Ga naar hoofdinhoud

Bedrijfswoordenlijsten gebruiken

Een bedrijfswoordenlijst is een hulpmiddel waarmee u gestandaardiseerde termen en definities binnen uw Qlik Cloud-platform kunt bekijken. Een gedeeld begrip van terminologie is essentieel voor het ontsluiten van gegevens en samenwerking tussen afdelingen. Bedrijfswoordenlijsten zijn een type hulpbron in Qlik Cloud. Ze bestaan uit logische categorieën die worden gevuld met termen die in duidelijke taal zijn beschreven, zodat iedereen in een organisatie ze kan raadplegen en begrijpen.

Voor analisten biedt een bedrijfswoordenlijst de volgende voordelen:

  • Helpt u antwoorden op bedrijfsvraagstukken te vinden en te begrijpen.
  • Biedt gestandaardiseerde definities voor bedrijfstermen.
  • Geeft vertrouwen in gekoppelde gegevensverzamelingen en apps door context en achtergrond te bieden.
  • Verbetert de communicatie en samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.

U hebt mogelijk toegang tot woordenlijsten in de ruimten waartoe u toegang hebt. Organisaties kunnen meerdere woordenlijsten hebben voor verschillende functionele gebieden die gerichte bedrijfsactiviteiten ondersteunen. Qlik Cloud

Informatie

Voor meer informatie over het maken en bewerken van bedrijfswoordenlijsten, raadpleegt u Werken met bedrijfswoordenlijsten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!