Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visuele verkenning

In het menu voor visuele verkenning kunt u bepaalde eigenschappen van visualisaties wijzigen zonder selecties te maken of het werkblad te bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens wijzigen, gegevens sorteren, inkleuren per dimensie of meting en de manier wijzigen waarop labels worden weergegeven.

Voor een visuele demo over het gebruik van het menu Visuele verkenning raadpleegt u Visuele verkenningen.

InformatieHet visuele verkenningsmenu is beschikbaar in de volgende visualisaties: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, spreidingsplot, structuuroverzicht, boxplot, verdelingsplot, kaart en combinatiegrafiek.

Voorbeeld van het visuele verkenningsmenu voor een visualisatie met een spreidingsplot

Visuele verkenningsmenu met tabblad Presentatie open.

Het menu voor visuele verkenning gebruiken voor het wijzigen van eigenschappen

 1. Plaats tijdens de analyse de muis op de visualisatie die u wilt wijzigen.
 2. Klik rechts boven de visualisatie op Menu of klik met de rechtermuisknop op de visualisatie en selecteer Verkenningsmenu.
 3. Werk de eigenschappen die u wilt wijzigen bij.
 4. Klik op Besturingselementen om het menu te sluiten en uw wijzigingen op te slaan. De wijzigingen worden tijdens deze sessie opgeslagen.

  Klik op Toepassen om de wijzigingen voor toekomstige sessies op te slaan (en ze bij te werken in het eigenschappenvenster). Deze knop is alleen beschikbaar voor , visualisaties die geen masteritems zijn of die niet aan masteritems zijn gekoppeld en gebruikers met rechten voor het bewerken van het werkblad.

  InformatieAls u niet op Toepassen klikt om de wijzigingen op te slaan of op Verwijderen om de wijzigingen te negeren, en u klikt later op Bewerken om het werkblad te bewerken, dan wordt u gevraagd of u de wijzigingen die u tijdens de analyse van het werkblad hebt gedaan wilt toepassen of verwijderen.

Het menu voor visuele verkenning gebruiken voor het wijzigen van gegevens

In het menu voor visuele verkenning kunt u visualisatiegegevens wijzigen als u alternatieve dimensies of metingen hebt. Klik eenvoudig op de dimensie of meting die u in de visualisatie wilt weergeven. De selectie is gemarkeerd met een Vinkje.

InformatieAlternatieve dimensies en metingen zijn dimensies en metingen die aan een visualisatie zijn toegevoegd, maar pas worden weergegeven wanneer een gebruiker er tijdens een visuele verkenning voor kiest andere dimensies en metingen weer te geven.

Voorbeeld van menu voor visuele verkenning bij het wijzigen van gegevens

Visuele verkenningsmenu met tabblad Gegevens open.

Gebruik het menu Visuele verkenning voor prognoses van tijdreeksen te verkennen

U kunt met het menu Visuele verkenning de eigenschappen wijzigen van prognoses van tijdreeksen in lijndiagrammen.

Voorbeeld van een visuele verkenning bij het wijzigen van de prognoses van tijdreeksen

Menu Visuele verkenning met het tabblad Gegevens open voor een lijndiagram met prognose.

Voor Dimensies kunt u de volgende eigenschappen aanpassen:

 • Prognosestappen: Voer het aantal stappen voor de prognose in.

 • Stapgrootte: Voer een cijfer in waarmee u elke stap wilt vermenigvuldigen.

 • Stapeenheid: Selecteer een tijds- of nummerinterval.

Voor Metingen kunt u de volgende eigenschappen aanpassen:

 • Prognose: Schakel prognoses in of uit in de lijndiagram.

 • Methode: Selecteer de prognosemethode:

  • SSA: Singular Spectrum Analysis (SSA) identificeert ruis, seizoensgebondenheid en trends. SSA is de beste optie als u een prognose wilt uitvoeren voor trends met cyclisch of oscillerend gedrag.

  • OLS: OLS (Ordinary Least Square) berekent een trendlijn door de som van de kwadraten te minimaliseren van de verschillen tussen de waargenomen afhankelijke variabele en de voorspelde afhankelijke variabele. OLS is de beste optie als u een lineaire trend van de gegevens wilt zien.

  Voor meer informatie over prognosemethoden raadpleegt u OLS- en SSA-methoden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!