Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Geavanceerde opties voor het bewerken van werkbladen

De geavanceerde bewerkingsmodus die beschikbaar is via Geavanceerde opties heeft een aantal andere opties dan de standaard werkbladbewerkingsmodus.

In tegenstelling tot standaardopties biedt de geavanceerde bewerkingsmodus een raster waarop u visualisaties en uitbreidingen kunt slepen en neerzetten. U kunt het formaat van de visualisaties vervolgens aanpassen aan het gewenste aantal rastervierkanten. De geavanceerde bewerkingsmodus ondersteunt ook apparaten met alleen aanraken, in tegenstelling tot de standaardmodus.

Visualisaties en andere bedrijfsmiddelen worden aan het werkblad toegevoegd door ze vanuit het bedrijfsmiddelenvenster te slepen en neer te zetten. Ze kunnen vervolgens worden geconfigureerd met opties in het eigenschappenvenster.

Werkbladweergave in geavanceerde bewerkingsmodus

Werkbladweergave in de ontwikkelingsmodus.

Zie Werken met geavanceerde opties voor meer informatie over de geavanceerde bewerkingsmodus.

Bedrijfsmiddelenvenster

Bedrijfsmiddelen toevoegen aan uw werkblad of visualisatie met het bedrijfsmiddelenvenster.

Klik in de werkbalk van een werkblad op Bedrijfsmiddelen om het bedrijfsmiddelenvenster te openen. De bewerkingsmodus moet zijn ingeschakeld.

Er is een ander bedrijfsmiddelenvenster beschikbaar als u het werkblad in de analysemodus weergeeft. Op dit bedrijfsmiddelenvenster kunt u opmerkingen en factoranalyses maken en beheren. Ga voor meer informatie naar Bedrijfsmiddelenvenster in analysemodus.

Bedrijfsmiddelenvenster in geavanceerde bewerkingsmodus

Bedrijfsmiddelenvenster in geavanceerde bewerkingsmodus waarbij Velden is geselecteerd

Bedrijfsmiddelenvenster in geavanceerde bewerkingsmodus

Bedrijfsmiddelenvenster in geavanceerde bewerkingsmodus waarbij Velden is geselecteerd

Mogelijk zijn niet alle bedrijfsmiddelen beschikbaar, dit is afhankelijk van uw configuratie voor Qlik Sense.

Velden

Velden vertegenwoordigen de gegevens die beschikbaar zijn in uw app. Sleep een veld naar een werkblad om visualisaties te maken met diagramsuggesties. Sleep een veld naar een visualisatie om het veld toe te voegen aan een visualisatie.

Bovendien kunt u met de rechtermuisknop op velden klikken om het volgende te doen:

Datum en tijd

Alle datumvelden zijn gemarkeerd met Datum en tijd en kunnen worden uitgevouwen als u de datum- en tijdkenmerken van het veld wilt gebruiken. Datum- en tijdkenmerken worden automatisch gemaakt als u Gegevensbeheer gebruikt. Als u gegevens hebt geladen met het load-script voor gegevens, moet u de datum- en tijdkenmerken maken met behulp van afgeleide velden.

Zie: Datum- en tijdvelden

Kaartgegevens

Alle velden die worden herkend als geografische punten in kaartvisualisaties worden gemarkeerd met Kaart.

Zie: Uw eigen kaartgegevens laden

Masteritems

Dimensies, metingen en visualisaties als masteritems maken die u opnieuw kunt gebruiken in uw app.

Zie:

Diagrammen

Sleep diagrammen naar uw werkblad om visualisaties te maken.

Zie: Ga aan de slag met visualisaties

Aangepaste objecten

Breid uw apps uit met visualisaties op maat.

Zie: Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object

App-navigatiekoppelingen

Bouw on-demand-apps met behulp van navigatiekoppelingen voor apps. On-demand-apps laden een subset van de gegevens die in geaggregeerde vorm door een selectie-app worden geladen.

Zie: Een On-demand-app bouwen

Dynamische weergaven

Maak dynamische weergaven voor het doorzoeken en bekijken van subsets van grote gegevensverzamelingen in diagrammen die dynamisch worden vernieuwd wanneer er selecties worden gemaakt.

Zie: Gegevens beheren met dynamische weergaven

Variabelen

Klik op Variabelen om het dialoogvenster Variabelen te openen.

Zie: Variabelendialoogvenster

Zoeken

Zoek bedrijfsmiddelen met behulp van het zoekveld. Als u in het zoekveld begint te typen, worden alle items weergegeven met een naam die of label dat de zoekreeks bevat.

Zie: Zoeken in het bedrijfsmiddelenvenster

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Eigenschappenvenster

Configureer eigenschappen voor een werkblad of visualisatie in het eigenschappenvenster.

Klik in de werkbalk van een werkblad op Eigenschappen om het eigenschappenvenster te openen. De bewerkingsmodus moet zijn ingeschakeld.

Klik op het werkblad om de eigenschappen van het werkblad te bekijken. Klik op een visualisatie om de eigenschappen van de visualisatie te bekijken.

Eigenschappenvenster met een geselecteerde visualisatie

Eigenschappenvenster met een geselecteerde visualisatie.

Voor werkbladen kunt u het volgende doen:

  • De titel en beschrijving van het werkblad bewerken
  • Een miniatuur toevoegen voor een werkblad
  • Een achtergrondkleur of -afbeelding toevoegen aan een werkblad

  • Rasterspatiëring, grootte van het werkblad en lay-out wijzigen
  • Alternatieve states toepassen op het werkblad
  • Acties toevoegen die worden geactiveerd wanneer gebruikers naar het werkblad navigeren

Afhankelijk van de visualisatie die u bewerkt, beschikt u over verschillende opties. Gewoonlijk kunt u het volgende doen:

  • Dimensies en metingen toevoegen en opgeven hoe ze worden weergegeven
  • De sorteervolgorde en sorteercriteria instellen
  • De manier wijzigen waarop de visualisatie wordt weergegeven
  • Aangepaste knopinfo configureren

Zie: Visualisaties maken en bewerken

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!