Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Editor voor laden van gegevens

Maak en voer load-scripts voor gegevens uit vanuit de editor voor laden van gegevens en maak verbindingen naar gegevensbronnen. Na het laden zijn de gegevens in de app beschikbaar voor analyse.

Klik op Editor voor laden van gegevens in de navigatiebalk van het tabblad Voorbereiden om de editor voor het laden van gegevens te openen.

Editor voor laden van gegevens

Editor voor laden van gegevens, met geopende gegevensbronnen

Scripts kunnen ook worden gegenereerd als u gegevens laadt met behulp van gegevensbeheer. Als u echter gebruik wilt maken van scriptopdrachten, moet u het script handmatig maken in de editor voor laden van gegevens.

Zie: Gegevens laden en transformeren met scripts

Gegevens toevoegen vanuit bestaande gegevensverzamelingen

Klik op Toevoegen vanaf gegevenscatalogus om de gegevenscatalogus te openen. U kunt gegevens uit meerdere gegevensverzamelingen toevoegen.

Zie: Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus

Verbindingen maken

Vouw het deelvenster Gegevensbronnen uit om Gegevensverbindingen te bekijken. Klik op Nieuwe verbinding maken om een nieuwe verbinding toe te voegen aan uw script.

Zie: Analysegegevens laden

Scripts maken en bewerken

Schrijf uw scriptcode in de scripteditor. De regels in het script zijn genummerd en de syntaxiscomponenten zijn gemarkeerd met een kleurcode.

Hulpmiddelen Scripteditor
UI-itemBeschrijving
Zoeken

Tekst zoeken en vervangen in het script.

Opmerking toevoegen/verwijderenOpmerking toevoegen/verwijderen.
InspringenCode laten inspringen.
UitspringenCode laten uitspringen.
Help

Help-modus voor syntaxis activeren. Als de Help-modus actief is, verschijnt na een klik op een sleutelwoord (gemarkeerd in blauw) uitgebreide informatie over de syntaxis in de editor.

Ongedaan makenDe laatste wijziging ongedaan maken (het is mogelijk meerdere stappen ongedaan te maken).
OpnieuwDe wijziging die als laatste ongedaan is gemaakt, opnieuw uitvoeren.

Klik op Nieuwe maken om een scriptsectie toe te voegen. De secties worden uitgevoerd van boven naar beneden.

Klik op Fouten opsporen om fouten op te sporen in het script.

Klik op Geschiedenis om scriptversies te beheren.

Zie:

Scripts uitvoeren

Klik op de knop Gegevens laden om het script uit te voeren. Er verschijnt een dialoogvenster met de voortgang van het laden van de gegevens en eventuele berichten die worden gegenereerd. U kunt ook op de knop Uitvoer klikken om de uitvoer te bekijken.

Zie: Load-scripts uitvoeren om gegevens in apps te laden

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!