Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties bewaken

U kunt visualisaties in de cloudhub en in Qlik Sense Mobile SaaS bewaken, zodat u diagrammen kunt bekijken zonder apps te hoeven openen.

U kunt een visualisatie selecteren en deze toevoegen aan uw persoonlijke ruimte in de cloudhub. U kunt visualisaties toevoegen van beide werkbladen en van Insight Advisor. Visualisaties die u op deze manier kunt toevoegen, vindt u in Uw diagrammen in de sectie Start van de cloudhub of in Catalogus door te filteren op Diagrammen. Selecties die zijn toegepast op de visualisatie worden behouden wanneer de visualisatie aan de hub wordt toegevoegd. De bewaakte visualisatie wordt elke keer bijgewerkt wanneer de bron-app opnieuw wordt geladen.

TipVoeg de visualisatie toe aan de verzameling Mobiele inhoud en maak deze beschikbaar in Qlik Sense Mobile SaaS.

Visualisatie in de hub

Een diagram is geopend in de hub met de optie Details uitgevouwen

Als u een diagram in de hub opent, toont het diagram de laatste versie van het diagram van de laatste keer dat de gegevens in de bron-app opnieuw zijn geladen. U kunt het diagram, de diagramdetails en de geschiedenis bekijken.

Informatie

Als u een visualisatie vanuit een app hebt toegevoegd waartoe u geen toegang meer hebt, wordt de laatste versie van de visualisatie waartoe u toegang had weergegeven.

U kunt geen selecties in het diagram maken, maar u kunt het diagram in de bron-app bekijken door te klikken op In app weergeven. U wilt bijvoorbeeld bladwijzers toepassen of bekijken hoe het diagram wijzigt op basis van nieuwe selecties. Met de actie In app weergeven wordt de bron-app geopend van de visualisatie met toegepaste selecties. Voor diagrammen die zijn gegenereerd in Insight Advisor, opent Insight Advisor Weergeven in app in Werkblad. U kunt desgewenst aanvullende diagrammen bekijken binnen dezelfde zoekopdracht of analyse van Insight Advisor.

U kunt bekijken wanneer het diagram voor het laatst opnieuw is geladen, wanneer het diagram is gemaakt en de tags, bron-app en ruimte bekijken. U kunt de bron-app of ruimte openen. In Selecties worden de selecties weergegeven die zijn toegepast op het diagram toen het diagram aan de hub werd toegevoegd.

Diagramgeschiedenis bevat eerdere versies van het diagram. U kunt eerdere versies weergeven om ze te bekijken. U kunt historische diagrammen naast elkaar bekijken door te klikken op 2 in een andere historische diagram. U kunt klikken op 1 in een diagram om de historische diagram links van de huidige diagram weer te geven. Elke keer dat de app gegevens opnieuw laadt, wordt een nieuwe versie toegevoegd aan Geschiedenis. U kunt de laatste 10 diagramversies bekijken.

U kunt de diagramtitel bewerken door op de titel te klikken. U kunt labels bewerken door erop te klikken. Bewerken.

Visualisaties in cloudhubs bewaken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een visualisatie en selecteer In hub bewaken.
 2. Selecteer desgewenst Weergavestatus werkblad opslaan om de positie voor zoomen en scrollen in de bewaakte diagram te vergrendelen.

  Informatie

  Deze optie kan ertoe leiden dat gegevenspunten buiten beeld vallen wanneer de gegevens wijzigen.

 3. U kunt desgewenst de naam van de visualisatie bewerken.
 4. U kunt desgewenst labels aan de visualisatie toevoegen.
 5. Klik op Bewaken.
TipVoeg de visualisatie toe aan de verzameling Mobiele inhoud en maak deze beschikbaar in Qlik Sense Mobile SaaS.

Visualisaties uit cloudhubs verwijderen

 1. Klik op Meer in een visualisatie in de cloudhub en selecteer Verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.

Beperkingen

Visualisaties bewaken heeft de volgende beperkingen:

 • De volgende visualisaties kunnen niet worden bewaakt:
  • Knop
  • Container

   Informatie

   Individuele diagrammen in containers kunnen worden bewaakt.

  • Filtervak
  • Word cloud chart-uitbreiding
  • Multi-KPI-uitbreiding
  • Trellis container-uitbreiding
  • Dashboard bundle-uitbreidingen
  • Aangepaste uitbreidingen
 • U kunt gegevens in knopinfo bekijken wanneer u met muis op waarden uit het diagram gaat staan. Dit is mogelijk voor de volgende diagrammen:
  • Staafdiagram
  • Bulletgrafiek
  • Funnel chart-uitbreiding
  • KPI
  • Lijndiagram
  • Mekko-diagram
  • Organisatiediagram

  • Cirkeldiagram
  • Sankey chart-uitbreiding
 • De instelling rechts-naar-links wordt niet ondersteund in bewaakte diagrammen.
 • Selecties van dynamische bladwijzers worden niet ondersteund in bewaakte diagrammen. De selecties in de bewaakte visualisatie zullen de selecties zijn die zijn toegepast in de visualisatie toen deze aan de hub werd toegevoegd.
 • Vorige of volgende selecties van uitdrukkingen van een set-analyse worden in bewaakte diagrammen niet ondersteund.
 • Variabele waarden in bewaakte diagrammen worden ingesteld en worden niet bijgewerkt als ze in de bron-app worden gewijzigd.
 • Diagrammen met aangepaste knopinfo worden niet meegenomen in knopinfo als u een visualisatie bewaakt.

Houd rekening met de volgende beperkingen bij het bewaken van visualisaties in de hub. Deze limieten zijn ingeschakeld als u op In hub bewaken klikt. Als de limieten worden overschreden, krijgt u een foutmelding te zien.

 • Maximum aantal velden in de selecties: 125

 • Maximum aantal veldwaarden in de selecties: 150.000 totale veldwaarden in één of meerdere velden

 • Maximum aantal alternatieve states: 125

 • Maximum aantal patches: 100

 • Maximum aantal variabelen: 1100

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen

Meer informatie