Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken in ruimten

Ruimten zijn secties van de Qlik Cloud Analyse-hub die worden gebruikt om:

  • Samen apps te ontwikkelen
  • Toegang tot apps te beheren

U kunt uw ruimten vinden via de vervolgkeuzelijst in Catalogus. Voor meer informatie over de verschillende secties met ruimten, raadpleegt u Door ruimten navigeren.

Persoonlijke ruimten

Uw persoonlijke ruimte is uw eigen privéwerkgebied. U kunt geen apps delen vanuit uw persoonlijke ruimte en andere gebruikers kunnen niet met u samenwerken. Gebruikers met de rol Maker persoonlijke analyse-inhoud kan analytische inhoud in persoonlijke ruimten maken.

Gedeelde ruimten

Gedeelde ruimten worden gebruikt om samen apps ontwikkelen en deze te delen met andere gebruikers in de ruimte. Een team kan een gedeelde ruimte hebben om eigen apps privé te ontwikkelen en gebruiken.

Tenant- en analysebeheerders en gebruikers met de rol Maker Gedeelde Ruimte kunnen gedeelde ruimten maken.

Werken in gedeelde ruimtes

Beheerde ruimten

Beheerde ruimten worden gebruikt om beheerde toegang te bieden tot apps met streng toegangsbeheer voor zowel de app als de app-gegevens. In een beheerde ruimte kunnen alleen de eigenaar van de ruimte en beoogde app-gebruikers de apps openen. Geen enkele andere gebruiker kan de apps in de beheerde ruimte openen, tenzij een gebruiker hiervoor is gemachtigd.

InformatieBeheerde ruimten zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Business of Qlik Cloud Analyse Standaard.

Apps in beheerde ruimten worden ontwikkeld in persoonlijke of gedeelde ruimten, en gepubliceerd in de beheerde ruimte. Leden hebben de machtiging Kan publiceren in de beheerde ruimte nodig om te kunnen publiceren.

Tenantbeheerders, analysebeheerders en gebruikers met de rol Maker Beheerde Ruimte kunnen beheerde ruimten maken.

Werken in beheerde ruimten

Gegevensruimten

Gegevensruimten zijn beheerde delen van uw Qlik Cloud-tenant die worden gebruikt om gegevensprojecten in Qlik Cloud Gegevensintegratie te maken en op te slaan.

Werken in ruimten in Qlik Cloud-gegevensintegratie

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!