanden och prenumerationer

Du kan få meddelanden om händelser i molnhubben, som när nya appar läggs till i ett utrymme eller när du läggs till i ett utrymme. Du kan visa dem genom att klicka på Meddelanden-ikonen. Du kan hantera dina prenumerationer på meddelanden i Inställningar. Meddelanden kan skickas via webben i hubben eller via e-post. Om du har Qlik Sense Mobile SaaS kan du få webbmeddelanden pushade till din mobila enhet.

Anteckning om informationGrupper kan inte ta emot meddelanden. Om du har lagts till i ett utrymme som medlem i en grupp kan du inte ta emot meddelanden från det utrymmet.
Anteckning om informationOm du vill använda e-postmeddelanden måste en e-postserver vara konfigurerad för klientorganisationen. Om inte e-postmeddelanden kan väljas i Meddelanden kanske inte din huvudadministratör har konfigurerat någon e-postserver.
RELATERAD INFORMATION: