Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevenscatalogus

Bekijk alle gegevensverzamelingen waartoe u toegang hebt en de selecteer tabellen en velden die u in uw app wilt laden.

In de gegevenscatalogus kunt u door alle gegevensverzamelingen bladeren waartoe u toegang hebt vanuit uw ruimten. Klik in de bovenste navigatiebalk op Navigatie en selecteer Gegevenscatalogus. U kunt de gegevenscatalogus ook openen vanuit Gegevensbeheer door te klikken op Gegevens toevoegenGegevenscatalogus of Editor voor laden van gegevens door te klikken op Toevoegen uit gegevenscatalogus. U kunt gegevensverzamelingen, tabellen en velden selecteren om in uw app te laden. Ga voor meer informatie over het gebruik van de gegevenscatalogus naar Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus.

Gegevenscatalogus

Gegevenscatalogus, met Filters geopend

U kunt gegevensverzamelingen zoeken op naam. U kunt ze ook sorteren op alfabetische volgorde, op wijzigingsdatum of op aanmaakdatum. Gegevensverzamelingen kunnen ook worden gefilterd. U kunt de beschikbare gegevensverzamelingen filteren op:

 • Ruimte

 • Eigenaar

 • Maker

 • Extra info

U kunt volledige gegevensverzamelingen selecteren of een selectie van velden selecteren in de tabellen van uw gegevensverzamelingen. U kunt meerdere gegevensverzamelingen selecteren of velden uit meerdere gegevensverzamelingen selecteren. Als u een selectie van tabellen of velden van een gegevensverzameling wilt opnemen, klikt u op de naam van de gegevensverzameling. Hiermee wordt Velden selecteren geopend. In Velden selecteren kunt u de velden selecteren die u in uw app wilt gebruiken. Als de gegevensverzameling meerdere tabellen bevat, is elke tabel beschikbaar als een afzonderlijk tabblad. Als u de selecties hebt gemaakt, klikt u op Volgende om een overzicht te bekijken voordat u de gegevens aan uw app toevoegt.

Overzicht

Het overzicht van geselecteerde velden in de gegevenscatalogus die in de app worden geladen.

Velden selecteren biedt de volgende weergaven voor het verkennen en selecteren van velden in uw gegevensverzameling:

 • Tegelweergave

 • Lijstweergave

 • Gegevensweergave

 • Beperkte gegevensweergave

Tegelweergave

De tegelweergave toont beschikbare velden met een grafisch profiel van de gegevens. Afhankelijk van de waarde in het veld geeft elke tegel één van de volgende visualisaties weer:

 • Een lijst met de drie bovenste afzonderlijke waarden van een veld met het aantal exemplaren van elke waarde.

 • Een gebiedsdiagram toont de reeks waarden en de gemiddelde waarde wordt gemarkeerd.

De tegelweergave

De tegelweergave van geselecteerde velden in Gegevenscatalogus

Lijstweergave

De lijstweergave toont een overzicht van de velden en de bijbehorende waarden.

De lijstweergave

De lijstweergave van geselecteerde velden in Gegevenscatalogus

U kunt instellen welke kolommen worden weergegeven door te klikken op en de gewenste kolommen te selecteren. Uw selecties voor de lijstweergave worden doorgevoerd voor andere sessies in gegevenscatalogus. De volgende kolommen zijn beschikbaar:

 • Naam: De veldnaam.

 • Gegevenstype: Het type gegevens in het veld.

 • Distinct values: Het aantal distinctieve waarden in het veld.

 • Null-waarden: Het aantal null-waarden in het veld.

 • Voorbeeldwaarden: Een selectie van voorbeeldwaarden in het veld.

 • Som: Als het veld numeriek is, een som van de veldwaarden.

 • Min.: Als het veld numeriek is, de laagste waarde.

 • Max.: Als het veld numeriek is, de hoogste waarde.

 • Gemiddelde: Als het veld numeriek is, de gemiddelde waarde.

 • Mediaan: Als het veld numeriek is, de mediaanwaarde.

 • Systeemlabels: Tags die aan de gegevens zijn toegevoegd door de Service voor gegevensprofilering.

 • Standaardafwijking: Als het veld numeriek is, de standaardafwijking van de waarden.

 • Positieve waarden: Als het veld numeriek is, het aantal positieve waarden.

 • Negatieve waarden: Als het veld numeriek is, het aantal negatieve waarden.

 • Nulwaarden: Als het veld numeriek is, het aantal nulwaarden.

 • Lege tekenreeksen: Als het veld tekstueel is, het aantal lege tekenreeksen.

 • Min. lengte: Als het veld tekstueel is, het aantal tekens in de kortste tekenreeks.

 • Gemiddelde lengte: Als het veld tekstueel is, het gemiddelde aantal tekens per tekenreeks.

 • Max. lengte: Als het veld tekstueel is, het aantal tekens in de langste tekenreeks.

 • Eerste gesorteerde waarde: De eerste waarde, alfabetisch of numeriek, in een veld.

 • Laatste gesorteerde waarde: De laatste waarde, alfabetisch of numeriek, in een veld.

 • Numerieke waarden: Het aantal numerieke waarden in een veld.

 • Tekstwaarden: Het aantal tekstwaarden in een veld.

 • Meest voorkomende waarden: De drie vaakst herhaalde waarden in een veld.

 • Frequentieverdeling: Als het veld numeriek is, de frequentie van de verdelingen van de waarden.

Gegevensweergave

De gegevensweergave toont een voorbeeld van de gegevens in een tabelindeling.

De tabelweergave

De tabelweergave van geselecteerde velden in Gegevenscatalogus

Weergave Geen resultaten gevonden

De weergave Geen resultaten gevonden wordt gebruikt om gegevens te laden wanneer een gegevensbron groter is dan 1,07 GB. U kunt de te laden gegevensverzameling selecteren, maar u kunt geen voorbeeld ervan bekijken.

InformatieTenantbeheerders die gegevensverzamelingen openen waartoe zij geen toegang hebben, zien ook de weergave Geen resultaten gevonden, maar kunnen geen gegevens selecteren en laden.

De weergave Geen resultaten gevonden

De weergave Geen resultaten gevonden van geselecteerde velden in Gegevenscatalogus

Beperkte gegevensweergave

In de beperkte gegevensweergave ziet u alleen de naam en het gegevenstype van elk veld. De beperkte gegevensweergave wordt gebruikt wanneer de Service voor gegevensprofilering niet beschikbaar is maar er profielgegevens in cache beschikbaar zijn. U kunt velden en tabellen selecteren in de beperkte gegevensweergave.

De beperkte gegevensweergave

De beperkte gegevensweergave van geselecteerde velden in Gegevenscatalogus

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!