Gå till huvudinnehåll
Navigera bland utrymmen

PÅ DEN HÄR SIDAN

Navigera bland utrymmen

Utrymmen är områden där appar lagras i molnhubben. Det är här du hanterar appar, medlemmar, datakällor och meddelanden för utrymmen.

Delade och hanterade utrymmen är uppdelade i följande delavsnitt:

  • Mer information
  • Meddelandeinställningar
  • Medlemmar
  • Datakällor
  • Redigera utrymme

Du kan nå dessa delavsnitt genom att välja i ett delat eller hanterat utrymme.

I ett personligt utrymme kan du bara välja Datakällor. Välj användarprofilmenyn om du vill hantera andra inställningar för personliga utrymmen.

Detaljer

Du kan visa information om utrymmet i Detaljer, inklusive beskrivning, utrymmets ägare och vem som har skapat det.

Avsnittet Detaljer

Avsnittet Detaljer i ett delat utrymme

Meddelanden

I Meddelanden kan du hantera dina prenumerationer på innehåll i utrymmet. Du kan börja prenumerera på eller avbryta prenumerationen på händelser eller åtgärder i ett utrymme genom att välja händelsen eller åtgärden under meddelandetypen.

Hantera utrymmesmeddelanden

Medlemmar

Utrymmesägara och användare med rollen Kan hantera kan visa alla medlemmar i ett utrymme i Medlemmar. De kan göra följande:

  • Lägg till medlemmar
  • Ändra medlemsbehörigheter
  • Ta bort medlemmar

Hantera behörigheter i delade utrymmen

Hantera behörigheter i hanterade utrymmen

Avsnittet Medlemmar i ett delat utrymme.

Data

Du kan visa alla datafiler och kopplingar som lagts till i utrymmet i Data. Om du har rätt behörighet kan du även lägga till datafiler och datakopplingar i utrymmet.

Lägga till och hantera dina analysdata

Anteckning om information

Användare med behörigheten Kan visa kan inte visa datakällorna i ett utrymme.

Avsnittet Data i ett delat utrymme.

Avsnittet Data i ett delat utrymme.