Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

 Qlik Cloud-analys-hubben

I Qlik Cloud-analys-hubben kan du skapa, dela och interagera med analysappar. Du kan även lägga till och interagera med annat innehåll. Detta omfattar datakällor, diagram, anteckningar och länkar.

I hubben finns följande delavsnitt:

 • Komma igång
 • Startsida
 • Favoriter
 • Katalog
 • Samlingar
 • Aviseringar
 • Prenumerationer

Du har åtkomst till följande från alla delavsnitt:

 • Fråga Insight Advisor: Använd ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat.
 • Lägg till nytt: Lägg till nytt innehåll och utrymmen i hubben.
 • Meddelanden: Visa dina webbmeddelanden.
 • Launcher-menyn: Navigera till andra delar av Qlik Cloud.
 • Profil: Hantera inställningarna för din profil, samt aviseringar och prenumerationer.

Startsida

Efter din första inloggning kommer du att starta på startsidan när du loggar in på hubben. Här kan du visa olika samlingar, inklusive dina appar, diagram och anteckningar. Du kan enkelt lägga till, ta bort eller omorganisera samlingar på din startsida.

Delavsnittet Startsida i molnhubben (Professional-licens)

Hubbens startskärm.

Anpassa Startsida

Klicka på Anpassa startsidan om du vill lägga till eller ta bort samlingar och filter på din Startsida.

Det finns många olika avsnitt: favoriter, samlingar, appar, data, diagram, anteckningar, ML-experiment och automatiseringar. Du kan även lägga till avsnitt som visar innehåll som nyligen har använts, skapats eller uppdaterats.

Klicka på plustecknet om du vill lägga till ett delavsnitt. Klicka på husikonen om du vill ta bort ett delavsnitt.

Fönstret Anpassa startsidan

Dialogrutan Anpassa startsidan.

Du kan även ordna om och ta bort delavsnitt direkt på din Startsida:

 • Flytta ett delavsnitt: klicka på och håll ned draghandtag om du vill flytta delavsnitt vertikalt.

 • Ta bort ett delavsnitt: klicka på hovringsmeny om du vill ta bort ett delavsnitt.

Favoriter

Alla användare har ett avsnitt med Favoriter. Dina favoriter delas inte med andra användare.

Favoriter i molnhubben

Delavsnittet Samlingar i molnhubben med samlingen Favoriter öppen

Katalog

I Katalog kan du visa de appar och utrymmen du har åtkomst till plus annat innehåll. I Katalog kan du filtrera på utrymmen, termer, diagram, appar, automatiseringar, data, anteckningar, ägare, skapat av och taggar. Om du väljer ett enskilt utrymme i listrutan med utrymmen visas innehåll från det utrymmet. Välj Alla filter för att visa filterrutan. När filterrutan är aktiv är rutan Alla filter gråtonad. I rutan visas antalet aktiva filter.

Du kan visa innehåll i någon av vyerna TileVälj ikonen för brickor för brickvyn eller ListVälj listikonen för listvyn.

Appar och annat innehåll kan sorteras alfabetiskt, efter datum det skapades, efter datum det ändrades eller senast använda. Du kan filtrera innehåll efter sådant du själv äger eller sådant andra äger.

Mer information om Katalog finns i Förstå data med hjälp av katalogverktyg.

Delavsnittet Katalog i molnhubben

Delavsnittet Utforska i molnhubben

Samlingar

Samlingar gör det möjligt för dig att gruppera appar, diagram, anteckningar, automatiseringar, experiment och länkar.

Klicka på ikonen Lägg till samling för alla innehållstyper, för att lägga till innehåll i en samling.

Anteckning om informationOm du vill ha en visuell demo om hur du använder samlingar, se Organisera ditt innehåll med hjälp av samlingar.

Om du använder Qlik Sense Mobile SaaS har du även en samling med Mobilt innehåll. Appar som du har öppnat i Qlik Sense Mobile SaaS-appen läggs automatiskt till i Mobilt innehåll.

