Ga naar hoofdinhoud

App-details bewerken

Nadat u een app in de cloudhub hebt gemaakt, kunt u de app-details bewerken. U kunt nieuwe informatie toevoegen aan de app of de app naar een andere ruimte in de cloudhub verplaatsen.

U kunt de titel en beschrijving van uw apps wijzigen. U kunt de tags die bij de app worden gebruikt wijzigen. Tags worden gebruikt om apps met gerelateerde apps te groeperen in de cloudhub. Tags worden gedeeld in de cloudhub, maar u kunt alleen tags zien die u zelf hebt gemaakt of die worden gebruikt met apps waartoe u toegang hebt.

Als u toegang hebt tot ruimtes, kunt u de ruimte waarin de app zich bevindt wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over het werken met apps in ruimtes Apps gebruiken in gedeelde ruimtes.

  1. Klik op More van de app die u wilt bewerken en selecteer Bewerken.
  2. Wijzig de app-details en klik op Opslaan.