Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Datum- en tijdvelden

Als u werkt met velden die datum- en tijdstempelinformatie bevatten in uw app, kunt u een aantal gerelateerde kenmerken van een datum toevoegen, bijvoorbeeld jaar of week, en deze gebruiken in uw visualisatie.

Datumvelden maken in Gegevensbeheer

Datumvelden worden automatisch gemaakt voor alle gegevensvelden die worden herkend als datum of tijdstempel, als u Gegevens toevoegen gebruikt met gegevensprofilering ingeschakeld om uw gegevensmodel te bouwen in Gegevensbeheer, of als u op Gegevens laden klikt in Gegevensbeheer.

Informatie

Gegevensvelden die zijn gemaakt in Gegevensbeheer worden automatisch toegevoegd aan autoCalendar.

Ga voor meer informatie naar Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer.

Als het datum- of tijdstempelveld niet automatisch wordt herkend, kunt u de invoernotatie wijzigen in de tabeleditor van Gegevensbeheer. U kunt ook de weergavenotatie voor visualisaties instellen.

Ga voor meer informatie naar Veldtypen wijzigen.

Welke datum- en tijdvelden worden automatisch herkend?

Datum- en tijdstempelvelden worden automatisch herkend op basis van de landinstellingen van uw systeem. Bovendien worden de volgende indelingen herkend:

 • M/D/YYYY h:mm
 • D/M/YYYY h:mm TT
 • M/D/YYYY
 • D/MM/YYYY
 • YYYYMMDD
 • YYYYMMDDhhmmss
 • YYYYMMDDhhmmss.fff
 • YYYYMMDDhhmmssK
 • YYYY-MM-DD
 • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK
Datum- en tijdnotaties
Indelingsspecificatie Beschrijving
YYYY Jaar
M, MM Maand
D, DD Dag
hh Uur
mm Minuut
ss Seconde
fff Milliseconde
TT AM of PM
K Tijdzone
T Scheidings tussen datum en tijd. T kan niet door een ander teken worden vervangen.

Datum- en tijdvelden maken in het load-script voor gegevens

Als u uw gegevensmodel bouwt met Editor voor laden van gegevens, moet u een agendasjabloon maken waarin u vastlegt welke velden moeten worden afgeleid in het load-script voor gegevens. De afgeleide datum- en tijdvelden worden gegenereerd tijdens het uitvoeren van het script en het opnieuw laden van de gegevens.

Ga voor meer informatie naar Afgeleide velden.

Datum- en tijdvelden gebruiken in uw app

Datum- en tijdvelden in visualisaties

Alle datum- of tijdstempelvelden op het tabblad Velden van het bedrijfsmiddelenvenster zijn gemarkeerd met Datum en tijd. U kunt deze uitvouwen als u de gegenereerde datum- en tijdvelden wilt gebruiken. U kunt deze gebruiken in visualisaties, net als alle andere gegevensvelden.

Datum- en tijdvelden in dimensies

U kunt voor het maken van een dimensie ook datum- en tijdvelden gebruiken. De datum- en tijdvelden worden aangegeven onder het veld op basis waarvan ze zijn gegenereerd.

Datum- en tijdvelden in uitdrukkingen

U kunt datum- en tijdvelden gebruiken in alle uitdrukkingen, bijvoorbeeld om een meting te maken. De datum- en tijdvelden krijgen hun naam volgens:

[veldnaam].autoCalendar.[datum- en tijdveld].

 • [veldnaam] is de naam van het gegevensveld op basis waarvan de datum- en tijdvelden zijn gegenereerd.
 • [datum- en tijdveld] is het datum- en tijdveld dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld Year.

Voorbeeld:  

Date.autoCalendar.Year

Datum- en tijdvelden in kalendermetingen

Kalendermetingen gebruiken datum- en tijdvelden gemaakt in autoCalendar. Elk van deze datum- en tijdvelden wordt berekend aan de hand van een uitdrukking set-analyse. Deze bepaalt of de gegevens wel of niet binnen de tijd-tot-datum-periode vallen of dat de datums binnen een bepaalde relatieve positie op basis van de huidige datum vallen. Deze datum- en tijdvelden zijn relatief en retourneringsresultaten zijn gebaseerd op de huidige datum. U kunt deze velden onafhankelijk van kalendermetingen gebruiken.

Datum- en tijdvelden voor de kalender worden als volgt geformatteerd:

[veldnaam].autoCalendar.[datum- en tijdveld]={[waarde]}

 • [veldnaam] is de naam van het datumveld op basis waarvan de datum- en tijdvelden zijn gegenereerd.
 • [datum- en tijdveld] is de naam van het gebruikte datum- en tijdveld, bijvoorbeeld, InYTD.
 • [waarde] is de waarde voor de uitdrukking set-analyse van het datum- en tijdveld en bepaalt welke datums zijn inbegrepen.

Voorbeeld:  

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Hier ziet u de beschikbare datum- en tijdvelden met voorbeeldwaarden:

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!