Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Rapportage uit Qlik Cloud Analyse met Qlik toepassingsautomatisering

U kunt geautomatiseerde PDF-rapporten met meerdere pagina's maken op basis van een Qlik Sense-app met Qlik toepassingsautomatisering en de Qlik Rapportageservice. Ontvangers kunnen complexe, geplande rapporten ontvangen, zelfs als ze geen toegang hebben tot Qlik Cloud Analyse. Ga aan de slag met een rapportsjabloon of maak een volledig aangepaste automatisering. Rapporten kunnen een PDF- of PowerPoint-indeling hebben.

U kunt de Qlik Rapportageservice-API ook integreren in uw eigen bedrijfssystemen. Zie Developer Portal for Qlik Cloud voor meer informatie over de API.

Informatie

Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Qlik Sense Business of Qlik Cloud Analyse Standaard.

Wanneer gebruiken

Gebruik de Qlik Rapportageservice en Qlik toepassingsautomatisering wanneer u het volgende moet doen:

 • Voor het leveren van bursted rapporten met meerdere pagina's.

 • Lever rapporten aan externe ontvangers of interne ontvangers die geen toegang hebben tot Qlik Cloud Analyse.

 • Maak herhaalde rapporten: een pagina in een rapport, die wordt herhaald via dimensiewaarden.

 • Maak een rapport op basis van meerdere Qlik Cloud-apps.

Rapportautomatiseringen kunnen eenvoudig zijn, zoals een PDF waarbij elke pagina een werkblad uit de Qlik Sense-app is. Ze kunnen ook erg complex zijn. Bijvoorbeeld:

 • Een dagelijks PowerPoint-rapport waarin elke pagina een ander voorraadartikel weergeeft dat bijna uitverkocht is en opnieuw moet worden besteld.

 • Een cyclisch rapport dat wordt verzonden naar alle regiomanagers. Elke manager ziet alleen informatie die relevant is voor hun regio. De lijst met geadresseerden wordt geïmporteerd uit Microsoft Office 365.

 • Een rapport dat niveaus gebruikt om een maand- en categoriehiërarchie te maken om een rapport te genereren met verkopen voor elke productcategorie voor elke maand.

Andere manieren om inzichten op basis van gegevens te delen

Afgezien van rapporten genereren met Qlik toepassingsautomatisering kunt u ook rapporten configureren en genereren vanuit uw Qlik Cloud Analyse-app met rapporten in tabelvorm. Uitvoer van tabelrapporten kan de indeling Microsoft Excel of PDF hebben. Maak een rapportsjabloon met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel en upload deze naar de sectie Rapportage van uw app (op het tabblad Voorbereiden). Maak rapporttaken om de distributie van de rapportuitvoer te regelen en gebruik filters om gepersonaliseerde uitvoer voor ontvangers van een rapport te genereren. Ga voor meer informatie over rapporten in tabelvorm naar Rapportage in tabelvorm met Qlik Cloud Analyse.

Als u meldingen wilt ontvangen wanneer aan bepaalde voorwaarden in uw gegevens is voldaan, raadpleegt u Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen. Waarschuwingen worden geëvalueerd op basis van nieuwe gegevensladingen en worden verzonden op basis van gegevensuitzonderingen. Waarschuwingen kunnen ook getriggerd worden volgens een planning maar u dient nog steeds een voorwaarde of doel te maken om een waarschuwing op te slaan. U kunt Qlik Sense-gebruikers toevoegen aan een waarschuwing.

Als u regelmatig updates wilt ontvangen over één diagram of werkblad uitsluitend op basis van een planning, kunt u een abonnement maken. Ga voor meer informatie naar Rapporten plannen met behulp van abonnementen. U kunt Qlik Cloud-gebruikers toevoegen aan een abonnement.

Beveiliging

Zodra een rapport is gemaakt met behulp van een automatisering, kunt u het document met iedereen delen. Dit betekent dat u gegevens mogelijk kunt delen vanuit een app waarvoor ontvangers in uw Qlik Cloud-systeem niet gemachtigd zijn om deze te bekijken. Of misschien wilt u gegevens delen met mensen buiten uw Qlik Cloud-systeem.

WaarschuwingVoordat u rapporten maakt en verzendt, is het belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen kunnen zijn voor de veiligheid van de app en de gegevens die worden gebruikt om het rapport te maken.

Overzicht van rapporten

Functies

U kunt geautomatiseerde rapporten maken met de Qlik-rapportageconnector (alleen in het Engels) die deel uitmaakt van Qlik toepassingsautomatisering. Een rapportautomatisering kan met verschillende Qlik Sense-apps worden verbonden. Uw automatisering heeft toegang tot alles in de app, inclusief diagrammen, gegevens, selecties, velden en variabelen. U kunt het rapport aanpassen door verschillende selecties toe te passen op specifieke werkbladen of door werkbladen te configureren om alternatieve states weer te geven.

Qlik Cloud Analyse biedt rapportsjablonen die kunnen worden aangepast en worden hergebruikt. Als uw rapporten worden gedistribueerd als PowerPoint-bestanden, kunnen ze door uw ontvangers worden bewerkt.

Uw rapporten kunnen een dynamische naam hebben op basis van velden of variabelen. Een dagelijks rapport kan bijvoorbeeld de datum bevatten waarop het is gegenereerd als onderdeel van de naam.

Toegang

U kunt alleen een rapportautomatisering maken met Qlik Sense-apps waartoe u toegang hebt. Rapportautomatiseringen worden opgeslagen in uw persoonlijke ruimte.

Ontvangers

Uw ontvangers hoeven geen Qlik Cloud-gebruikersaccount te hebben. U kunt ontvangers op verschillende manieren toevoegen:

 • handmatig

 • tabel of gegevensbron in de Qlik Sense-app

 • Microsoft Office 365-bestand

 • Amazon S3-bestand

 • Spreadsheet

 • Database

Verdeling

Het rapport wordt gegenereerd als een PDF- of een PowerPoint-document. Rapporten kunnen worden gegenereerd volgens een planning of op basis van een activering.

Rapporten kunnen worden afgeleverd op een e-mailadres of naar Qlik toepassingsautomatisering-cloudopslagconnectoren. Externe e-mailclienten leggen vaak een limiet op de grootte van e-mailbijlagen. Vraag uw SMTP-provider wat uw limiet is. Rapporten die worden geleverd via cloudconnectoren, hebben geen bestandsgroottelimiet.

De volgende connectoren zijn beschikbaar:

 • Amazon S3

 • Dropbox

 • FTP

 • Google-cloudopslag

 • SFTP

Zie Connectorblokken (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!