Delavsnittet Samlingar i hubben

Samlingar är som standard privata. Klientadministratörer och analysadministratörer kan göra samlingar offentliga så att de kan delas med alla andra medlemmar i klientorganisationen. Offentliga samlingar ändrar inte medlemmarnas åtkomst till innehåll i utrymmen. Medlemmar kommer bara att kunna se innehåll i offentliga samlingar som de redan har tillgång till. För att göra en samling offentlig klickar du på Fler åtgärder på samlingen väljer Gör offentlig och klickar på Gör offentlig. För att göra en offentlig samling privat igen klickar du på Fler åtgärder, väljer Gör privat och klickar på Gör privat.

Anteckning om informationEn tom samling kan inte göras offentlig.

Aviseringar

I Aviseringar kan du visa en lista över alla aviseringar som ägs av dig, likväl som aviseringar som du har lagts till i som mottagare. Aviseringar-sidan innehåller uppgifter om varje avisering, inklusive dess namn, ägare, associerad app och om den utvärderas enligt ett schema.

Du kan också öppna Aviseringar från användarprofilen i det övre högra hörnet av appen.

Avsnittet Aviseringar i molnhubben

Du kan filtrera och sortera aviseringarna på sidan Aviseringar. Du kan förfina din lista efter aviseringsägare (vem som helst, du eller andra), eller söka efter aviseringar som ägs av en specifik användare. Aviseringarna i listan kan sorteras efter tidpunkten för senaste utvärderingen, tidpunkt för senaste utlösning eller alfabetiskt efter namn.

Prenumerationer

I Prenumerationer kan du visa och modifiera prenumerationen som du äger, likväl som prenumerationer där du har lagts till som mottagare. Prenumerationer-sidan innehåller uppgifter om varje prenumeration, inklusive dess namn, ägare, associerad app och schema.

Du kan också öppna Prenumerationer från användarprofilen i det övre högra hörnet av appen.

Avsnittet Prenumerationer i molnhubben

Dedikerad sida för Prenumerationer som finns tillgänglig från molnhubben.

Du kan filtrera och sortera prenumerationerna på sidan Prenumerationer. Du kan förfina din lista efter ägare (vem som helst, du eller andra), eller söka efter prenumerationer som ägs av en specifik användare. Prenumerationerna i listan kan sorteras efter tidpunkt för senast skickad, tidpunkt då de är schemalagda att skickas eller alfabetiskt efter namn.

Inställningar och hantering

Du når Inställningar och hantering från profilmenyn genom att klicka på Profilinställningar. I Inställningar och hantering kan du:

 • Visa och redigera din personliga information.
  • Ange önskat språk och tidszon.
  • Ange regioninställningar (t.ex. datumformat och decimalformat) för appar du skapar.
 • Visa alla delade och hanterade utrymmen du hör till.
 • Hantera enheter för Qlik Sense Mobile.
 • Nedladdningsverktyg som Qlik DataTransfer är inte tillgängliga i Qlik Cloud Government.
 • Visa och generera API-nycklar.

Appar

I hubben kan du skapa nya appar, kopiera befintliga appar och ladda upp appar. Du kan ladda upp appar som har exporterats från hubben eller från andra versioner av Qlik Sense. Du kan behålla dina appar som privata eller dela dem med andra användare. Mer information om Qlik Sense-appar finns i Arbeta med appar.

För varje app i hubben visas appens namn, ägare och ändringsdatum. Du kan visa appens typ och taggar som används i appen genom att hålla muspekaren över en app. På en enhet med pekskärm kan du visa appens typ och taggar genom att trycka på Pil upp på appen. Du kan klicka på appen för att öppna den. Du kan klicka på Mer för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

Alternativ för appar i hubben
AlternativBeskrivningMer läsning
Lägg till i samlingDu kan lägga till appen i någon av dina samlingar. -
Byt namnDu kan ändra appens namn, beskrivning och taggar.

