Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uitdrukkingseditor

Een uitdrukking is een berekening die een waarde of gegevensverzameling produceert. Dit kan een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren zijn. Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in de app om een resultaat op te leveren dat kan worden bekeken in een visualisatie.

Klik op Uitdrukkingseditor openen (Uitdrukking) in het eigenschappenvenster als u een visualisatie of werkblad bewerkt.

Het Uitdrukking-symbool geeft een uitdrukkingsveld aan, bijvoorbeeld titels, voetnoten, dimensies en metingen.

Klik op Uitdrukkingseditor openen in het eigenschappenvenster om de uitdrukkingseditor te openen.

Uitdrukkingseditor openen in eigenschappenvenster

Uitdrukkingseditor

Uitdrukkingseditor

Typ direct in de uitdrukkingseditor of gebruik het venster om uitdrukkingen te maken.

In de uitdrukkingseditor voert u de uitdrukking in door deze in het veld Uitdrukking te typen. Als u de naam van een functie in de uitdrukking invoert, wordt knopinfo weergegeven met informatie die u helpt bij het correct invoeren van de functie, inclusief namen en kwalificaties van de argumenten.

Zie:

Velden

Selecteer een veld in een specifieke tabel en een algemene aggregatiefunctie om enkele algemene uitdrukkingen te maken om in te voegen in de uitdrukkingseditor. U kunt ook systeemvelden selecteren.

Zie Basisaggregatiefuncties, Teller-aggregatiefuncties en Statistische aggregatiefuncties voor meer informatie over aggregatiefuncties.

Zie Systeemvelden voor meer informatie over systeemvelden.

Clausules en set-uitdrukkingen

Voor sommige aggregatiefuncties kan een distinct-clausule of een total-clausule nodig zijn. Gebruik het selectievakje voor elke clausule om deze in de aggregatiefunctie in te voegen. Elke clausule kan afzonderlijk worden gebruikt.

Gebruik het selectievakje Set-uitdrukking om de huidige selectie als set-uitdrukking in de aggregatie in te voegen. De huidige selectie die wordt ingevoegd, wordt altijd gebaseerd op de standaard-state. Gebruik de sectie Set-uitdrukkingen om een uitdrukking te maken op basis van een alternatieve state.

Zie Set-modificaties voor meer informatie over het gebruik van deze set-uitdrukkingen.

Zie Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse voor meer informatie over alternatieve states.

Uitdrukkingsgenerator

Als u de uitdrukkingseditor gebruikt voor het maken van metinguitdrukkingen, kunt u uitdrukkingen genereren met behulp van natuurlijke taal. Vouw de uitdrukkingsgenerator uit, selecteer een taal en typ een beschrijving van de gewenste uitdrukking. Geef in uw beschrijving de namen van de velden of masteritems en de basisaggregaties op van de filters die u moet gebruiken.

Onder Uitdrukkingsvoorbeeld ziet u de uitvoeruitdrukking die is gegenereerd. Klik op Invoegen om de uitdrukking toe te voegen.

Gebruik de uitdrukkingsgenerator om metinguitdrukkingen te maken voor diagrammen en mastermetingen. U kunt ook uitdrukkingen maken om de toekenning van kleuren aan uw visualisatie te beheren.

De uitdrukkingsgenerator met opgegeven natuurlijke taal en uitvoermetinguitdrukking die gereed is om te worden ingevoegd

Uitdrukkingseditor met het tabblad Uitdrukkingsgenerator geopend toont een beschrijving in natuurlijk taal van een uitdrukking met de uitvoeruitdrukking die gereed is om te worden toegevoegd aan de uitdrukkingseditor

Beperkingen bij het gebruik van de uitdrukkingsgenerator

De uitdrukkingsgenerator heeft de volgende beperkingen:

 • Als aangepaste bedrijfslogica is toegepast op de app, heeft dit invloed op de uitdrukkingen die door uw vragen worden gegenereerd. Als er een standaardkalenderperiode is gedefinieerd voor een meting binnen de bedrijfslogica van de app (onder Gedrag), genereren algemene vragen zonder verwijzingen naar tijdelijke (datum)gegevens automatisch een uitdrukking waarop de autocalender is toegepast.

  Als u bijvoorbeeld vraagt naar totale verkopen wordt er mogelijk de volgende uitdrukking gegenereerd:

  ={<[OrderDate.autoCalendar.QuartersAgo]={0}>} sum([Sales])

  Dit is een voorbeeld van een dynamische uitdrukking, maar deze verschijnt alleen als de app een relatieve kalenderperiode als de standaardkalenderperiode gebruikt. Andere gegenereerde uitdrukkingen met verwijzingen naar de autocalender zijn statisch, dat betekent dat dat ze niet worden bijgewerkt als perioden na verloop van tijd veranderen.

 • Vragen met verwijzingen naar tijdelijke (datum)velden genereren uitdrukkingen waarin specifieke datumwaarden als statische numerieke waarden worden vertegenwoordigd. Als u een vraag stelt met een directe verwijzing naar datumgegevens, worden de datums op deze manier getoond, ongeacht of er een standaardkalenderperiode is gedefinieerd voor de meting. Deze numerieke datumwaarden worden niet gewijzigd als perioden naar verloop van tijd wijzigen.

 • De volgende vraagtypen worden niet ondersteund in de uitdrukkingsgenerator:

  • Vragen die gebruikmaken van metingen waarop aggregaties zijn toegepast (d.w.z. aggregaties die zijn toegepast op aggregaties)

  • Vragen die verwijzen naar de bovenste of onderste dimensiewaarden van een meting (bijvoorbeeld totale verkoop voor top 3 productnamen)

  • Vragen die gebruikmaken van het trefwoord 'trend' (bijvoorbeeld totale verkooptrend voor 2023)

  • Vragen die bedoeld zijn om uitdrukkingen voor periodevergelijking te genereren (bijvoorbeeld vergelijk totale verkoop tussen 2022 en 2023)

 • De uitdrukkingsgenerator ondersteunt vragen in natuurlijke taal in de volgende talen:

  • Duits

  • Engels

  • Spaans

  • Frans

  • Italiaans

  • Nederlands

  • Pools

  • Portugees

  • Russisch

  • Zweeds

InformatieAls u vragen hebt over hoe de bedrijfslogica van de app invloed heeft op uw mogelijkheid om uitdrukkingen te generen met behulp van natuurlijke taal, neem dan contact op met de eigenaar van de app of met een gebruiker met de vereiste ruimtemachtigingen.

Functies

Selecteer een functie in een specifieke categorie om deze in de uitdrukkingseditor in te voegen. Met behulp van functies kunt u complexere uitdrukkingen genereren. Aan de hand van een kleine syntaxissjabloon kunt u zien hoe elke functie wordt gebruikt.

Zie: Script- en diagramfuncties

Ingestelde uitdrukkingen

Selecteer of u de huidige selectie of een bladwijzer als set-uitdrukking wilt invoegen. Indien beschikbaar kunt u kiezen op welke alternatieve state de huidige selectie of de bladwijzer moet worden gebaseerd.

Variabelen

Variabelen selecteren en deze invoegen in uw uitdrukkingen. Indien beschikbaar, worden een definitie en de waarde van elke variabele weergegeven.

Zie: Variabelen in uitdrukkingen gebruiken

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!