Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pola daty i czasu

Jeśli w aplikacji korzysta się z pól zawierających dane dotyczące daty lub znacznika czasu, można zdefiniować określone atrybuty daty (takie jak rok lub tydzień), aby zastosować je w wizualizacji.

Tworzenie pól w Menedżerze danych

Pola danych są tworzone automatycznie dla wszystkich pól danych rozpoznanych jako data lub znacznik czasu, gdy opcja Dodaj dane jest używana z włączonym profilowaniem danych w celu budowania modelu danych w Menedżerze danych, albo po kliknięciu polecenia Ładuj dane w Menedżerze danych.

Informacja

Pola danych utworzone w Menedżerze danych są automatycznie dodawane do pola autoCalendar.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych.

Jeśli pole daty lub znacznika czasu nie zostało rozpoznane automatycznie, można odpowiednio zmienić format danych wejściowych w edytorze tabeli w Menedżerze danych. Można również skonfigurować format wyświetlania do zastosowania w wizualizacjach.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana typów pól.

Które pola daty i czasu są automatycznie rozpoznawane?

Pola daty i czasu są rozpoznawane automatycznie na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego. Ponadto rozpoznawane są następujące formaty:

 • M/D/YYYY h:mm
 • D/M/YYYY h:mm TT
 • M/D/YYYY
 • D/MM/YYYY
 • YYYYMMDD
 • YYYYMMDDhhmmss
 • YYYYMMDDhhmmss.fff
 • YYYYMMDDhhmmssK
 • YYYY-MM-DD
 • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK
Formaty daty i czasu
Określnik formatu Opis
YYYY Rok
M, MM Miesiąc
D, DD Dzień
hh Godzina
mm Minuta
ss Sekunda
fff Milisekunda
TT AM/PM
K Strefa czasowa
T Znak podziału między datą i czasem. Znak T nie może być zastąpiony innym znakiem.

Tworzenie pól daty i czasu w skrypcie ładowania danych

W przypadku tworzenia modelu danych za pomocą narzędzia Edytor ładowania danych trzeba utworzyć szablon kalendarza, gdzie zdefiniuje się pola, dla których utworzy się pola pochodne w skrypcie ładowania danych. Pola pochodne daty i czasu zostaną utworzone po uruchomieniu skryptu i przeładowaniu danych.

Więcej informacji zawiera temat Pola pochodne.

Korzystanie w aplikacji z pól daty i czasu

Udostępnienie w wizualizacjach pól daty i czasu

Wszystkie pola daty lub czasu na karcie Pola w panelu zasobów są oznaczone Data i godzina. Pola te można rozwinąć, aby korzystać z utworzonych pól daty i czasu. Z pól tych można korzystać w wizualizacjach, podobnie jak z dowolnych innych pól danych.

Pola daty i czasu w wymiarach

Z pól daty i czasu można również korzystać podczas tworzenia wymiaru. Pola te są wyszczególnione pod polem, na podstawie którego zostały utworzone.

Pola daty i czasu w wyrażeniach

Z pól daty i czasu można korzystać we wszystkich wyrażeniach, na przykład na potrzeby tworzenia miary. Pola te są nazywane zgodnie z następującym szablonem:

[nazwa pola].autoCalendar.[pole daty i czasu].

 • [nazwa pola] to nazwa pola danych użytego do utworzenia pól daty i czasu.
 • [pole daty i czasu] to pole daty i czasu, które ma zostać użyte, na przykład Year.

Przykład:  

Date.autoCalendar.Year

Pola daty i czasu w miarach kalendarzowych

Miary kalendarzowe używają pól daty i czasu utworzonych w autoCalendar. Każde z tych pól daty i czasu jest obliczane za pomocą wyrażenia analizy zestawów, które określa, czy data należy do zakresu czasu od początku okresu albo czy daty mieszczą się w zdefiniowanym zakresie od daty bieżącej. Te pola daty i czasu są względne i zwracają wyniki na podstawie daty bieżącej. Z tych pól można korzystać niezależnie od miar kalendarzowych.

Kalendarzowe pola daty i czasu mają następujący format:

[nazwa pola].autoCalendar.[pole daty i czasu]={[wartość]}

 • [nazwa pola] to nazwa pola daty użytego do utworzenia pól daty i czasu.
 • [pole daty i czasu] to nazwa użytego pola daty i czasu, na przykład InYTD.
 • [wartość] to wartość dla wyrażenia analizy zestawu pola daty i czasu. Określa daty, które są uwzględniane.

Przykład:  

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Poniżej przedstawiono dostępne pola daty i czasu wraz z przykładowymi wartościami:

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!