Ga naar hoofdinhoud

Visuele verkenning

In het menu voor visuele verkenning kunt u bepaalde eigenschappen van visualisaties wijzigen zonder selecties te maken of het werkblad te bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens wijzigen, gegevens sorteren, inkleuren per dimensie of meting en de manier wijzigen waarop labels worden weergegeven.

Opmerking: Het visuele verkenningsmenu is beschikbaar in de volgende visualisaties: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, spreidingsplot, structuuroverzicht, boxplot, verdelingsplot, kaart en combinatiegrafiek.
Voorbeeld van het visuele verkenningsmenu voor een visualisatie met een spreidingsplot

Visual exploration menu with Presentation tab open.

Het menu voor visuele verkenning gebruiken voor het wijzigen van eigenschappen

  1. Plaats tijdens de analyse de muis op de visualisatie die u wilt wijzigen.
  2. Klik rechts boven de visualisatie op Menu of klik met de rechtermuisknop op de visualisatie en selecteer Verkenningsmenu.
  3. Werk de eigenschappen die u wilt wijzigen bij.
  4. Klik op Controls om het menu te sluiten en uw wijzigingen op te slaan. De wijzigingen worden tijdens deze sessie opgeslagen.

    Klik op Toepassen om de wijzigingen voor toekomstige sessies op te slaan (en ze bij te werken in het eigenschappenvenster). Deze knop is alleen beschikbaar voor , visualisaties die geen masteritems zijn of die niet aan masteritems zijn gekoppeld en gebruikers met rechten voor het bewerken van het werkblad.

    Opmerking: Als u niet op Toepassen klikt om de wijzigingen op te slaan of op Verwijderen om de wijzigingen te negeren, en u klikt later op Bewerken om het werkblad te bewerken, dan wordt u gevraagd of u de wijzigingen die u tijdens de analyse van het werkblad hebt gedaan wilt toepassen of verwijderen.

Het menu voor visuele verkenning gebruiken voor het wijzigen van gegevens

In het menu voor visuele verkenning kunt u visualisatiegegevens wijzigen als u alternatieve dimensies of metingen hebt. Klik eenvoudig op de dimensie of meting die u in de visualisatie wilt weergeven. De selectie is gemarkeerd met een Tick.

Opmerking: Alternatieve dimensies en metingen zijn dimensies en metingen die aan een visualisatie zijn toegevoegd, maar pas worden weergegeven wanneer een gebruiker er tijdens een visuele verkenning voor kiest andere dimensies en metingen weer te geven.
Voorbeeld van menu voor visuele verkenning bij het wijzigen van gegevens

Visual exploration menu with data tab open.