Redigera appdetaljer

Flytta

Du kan flytta appen till ett annat utrymme.

Flytta appar mellan utrymmen
DupliceraDu kan skapa en kopia av appen.Skapa appar och lägga till data
Läs in på nytt nuDu kan ladda om appens data manuellt.Ladda appdata
Laddningsschema

Du kan skapa ett schema för när appdata ska laddas automatiskt.

Schemalägga laddning av appdata
Detaljer

Du kan visa appens typ och ägare, samt relevant datuminformation för appen. Du kan även visa appens storlek. Den här sidan visar också de taggar som tillämpas på appen och vem som kan komma åt appen. Du kan också se inläsningshistorik och prestandautvärderingar relaterade till appen.

-
MeddelandenAnge meddelandeinställningar för denna app. Du kan få meddelanden när nya laddningar och prestationsutvärderingar lyckas eller misslyckas. Du kan även få meddelanden om en schemalagd inläsning för en app har misslyckats, stoppats eller inaktiverats. Du måste vara tilldelad inläsningsschemat för att få meddelandet.Du får inte meddelanden om en app laddas in på nytt i Datahanteraren eller Skriptredigeraren. Meddelanden om nya laddningar skickas om en app laddas in på nytt i hubben eller enligt ett schema.Meddelanden
Ursprung

Ursprung representerar historiken för ett fält eller en datauppsättning, hela vägen tillbaka genom program och omvandlingar, till den ursprungliga datakällan.

Analysera ursprung för appar och datauppsättningar
PåverkansanalysPåverkansanalys visar en nedströms vy över dataelements beroenden – vilka databaser, program, filer eller länkar som direkt eller indirekt skulle påverkas om värdet eller strukturen hos det specifika fältet ändrades.Analysera påverkansanalys för appar och datauppsättningar
Utvärdera prestandaDu kan köra en anpassad utvärdering när du utvecklar din app och presentera enkla och begripliga mätvärden såsom svarstider för offentliga ark och objekt.Prestandautvärdering för appar
Öppna i ny flikDu kan öppna din app i en ny flik.-
Öppna utan dataDu kan öppna din app utan data. Detta är användbart när du behöver felsöka ditt laddningsskript. När du öppnar en app utan data kommer visualiseringarna inte att fungera eftersom de inte är kopplade till datakällan. Datahanteraren och datamodellvyn är inte heller tillgängliga.-
Exportera med dataDu kan exportera appar från hubben som .qvf-filer.Exportera appar
Exportera utan dataDu kan exportera appen utan data. Detta exporterar endast appens ark och berättelser.Exportera appar
Ta bort Du kan ta bort appen från hubben. Ta bort appar

Du kan även lägga till QlikView-appar i hubben. QlikView-appar kan bara visas och har andra alternativ än Qlik Sense-appar i hubben.

Diagram

Du kan lägga till visualiseringar från appar i hubben. På så sätt kan du övervaka viktiga visualiseringar utan att öppna appar.

Övervaka visualiseringar

Utrymmen

Utrymmen är områden i hubben där appar lagras. Utrymmen kan vara personliga, delade eller hanterade.

Alla användare har ett personligt utrymme där apparna de skapar lagras som standard. Personliga utrymmen är privata. Du kan dela dina personliga appar genom att flytta dem till ett delat utrymme.

Användare med rollen Shared Space Creator kan skapa delade utrymmen. Delade utrymmen är privata när de skapas. Delade utrymmen gör det möjligt att utveckla appar tillsammans. Med utrymmen begränsas åtkomsten till appar i utrymmet. Du ger åtkomst till appar genom att lägga till medlemmar för utrymmet.

Hanterade utrymmen kan skapas av huvud- eller analysadministratörer eller användare med rollen Managed Space Creator. Hanterade utrymmen används för att ge fullständig kontroll över vem som har åtkomst till appar som kan innehålla känslig information. Apparna utvecklas i andra utrymmen och publiceras sedan i det hanterade utrymmet.

