Ana içeriğe geç
Alanlarda çalışma

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Alanlarda çalışma

Alanlar aşağıdakilerin her ikisini de yapmak için kullanılan bulut hub'ı bölümleridir:

  • İşbirliği yaparak uygulamalar geliştirme
  • Uygulamalara erişimi kontrol etme.

Alanlarınızı, Katalog'daki alanlar açılır menüsünü kullanarak bulabilirsiniz. Alanların farklı bölümleri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Alanlara gitme.

Kişisel alanlar

Kişisel alanınız, bulut hub'ındaki kendi özel çalışma alanınızdır. Kişisel alanınızdan uygulamaları paylaşamazsınız ve diğer kullanıcılar sizinle iş birliği yapamaz.

Paylaşılan alanlar

Paylaşılan alanlar, işbirliği yaparak uygulamalar geliştirmek ve bunları alandaki diğer kullanıcılarla paylaşmak için kullanılır. Bir ekibin, kendi uygulamalarının özel gelişimi ve tüketimi için paylaşılan bir alanı olabilir.

Paylaşılan alanlar, professional lisansı olan herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulabilir.

Paylaşılan alanlarda çalışma

Yönetilen alanlar

Hem uygulama hem de uygulama verileri için katı erişim kontrolüne sahip uygulamalara yönetilen erişim sağlamak için yönetilen alanlar kullanılır. Yönetilen alanda yalnızca alan sahibi ve hedef uygulama kullanıcıları uygulamaları açabilir. İzin verilmedikçe başka kullanıcılar yönetilen alandaki uygulamaları açamaz.

Bilgi notuYönetilen alanlar Qlik Sense Business ile kullanılamaz.

Yönetilen alanlardaki uygulamalar, kişisel veya paylaşılan alanlarda geliştirilir ve yönetilen alana yayınlanır. Üyelerin yayınlamak için yönetilen alanda Can publish izni olması gerekir.

Yönetilen alanlar, yalnızca kiracı veya analiz yöneticileri ya da ManagedSpaceCreator rolüne sahip kullanıcılar tarafından oluşturulabilir.

Yönetilen alanlarda çalışma

Veri alanları

Veri alanları, veri varlıklarına ve veri kaynaklarına, bu varlıkların ve kaynakların nasıl kullanıldığına ilişkin katı denetimle, yönetilen erişim sağlamak için kullanılır. Veri alanları yalnızca kiracı yöneticileri, veri yöneticileri ve veri alanı oluşturucuları tarafından oluşturulabilir. Veri alanları Veri ana sayfasından kullanılabilir. Veri alanının sahibi veri alanına üye ekleyebilir ve her kullanıcıya, veri varlıkları üzerinde izinler veren bir alan rolü atayabilir. Bir veri alanındaki veri varlıkları, uygulamalarda yalnızca veri varlıklarını tüketmek için gerekli rollere sahip veri alanı üyeleri için kullanılabilir.

Veri alanlarında çalışma

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI: