Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

App-inhoud verkennen met behulp van contextuele analyses in Microsoft Teams

Integreer de conversationele analyse van Qlik Cloud-appgegevens in uw Microsoft Teams-werkruimte met behulp van Insight Advisor Chat. U en uw team kunnen snel gegevens verkennen en gebruiken in privé- en groepschats als u Microsoft Teams gebruikt als extern samenwerkingskanaal.

Met de Qlik-chatbotapp voor Microsoft Teams kunt u met behulp van simpele opdrachten en natuurlijke taal gezamenlijk profiteren van de kracht van automatisch gegenereerde analyses.

Werken met een Qlik Sense-app in Microsoft Teams

Berichtenbalk in de persoonlijke Microsoft Teams-chat met de Qlik-chatbot toont hoe de interface de beschikbare opdrachten aan de gebruiker toont.

Als u via Microsoft Teams werkt met de Qlik Cloud-tenant, gebruikt u de Insight Advisor Chat-service van Qlik, die ook beschikbaar is in de Qlik Cloud Analyse-hub. Zie Apps verkennen met behulp van conversationele analyses voor meer informatie over Insight Advisor Chat.

InformatieIn dit Help-onderwerp wordt de toegang tot conversationele analyses voor analyse-inhoud in Qlik Cloud behandeld. Voor meer informatie over toegang krijgen tot Qlik Sense Enterprise on Windows-omgevingen via Microsoft Teams, raadpleegt u Qlik Insight Advisor Chat configureren voor externe kanalen (alleen in het Engels).

Terminologie

Houd rekening met het onderscheid tussen de volgende termen tijdens het lezen van dit Help-onderwerp.

Terminologie voor conversationele analyses in Microsoft Teams
Termijn Definitie
Microsoft Teams Een extern samenwerkingsplatform voor interacties met het team. Gebruikers kunnen binnen dit platform werken met app-inhoud van Qlik Sense.
Qlik-chatbotapp

Met de Microsoft Teams-app kan via Insight Advisor Chat worden gewerkt met app-inhoud van Qlik Sense.

Qlik Sense-app De analyse-app die de gegevens bevat waarmee gebruikers werken, deze is te vinden in de Qlik Cloud Analyse-hub of via een extern samenwerkingsplatform.
Insight Advisor Chat De onderliggende Qlik-service die conversationele interacties tussen gebruikers en app-inhoud van Qlik Sense mogelijk maakt. Dezelfde service wordt gebruikt in de Qlik Cloud Analyse-hub en in externe samenwerkingsplatformen.

Wanneer gebruiken

De Qlik-chatbot voor Microsoft Teams kan de efficiëntie van uw team verbeteren door de analytische kracht van Qlik Sense te integreren in een samenwerkingsplatform. U kunt deze gebruiken in de volgende scenario's:

 • Bedrijfsanalisten die primair communiceren via Microsoft Teams, maar vertrouwen op Qlik Cloud om de verschillende bedrijfsgegevensbronnen te combineren en samen te voegen die ze gebruiken om de zakelijke behoeften te registeren.

 • Vertegenwoordigers en beheerders van de technische ondersteuning die communiceren met klanten en collega's via Microsoft Teams, maar regelmatig Qlik Cloud gebruiken om hun voortgang van incidenten en tickets te volgen.

 • Data-analisten die Qlik Cloud gebruiken voor machine learning en statistische analyses, maak ook moeten samenwerken met collega's via Microsoft Teams.

Vereisten en installatie

Gebruikers moeten een Qlik-account hebben om de Qlik-chatbotapp te gebruiken. Neem contact op met support voor hulp.

Voordat u kunt starten, moet u of de beheerder de volgende stappen voltooien:

Hieronder vindt u meer informatie over elk van de vereisten.

Vereisten voor de Beheerconsole voor Qlik Cloud-beheerders

Voordat u Microsoft Teams kunt gebruiken om te werken met uw Qlik Sense-apps, moet uw Qlik Cloud-tenantbeheerder de volgende acties voltooien:

 • Voeg de Microsoft Outlook 365-tenant als een samenwerkingskanaal toe in de Beheerconsole. Ga voor meer informatie naar Verbindingen naar externe samenwerkingsplatformen beheren.

 • Wijs de rol Collaboration Platform User toe aan specifieke gebruikers en groepen die via Microsoft Teams toegang krijgen tot de Qlik Cloud-omgeving. Zonder deze gebruikersrol kunnen gebruikers geen vragen stellen en de beschikbare opdrachten gebruiken als ze werken met de Qlik-chatbotapp. Ze kunnen mogelijk wel interacties bekijken tussen andere tenantleden en de Qlik Sense-apps. Deze gebruikersrol is toegewezen in de Beheerconsole. Voor meer informatie raadpleegt u Beveiligingsrollen toewijzen (gebruikersgebaseerde abonnementen) of Beveiligingsrollen toewijzen (capaciteitsgebaseerde abonnementen).

De Qlik-chatbotapp voor Microsoft Teams toevoegen

U werkt met uw app-inhoud van Qlik Sense via de Qlik-chatbot in Microsoft Teams. Deze chatbot is beschikbaar als een app in Microsoft Teams.

Het installatieproces voor de Qlik-chatbotapp hangt af van de configuratie van de Microsoft Outlook 365-tenant van uw organisatie. Uw Microsoft Outlook 365-tenantbeheerder moet mogelijk de app installeren en inschakelen voor de gebruikers van de tenant om de app beschikbaar te maken voor gebruik of om deze te installeren (bijvoorbeeld vanuit de app store in Microsoft Teams).

In sommige gevallen wordt de Qlik-chatbotapp geïnstalleerd en vooraf geconfigureerd voor alle of voor sommige gebruikers in de Microsoft Outlook 365-tenant nadat de app door de beheerder is ingeschakeld. In andere gevallen moet u de app mogelijk zelf toevoegen. Voor informatie over de mgelijke vereisten van uw Microsoft Outlook 365-tenantbeheerder, raadpleegt u Beschikbaarheid van de Qlik-chatbotapp in Microsoft Teams.

Raadpleeg de documentatie van Microsoft Outlook 365 voor de volledige details. Voer een zoekopdracht uit zoals chatbotapp inschakelen.

Qlik Sense-apps beschikbaar maken in Microsoft Teams

De app moet eerst beschikbaar gemaakt worden in Insight Advisor Chat voordat gebruikers kunnen werken met een Qlik Sense-app in Microsoft Teams.

Open eerst de app die u wilt inschakelen om te verkennen in Microsoft Teams.

 1. Klik in uw app op de naam van de app in de navigatiebalk.
 2. Klik in het informatiegebied van de app op App-instellingen.
 3. Schakel Inzichtenadviseur in hub in.

Meer informatie vindt u in Apps beschikbaar maken in Insight Advisor Chat.

De Qlik-chatbot toevoegen aan een gesprek in Microsoft Teams

Nadat de Qlik-chatbotapp is toegevoegd aan uw Microsoft Teams-omgeving, kunt u er in verschillende gespreksinstellingen mee werken. Voeg de chatbot toe aan de chat of het kanaal om hem te gebruiken in groepsgesprekken en teamkanalen. Afhankelijk van de configuratie van Microsoft Teams van uw organisatie, moet deze actie mogelijk worden voltooid in de instellingen van de Qlik-chatbotapp. Raadpleeg de Help-documentatie van Microsoft voor meer informatie.

Ondersteunde soorten gesprekken

U kunt in de volgende gespreksinstellingen met de chatbot werken:

 • Privéchat tussen u en de Qlik-app

 • Groepschats tussen u en één of meer gebruikers

 • In een teamkanaal

Interacties via de privéchat

U kunt werken met de Qlik-chatbot in uw een-op-eengesprekken met de chatbot. Open de privéchat en typ of selecteer een opdracht of vraag in de berichtenbalk. Insight Advisor Chat stuurt reacties op uw aanvragen.

Werken via groepschats en kanalen

De Qlik-chatbot kan worden gebruikt in interacties tussen u en één of meer gebruikers. De chatbotapp moet aan de chat of het kanaal zijn toegevoegd voordat gebruikers in het gesprek conversationele analyses in de Qlik Cloud-tenant kunnen gebruiken. Ga voor meer informatie naar De Qlik-chatbot toevoegen aan een gesprek in Microsoft Teams.

Als gebruikers in het gesprek met dezelfde Qlik Sense-app willen werken, moeten ze machtigingen hebben voor de app en de app selecteren in de chat met behulp van de opdracht apps.

Om een reactie van de Qlik-chatbotapp te krijgen, moet u deze taggen in uw bericht en een opdracht selecteren of u typt een vraag in natuurlijke taal en u verstuurt uw bericht.

WaarschuwingIn groeps- of teamgesprekken kunnen alle chatleden die geen directe toegang hebben tot de Qlik Sense-app of de Qlik Cloud-tenant de gegenereerde reacties bekijken. Neem de veiligheidsrichtlijnen van uw organisatie altijd in acht. Ga voor meer informatie naar Overwegingen voor gegevensbeveiliging.
 1. In de berichtenbalk van Microsoft Teams typt u @Qlik en selecteert u de Qlik-app uit de geselecteerde opties. Hiermee wordt de Qlik-chatbot in een bericht getagd.

  Er verschijnt een suggestiemenu met een lijst met opdrachten die u kunt gebruiken.

 2. Selecteer een van de aanbevolen opdrachten of typ een stuk tekst en verzend het bericht.

De Qlik-chatbot gebruiken in teamkanalen

Voorbeeld van hoe de Qlik Microsoft Teams-bot kan worden gebruikt in een teamkanaal zodat een groep kan werken met de gegevens

Overwegingen voor gegevensbeveiliging

Beveiligingsoverwegingen voor groepsgesprekken

Als een gebruiker met de Qlik-chatbot in Microsoft Teams wil werken, worden alleen de referenties gecontroleerd van de gebruiker die de aanvraag indient. Dit betekent dat in groepschats en kanalen de reacties van Insight Advisor Chat ook zichtbaar zijn voor gebruikers zonder toegang tot de apps en Qlik Cloud-tenant waarnaar u verwijst evenals voor gebruikers buiten uw organisatie.

Daarnaast zijn reacties met betrekking tot app-gegevens die worden beschermd door sectietoegang zichtbaar voor gebruikers in de chat die niet over de vereiste toegang tot de gegevens en de omgeving beschikken.

Het is belangrijk om de veiligheidsrichtlijnen van uw organisatie in acht te houden bij het werken met de Qlik-chatbot in groepsgesprekken. U moet alleen aanvragen indienen als de aanvragen en reacties geschikt zijn om te delen met alle gebruikers in de chat (en andere gebruikers die mogelijk in de toekomst worden toegevoegd).

Overwegingen voor sectietoegang

Gebruikers moeten beschikken over de vereiste gegevenstoegang zoals gedefinieerd in het script van sectietoegang om te werken met een Qlik Sense-app die sectietoegang gebruikt. Gebruikers die geen toegang hebben tot de app volgens het script voor sectietoegang, kunnen echter wel de namen van apps, velden en masteritems zien voor apps waartoe ze geen toegang hebben. Ga voor meer informatie naar Gebruiken van Section Access en Insight Advisor Chat.

Daarnaast zijn in groepsgesprekken reacties met betrekking tot app-gegevens die worden beschermd door sectietoegang zichtbaar voor gebruikers in de chat die niet over de vereiste toegang tot de gegevens beschikken.

Aanmelden

Om te werken met de Qlik-chatbot in Microsoft Teams (bijvoorbeeld door te klikken op een interactieve kaart in de chat of door het gebruik van opdrachten), moet u zelf zijn aangemeld met een Qlik-account. Het Qlik-account waarmee u inlogt, hoeft niet gekoppeld te zijn aan uw Microsoft Outlook 365-gebruikersaccount.

U wordt gevraagd om uw aan te melden bij Qlik Cloud als u nog niet bent ingelogd en om een bericht of opdracht naar de Qlik-app te verzenden. Hoe de prompt wordt getoond hangt ervan af of u in een privéchat, groepschat of kanaal werkt.

Nadat de aanmeldprompt is getoond, reageert de chatbot de eerste drie minuten niet op uw vragen of opdrachten of nadat u zich hebt aangemeld.

Nadat u zich hebt aangemeld bij de Qlik Cloud-tenant in Microsoft Teams, blijft uw sessie 30 dagen actief. Bij het aanmelden wordt er een toegangstoken aan u toegewezen, die automatisch op periodieke basis opnieuw wordt gevalideerd totdat uw sessie verloopt.

InformatieAls de instelling Doorgeven van bereik 'offline_access' aan identiteitsprovider blokkeren is ingeschakeld in de configuratie van de identiteitsprovider van uw Qlik Cloud-tenant, moet u zich elke zes uur opnieuw aanmelden. Zie: Een nieuwe configuratie voor de identiteitsprovider maken.

Tijdens uw privégesprek met de chatbot

 1. Open in Microsoft Teams uw één-op-éénchat met de Qlik-chatbot.

 2. Typ een stuk tekst in de berichtenbalk en verzend dit. U kunt ook het suggestiemenu gebruiken om een opdracht te selecteren en dit verzenden.
 3. Klik op Aanmelden op de aanmeldkaart die in de chat verschijnt.

  Of zoek een aanmeldkaart die al in de chat aanwezig is en klik op Aanmelden.

 4. In het venster dat opent, geeft u de hostnaam van uw Qlik Cloud-tenant op en selecteert u een regio in de vervolgkeuzelijst.

  Deze gegevens vindt u in de URL van uw Qlik Cloud-tenant.

 5. Voltooi de resterende stappen in het venster met behulp van de aanmeldprocedure die voor uw tenant is geconfigureerd.

In een groepsgesprek of teamkanaal

 1. Open in Microsoft Teams een groepsgesprek of kanaal waarin u de vragen aan de Qlik-app wilt stellen.

 2. Typ @Qlik in de berichtenbalk. Selecteer de Qlik-app in de beschikbare opties.

  Hiermee wordt de Qlik-app in het bericht getagd.

 3. Tag de Qlik-app in uw bericht, typ een stuk tekst in de berichtenbalk en verzend het bericht. U kunt ook het suggestiemenu gebruiken om een opdracht te selecteren en dit verzenden.
 4. Klik op Aanmelden op de aanmeldkaart die in de chat verschijnt.

  Of zoek een aanmeldkaart die al in de chat aanwezig is en klik op Aanmelden.

 5. In het venster dat opent, geeft u de hostnaam van uw Qlik Cloud-tenant op en selecteert u een regio in de vervolgkeuzelijst.

  Deze gegevens vindt u in de URL van uw Qlik Cloud-tenant.

 6. Voltooi de resterende stappen in het venster met behulp van de aanmeldprocedure die voor uw tenant is geconfigureerd.

Opdrachten gebruiken en vragen stellen

U werkt op dezelfde manier met de chatbot als dat u werkt met Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie naar Apps verkennen met behulp van conversationele analyses.

U kunt opdrachten gebruiken als u werkt met de Qlik-chatbot in Microsoft Teams. De beschikbare opdrachten worden als suggesties getoond als u bezig bent met uw bericht. Met behulp van opdrachten kunt u basisaanvragen naar de Insight Advisor Chat-service verzenden, zoals het identificeren van de dimensies en metingen in een Qlik Sense-app.

Ook kunt u uw vragen aan Insight Advisor Chat stellen in natuurlijke taal. U kunt de opdrachten voor de Qlik-apps opgeven in natuurlijke taal (bijvoorbeeld door een vraag te typen zoals apps). U kunt ook natuurlijke taal gebruiken om geavanceerdere aanvragen te doen, zoals specifieke combinaties van metingen, dimensies en filters van het gegevensmodel van de app.

Als u bijvoorbeeld een meting met de naam Verkoop wilt aggregeren met de dimensie Productcategorie en een tijdfilter toepast om alleen resultaten voor het jaar 2022 te tonen, typt u toon totale verkopen per productcategorie voor 2022.

U, en andere gebruikers met toegang tot de Qlik Sense-app, kunnen vervolgvragen stellen die gebruikmaken van een vergelijkbare combinatie parameters als de vraag die het laatst is gesteld.

Als u bijvoorbeeld een vraag stelt zoals toon de verkoop van melkproducten in het Verenigd Koninkrijk, kunt u of een andere gebruiker in het gesprek de vervolgvraag en in de Verenigde Staten stellen. Deze vraag verwijst naar dezelfde meting (Verkoop) en dimensies (Productcategorie en Regio), maar past andere filters toe op de gebruikte dimensies.

Voor meer informatie over vragen in natuurlijke taal, zie Vragen in natuurlijke taal gebruiken.

Beschikbare opdrachten

Gebruik de opdrachten apps, dimensies en metingen om de beschikbare opties te bekijken en een optie te selecteren. De opdrachtendimensies en metingen geven corresponderende masteritems van een app weer. Als een app geen masteritems heeft, worden in plaats daarvan dimensie- en metingvelden weergegeven.

De volgende tabel bevat een lijst met beschikbare opdrachten die u kunt gebruiken met de Qlik-chatapp voor Microsoft Teams. Aanvullende informatie over elk van deze opdrachten vindt u in de volgende secties op deze pagina.

Beschikbare opdrachten voor Insight Advisor Chat in Microsoft Teams
Opdracht Beschrijving
apps Toont alle beschikbare apps waarmee de gebruiker kan werken.
dimensies Toont alle beschikbare dimensies in de huidig geselecteerde app.
metingen Toont alle beschikbare metingen in de huidig geselecteerde app.
vragen Toont de voorbeeldvragen die door de ontwikkelaars zijn toegevoegd aan de Qlik Sense-app.
wissen

Wist de app die is geselecteerd als het onderwerp van de chat.

context van de entiteit wissen Wist de dimensies en metingen die zijn geselecteerd in het gesprek. De app-context wordt behouden.
taal

Toont beschikbare talen en de tweeletterige taalcode.

Taal <taalcode van twee letters> Stelt de taal in op de specifieke waarde (bijvoorbeeld taal en voor Engels).
taal wissen De taal wordt gereset. Voor meer informatie over de standaardtaal die wordt gebruikt, gaat u naar De taal wijzigen.
help Toont informatie die u helpt bij het gebruik van Insight Advisor Chat.
token intrekken Verwijdert de record van het toegangstoken die is gegenereerd toen de gebruiker zich aanmeldde.
afmelden Meldt de gebruiker af bij de Qlik Cloud-tenant. Hierdoor wordt de record van het toegangstoken niet verwijderd.

Opdrachten gebruiken en vragen stellen in een persoonlijk gesprek

 1. Open in Microsoft Teams uw één-op-éénchat met de Qlik-chatbotapp.

 2. Klik op de berichtenbalk of gebruik de Tab-toets op uw toetsenbord.

  Er verschijnt een suggestiemenu met een lijst met opdrachten die u kunt gebruiken. Als het menu niet verschijnt, druk dan op de spatiebalk.

 3. Selecteer een van de beschikbare opdrachten of typ een vraag en verzend het bericht.

  U kunt de opdrachttekst ook in natuurlijke taal invoeren en het bericht verzenden.

De Qlik-chatbot stuurt een respons op basis van uw opdracht. Afhankelijk van uw aanvraag zijn er mogelijk aanvullende interacties vereist voor de reactie van de chatbot om inzichten en diagrammen te genereren.

Het menu Aanbevelingen in de Microsoft Teams-chat toont beschikbare opdrachten om te gebruiken in de persoonlijke chat met de chatbot

Berichtenbalk in de persoonlijke Microsoft Teams-chat met de Qlik-chatbot toont hoe de interface de beschikbare opdrachten aan de gebruiker toont.

Opdrachten gebruiken en vragen stellen in groepsgesprekken of een teamkanaal

 1. Open een groepsgesprek of kanaal in Microsoft Teams.

 2. Typ @Qlik in de berichtenbalk. Selecteer de Qlik-chatbot uit de beschikbare opties.

  Hiermee wordt de Qlik-chatbot in een bericht getagd.

 3. Selecteer een van de aanbevolen opdrachten of typ een vraag en verzend het bericht.

De Qlik-chatbot stuurt een respons op basis van uw opdracht. Afhankelijk van uw aanvraag zijn er mogelijk aanvullende interacties vereist voor de reactie van de chatbot om inzichten en diagrammen te genereren.

InformatieAls gebruikers in het gesprek met dezelfde Qlik Sense-app willen werken, moeten ze machtigingen hebben voor de app en de app selecteren in de chat met behulp van de opdracht apps.

Het suggestiemenu in de Microsoft Teams-chat toont beschikbare opdrachten om te gebruiken in de groepschat

Berichtenbalk in de Microsoft Teams-groepschat met de Qlik-chatbot toont hoe de interface de beschikbare opdrachten aan de gebruiker toont.

Deze afbeelding toont hoe u de chatbot kunt gebruiken in teamkanalen.

De Qlik-chatbot gebruiken in teamkanalen

Voorbeeld van hoe de Qlik Microsoft Teams-bot kan worden gebruikt in een teamkanaal zodat een groep kan werken met de gegevens

Apps tonen

Gebruik de opdracht apps om de apps te tonen waartoe u toegang hebt in de Qlik Cloud-tenant. Nadat een app is geselecteerd, kunt u vragen stellen en opdrachten opgeven met betrekking tot de app-gegevens.

Als u vragen wilt stellen over een andere app, geef de opdracht apps dan nogmaals op en selecteer een andere app. Ook kunt u de opdracht wissen gebruiken om de app-context te resetten. Zie: De app wissen.

Dimensies tonen

Nadat u een Qlik Sense-app hebt geselecteerd, gebruikt u de opdracht dimensies om een lijst met beschikbare dimensies in de app te bekijken.

Door een dimensie te selecteren, worden inzichten en analyses gegenereerd die gebruikmaken van deze dimensie, evenals dimensies of metingen die u mogelijk bij eerdere interacties hebt geselecteerd. Voor informatie over het resetten van de geselecteerde dimensies in metingen in de chat, raadpleegt u Dimensies en metingen wissen.

Metingen tonen

Nadat u een Qlik Sense-app hebt geselecteerd, gebruikt u de opdracht metingen om een lijst met beschikbare metingen in de app te bekijken.

Door een meting te selecteren, worden inzichten en analyses gegenereerd die gebruikmaken van deze meting, evenals dimensies of metingen die u mogelijk bij eerdere interacties hebt geselecteerd. Voor informatie over het resetten van de geselecteerde dimensies in metingen in de chat, raadpleegt u Dimensies en metingen wissen.

Vragen om assistentie

De help en vragen opdrachten zijn beschikbaar om hulp te vragen bij het werken met de chatbot en Qlik Sense-appgegevens.

De opdracht help

De opdracht help toont algemene informatie over het werken met Insight Advisor Chat.

De opdracht vragen

Qlik Sense-appontwikkelaars kunnen praktische voorbeeldvragen toevoegen aan hun apps, die aan gebruikers in Inzichtenadviseur en Insight Advisor Chat worden getoond. Gebruik de opdracht vragen om deze vragen in de chat te tonen.

Voor meer informatie over het toevoegen van voorbeeldvragen aan een app, gaat u naar Voorbeeldvragen toevoegen aan Inzichtenadviseur.

De taal wijzigen

De taal die in een gesprek met de chatbot wordt gebruikt is uniek voor elke gebruiker in de chat. In een groepsgesprek kunnen meerdere gebruikers werken met dezelfde chatbot in hun eigen taal.

De opdracht taal helpt u om de taal te wijzigen waarin u werkt met Insight Advisor Chat in Microsoft Teams.

De taal die oorspronkelijk wordt gebruikt in de Microsoft Teams-chat, of wanneer u de taal hebt gereset, wordt bepaald door de volgende hiërarchie:

 • Standaard is de taal die is geconfigureerd voor gebruik in Microsoft Teams de taal die wordt gebruikt voor interacties met de Qlik-chatbot.

 • Als de taal die is geconfigureerd in Microsoft Teams niet een taal is die wordt ondersteund door Qlik's Insight Advisor Chat, wordt de taal die is ingesteld in uw profielinstellingen voor Qlik Cloud gebruikt als de standaardtaal voor de chat.

 • Indien Insight Advisor Chat zowel de taal in Microsoft Teams als de profieltaal van Qlik Cloud niet ondersteunt, is Engels de standaardtaal die in de chat wordt gebruikt.

De volgende opdrachtvarianten zijn beschikbaar:

 • taal: toont beschikbare talen en de tweeletterige taalcode.

 • Taal <taalcode van twee letters> (bijvoorbeeld taal en voor Engels): stelt de taal in op de specifieke waarde (bijvoorbeeld en voor Engels).

 • taal wissen: de taal wordt gereset.

Met de opdracht taal wissen worden aanpassingen aan de taal gereset die u hebt gemaakt tijdens het gesprek met de chatbot. Als u een gesprek met de bot start en later wisselt naar uw eigen taal in Microsoft Teams, gebruik dan de opdracht taal wissen om de chatbot aan te passen aan de bijgewerkte taal in Microsoft Teams.

Voor een lijst met beschikbare talen in Insight Advisor Chat, raadpleegt u Ondersteunde talen.

Afmelden en uw toegangstoken intrekken

Als u zich aanmeldt bij de Qlik Cloud-tenant in een gesprek met de chatbot, wordt er een token toegepast dat automatisch voor 30 dagen wordt vernieuwd. Na deze periode van 30 dagen, wordt u afgemeld en hebt u een nieuw token nodig.

Gebruik de opdracht afmelden om u in de chat af te melden bij de Qlik Cloud-tenant. Met deze opdracht wordt u afgemeld, maar blijft uw token behouden voor het geval dat u zich binnen korte tijd weer wilt aanmelden.

In een situatie waarbij u de chatbotservice niet langer dan 30 dagen nodig hebt, kunt u uw token intrekken zodat het token wordt ingetrokken voordat de 30 dagen voorbij zijn. Gebruik hiervoor de opdracht token intrekken.

De app of context van de entiteit wissen

De opdracht wissen heeft twee varianten:

 • wissen: wist de app die is geselecteerd als het onderwerp van vragen en opdrachten van gebruikers.
 • context van de entiteit wissen: wist de dimensies en metingen die zijn geselecteerd in het gesprek. De app-context wordt behouden.

De app wissen

Nadat een Qlik Sense-app is geselecteerd in een chat, wordt ervan uitgegaan dat verzoeken aan Insight Advisor Chat over die specifieke app gaan.

Gebruik de opdracht wissen om de app te resetten die eerder is geselecteerd om via de chatbot te verkennen.

Dimensies en metingen wissen

Insight Advisor Chat herinnert automatisch dimensies, metingen en filters die zijn geselecteerd en toegepast binnen interacties over een Qlik Sense-app. Als u bijvoorbeel de dimensie Regie en de metingMarge in de chat selecteert en later een andere dimensie met de naam Producttype selecteert, kan Insight Advisor Chat analyses en inzichten aanbevelen van beide dimensies en de meting.

Gebruik de opdracht context van de entiteit wissen om de context te wissen van de app waarover u met de chatbot spreekt. Zo kunt u aanbevelingen genereren voor een nieuwe combinatie dimensies, metingen en filters.

Aanvullende opties voor gegevensverkenning

U kunt uw gegevens verder verkennen en analyseren met behulp van verschillende interacties elementen in reacties van de Qlik-chatbot.

Informatie

De knop Info toont details over hoe uw aanvraag is geïnterpreteerd door Insight Advisor Chat bij het genereren van de geselecteerde analyse. Dimensies, metingen en filters voor veldwaarden worden gemarkeerd om te tonen hoe het verzoek is verwerkt. De Qlik Sense-app wordt ook getoond.

Info-knop in een respons in Microsoft Teams

Interactie responskaart in Microsoft Teams toont de uitgevouwen knop 'Info' en hoe de aanvraag van de gebruiker wordt verwerkt.

Dit verder verkennen

Door te klikken op Verder verkennen van een aanbeveling wordt Inzichtenadviseur geopend in de Qlik Sense-app, waar u de gegevens verder kunt verkennen.

InformatieAls de koppeling wordt geblokkeerd door de firewall van uw browser of door andere veiligheidsfuncties, kunt u de Qlik Sense-app niet openen. U hebt ook toegang tot de Qlik Sense-app nodig.

Afhankelijk van de aanvraag en de entiteiten waarnaar wordt verwijderen, wordt de originele vraag in natuurlijke taal mogelijk in de zoekbalk ingevuld. Als de aanbeveling een diagram is, kunt u dit direct toevoegen aan een werkblad in uw Qlik Sense-app.

Aanbevolen analyse

Klik op Voorgestelde analyse van een responskaart om andere vergelijkbare aanbevelingen te tonen. Klik op een suggestie om deze in de chat te bekijken.

Knop Voorgestelde analyse in een respons in Microsoft Teams

Interactieve responskaart in Microsoft Teams toont hoe de optie 'Voorgestelde analyse' nieuwe aanbevelingen voor de analyse kan genereren voor een diepgaande verkenning van de gegevens

Insight Advisor Chat en bedrijfslogica

Een logisch model van een Qlik Sense-app beheerst hoe gebruikers werken met Inzichtenadviseur met behulp van conversationele analyses. Het activeren van een aangepast model kan de zichtbaarheid en namen van velden wijzigen als u werkt met de app via Insight Advisor Chat en externe samenwerkingsplatformen zoals Microsoft Teams. Ga voor meer informatie naar Gegevensmodellen bouwen voor Inzichtenadviseur met behulp van bedrijfslogica.

Beperkingen

De volgende beperkingen zijn van toepassing bij het gebruik van Insight Advisor Chat in Microsoft Teams:

 • In de Qlik Cloud Analyse-hub, kunnen tenantbeheerders elke app in de Qlik Cloud-tenant zien en ermee werken als de apps beschikbaar zijn gemaakt voor Insight Advisor Chat. In Microsoft Teams kunnen Qlik Cloud-tenantbeheerders alleen de apps zien en ermee werken als de apps zijn ingeschakeld voor Insight Advisor Chat en ertoe ze toegang hebben (via het delen in de ruimte of het delen van de app).

Voor een volledige lijst van beperkingen die van toepassing zijn op Insight Advisor Chat, raadpleegt u Beperkingen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!