Välj mellan utrymmen som du har åtkomst till i listrutan i Katalog. I listrutan med utrymmen kan du även skapa nya utrymmen.

Information om utrymmen finns i Arbeta i utrymmen.

Navigera bland utrymmen

Delade och hanterade utrymmen är uppdelade i följande delavsnitt:

 • Mer information
 • Meddelandeinställningar
 • Medlemmar
 • Datakällor
 • Redigera utrymme

Du kan nå dessa delavsnitt genom att välja Detaljer om utrymme i ett delat eller hanterat utrymme.

I ett personligt utrymme kan du bara välja Datakällor. Välj användarprofilmenyn om du vill hantera andra inställningar för personliga utrymmen.

Detaljer

Du kan visa information om utrymmet i Detaljer, inklusive beskrivning, utrymmets ägare och vem som har skapat det.

Avsnittet Detaljer

Avsnittet Detaljer i ett delat utrymme

Meddelanden

I Meddelanden kan du hantera dina prenumerationer på innehåll i utrymmet. Du kan börja prenumerera på eller avbryta prenumerationen på händelser eller åtgärder i ett utrymme genom att välja händelsen eller åtgärden under meddelandetypen.

Hantera utrymmesmeddelanden

Medlemmar

Utrymmesägare och användare med rollen Kan hantera kan visa alla medlemmar i ett utrymme i Medlemmar. De kan göra följande:

 • Lägg till medlemmar
 • Ändra medlemsbehörigheter
 • Ta bort medlemmar

Hantera behörigheter i delade utrymmen

Hantera behörigheter i hanterade utrymmen

Avsnittet Medlemmar i ett delat utrymme.

Data

Du kan visa alla datafiler och kopplingar som lagts till i utrymmet i Data. Om du har rätt behörighet kan du även lägga till datafiler och datakopplingar i utrymmet.

Lägga till och hantera dina analysdata

Anteckning om information

Användare med behörigheten Kan visa kan inte visa datakällorna i ett utrymme.

Avsnittet Data i ett delat utrymme.

Avsnittet Data i ett delat utrymme.

Ordna innehåll i hubben

Du kan ordna innehåll som appar, diagram, automatiseringar, experiment och anteckningar med hjälp av taggar och samlingar.

Genom att lägga till taggar för innehåll kan du gruppera det tillsammans med annat relaterat innehåll. Du kan bara tagga ditt eget innehåll, eller innehåll i ett utrymme där du har behörighet att redigera. Taggar delas i hubben.

Med samlingar kan du gruppera innehåll så att det blir lätt att hitta.

Meddelanden

Du kan få meddelanden i hubben vid händelser som inträffar i Qlik Cloud. Exempelvis när nya appar läggs till i ett utrymme eller när en avisering löses ut. Du kan visa dem genom att klicka på Meddelanden-ikonen. Du kan hantera dina meddelanden på klientorganisationsnivån i profilinställningarna. Du kan konfigurera dina meddelanden för ett enskilt utrymme genom att öppna utrymmet i Catalog och klicka på Detaljer om utrymme > Meddelanden i Catalog. För att konfigurera dina meddelanden för ett individuellt element (till exempel en app eller en anteckning) klickar du på Mer på elementet och väljer Meddelanden.

Meddelanden kan skickas via webben i hubben eller via e-post. Om du har Qlik Sense Mobile SaaS kan du få webbmeddelanden pushade till din mobila enhet.

Anteckning om informationGrupper kan inte ta emot meddelanden. Om du har lagts till i ett utrymme som medlem i en grupp kan du inte ta emot meddelanden från det utrymmet.
Anteckning om informationOm du vill använda e-postmeddelanden måste en e-postserver vara konfigurerad för klientorganisationen. Om inte e-postmeddelanden kan väljas i Meddelanden kanske inte din huvudadministratör har konfigurerat någon e-postserver.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!