Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Analyses verkennen met Inzichtenadviseur

Verken app-gegevens door middel van op zoekopdrachten gebaseerde analyses en maak analyses met geselecteerde analysetypen. U kunt Inzichtenadviseur gebruiken om zowel visualisaties in een app te verkennen als nieuwe analyses van visualisaties te maken op basis van uw zoekopdrachten.

Tijdens het verkennen en analyseren van gegevens in app-visualisaties, vindt u mogelijk niet waarnaar u op zoek bent. U weet misschien op welke vraag u een antwoord zoekt of welke analyse u wilt bekijken, maar niet hoe u deze tot stand kunt brengen.

Inzichtenadviseur helpt u bij het maken van visualisaties. U kunt in Inzichtenadviseur analyses maken door het gewenste analysetype en de velden te kiezen. Inzichtenadviseur maakt vervolgens diagrammen op basis van uw selecties. Inzichtenadviseur biedt ook een op zoekopdrachten gebaseerde interface als u wilt dat app-gegevens visualisaties retourneert op basis van uw vraag.

Inzichtenadviseur

Inzichtenadviseur

Inzichtenadviseur is beschikbaar in de werkbladweergave van een app als u op Inzichtenadviseur klikt.

Apps analyseren met Inzichtenadviseur

Hoe en waar u Inzichtenadviseur in een app kunt gebruiken, hangt af van uw gebruikersrechten, het type ruimte waarin de app zich bevindt en uw machtigingen in die ruimte.

Als u een Analyzer-rechten hebt, kunt u Inzichtenadviseur gebruiken maar geen gegenereerde diagrammen aan werkbladen toevoegen. U kunt wel diagrammen controleren die u in Inzichtenadviseur vanuit de hub hebt gemaakt.

Als u beschikt over de Recht professioneel of volledige gebruiker en afhankelijk van uw machtigingen voor de ruimte waarin de geanalyseerde app zich bevindt, kunt u de gegenereerde diagrammen toevoegen aan werkbladen in de app. U kunt ook diagrammen controleren die u in Inzichtenadviseur vanuit de hub hebt gemaakt.

Welke gegevensassets u kunt gebruiken in Inzichtenadviseur is afhankelijk van de vraag of de app bedrijfslogica gebruikt om zijn logische model te definiëren en van uw ruimtemachtiging. Als u de machtiging Kan weergeven hebt, kunt u alleen masteritems bekijken, tenzij de app het logische model definieert met behulp van bedrijfslogica.

Informatie

Gebruikers met de machtiging Kan weergeven kunnen alleen masteritems bekijken, tenzij de app het logische model definieert met behulp van bedrijfslogica.

Ga voor meer informatie over het gebruik van Inzichtenadviseur naar Visualisaties maken met Inzichtenadviseur.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!