Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een mastermeting maken op basis van een veld

Wanneer u met een app werkt, kunt u mastermetingen maken voor hergebruik. U kunt een mastermeting maken in de sectie Velden van het bedrijfsmiddelenpaneel.

Bij het toewijzen van een naam aan een entiteit moet u niet dezelfde naam geven aan meer dan één veld, variabele of meting. Er geldt een strikte volgorde van prioriteit voor het oplossen van conflicten tussen entiteiten met identieke namen. Deze volgorde wordt weerspiegeld in objecten of contexten waarin deze entiteiten worden gebruikt. Deze volgorde van prioriteit is als volgt:

 • Binnen een aggregatiefunctie krijgt een veld voorrang op een variabele. Metinglabels zijn niet relevant in aggregaties en krijgen geen prioriteit.

 • Buiten een aggregatiefunctie krijgt een metinglabel voorrang op een variabele, die weer voorrang krijgt op een veld.

 • Daarnaast kan een meting buiten een aggregatie opnieuw gebruikt geworden door te verwijzen naar het label, tenzij het label is berekend. In die situatie krijgt de meting minder prioriteit om het risico te voorkomen dat de uitdrukking naar zichzelf verwijst, en in dit geval wordt de naam altijd eerst geïnterpreteerd als een metinglabel, vervolgens als een veldnaam en daarna als een variabelenaam.

 1. Klik op Velden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het veld dat u als meting wilt gebruiken en klik op Meting maken.

  Het dialoogvenster Nieuwe meting maken wordt geopend met het veld dat u hebt geselecteerd. De naam van het veld wordt ook gebruikt als de naam van de meting.

 3. Klik op Uitdrukking in het veld Uitdrukking om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

 4. Voer de uitdrukking rechtstreeks in de uitdrukkingseditor (het hoofdvenster) in.

  De veldnamen die u in de uitdrukking gebruikt worden gecontroleerd en de syntaxis van de uitdrukking wordt gevalideerd.

  TipZodra u begint te typen, start de validatie van de uitdrukking in de uitdrukkingseditor. Bij een fout wordt in de linkerbenedenhoek een hint weergegeven over wat onjuist is. Klik op het pictogram naast de hint voor extra informatie over de fout.

  Elke regel van de uitdrukkingseditor is genummerd en speciale syntaxis wordt gemarkeerd.

  TipU kunt de online help met de volledige beschrijving van hoe u de huidige functie gebruikt openen door te dubbelklikken op de naam van de functie in de uitdrukkingseditor en op Ctrl+H op het toetsenbord te drukken. Deze functie komt beschikbaar nadat u het eerste haakje van de uitdrukking na de functienaam hebt ingevoerd en uitsluitend als u een computer met een toetsenbord gebruikt.
 5. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Nu moet u beschrijvende gegevens gaan toevoegen voor de meting.

 6. Bewerk desgewenst de naam.

 7. Typ een beschrijving voor de meting (optioneel).

  Als u geen beschrijving toevoegt en vervolgens een term uit de woordenlijst koppelt aan uw masteritem als een definitie, wordt de termdefinitie gebruikt in de beschrijving.

 8. Als u een kleur wilt opgeven, klikt u op Pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst voor kleuren en selecteert u een kleur met een van de volgende methoden:

  • Klik op een van de kleuren in het palet.
  • Typ een kleurcode van 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer.
  • Klik op Opties weergeven onder in het dialoogvenster, selecteer een kleur in het kleurenwiel en stel desgewenst de schuifregelaar voor de kleurverzadiging bij.
 9. Voeg info toe (optioneel).

 10. Als u toegang hebt tot een woordenlijst, kunt u de meting koppelen aan een woordenlijstterm.

  Termen koppelen aan masteritems

 11. Onder Getalnotatie, kunt u kiezen uit:

  • Automatisch
  • Getal
  • Money
  • Date
  • Duur
  • Aangepast
  • Uitdrukking meten

 12. Klik op Maken.

De meting wordt nu opgeslagen in de categorie Metingen van de masteritems en u kunt deze gebruiken in visualisaties.

Meer informatie

 

Velden

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!