Przeskocz do zawartości głównej
Praca w przestrzeniach

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Praca w przestrzeniach

Przestrzenie to sekcje huba w chmurze, które służą do:

  • opracowywania aplikacji w ramach współpracy,
  • kontrolowania dostępu do aplikacji.

Swoje przestrzenie można znaleźć na liście rozwijanej przestrzeni w obszarze Kataloguj. Więcej informacji o poszczególnych sekcjach przestrzeni w temacie Poruszanie się po przestrzeniach.

Przestrzenie prywatne

Twoja przestrzeń prywatna to Twój własny obszar roboczy w hubie w chmurze. Nie możesz udostępniać aplikacji ze swojej przestrzeni prywatnej, a inni użytkownicy nie mogą z Tobą współpracować.

Przestrzenie udostępnione

Przestrzenie udostępnione służą do opracowywania aplikacji w ramach współpracy i udostępniania aplikacji innym użytkownikom w danej przestrzeni. Zespół może posiadać swoją przestrzeń udostępnioną na potrzeby prywatnego opracowywania i użytkowania własnych aplikacji.

Przestrzenie udostępnione może utworzyć każdy użytkownik, który posiada licencję Professional.

Praca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzenie zarządzane

Przestrzenie zarządzane służą do zapewniania nadzorowanego dostępu do aplikacji, ze ścisłą kontrolą dostępu zarówno do samej aplikacji, jak i do jej danych. W przestrzeni zarządzanej tylko jej właściciel oraz docelowi użytkownicy aplikacji mogą otwierać aplikacje. Żadni inni użytkownicy nie mogą otwierać aplikacji w przestrzeni zarządzanej, chyba że otrzymają takie uprawnienie.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business.

Aplikacje w przestrzeniach zarządzanych są opracowywane w przestrzeniach prywatnych lub udostępnionych i publikowane do przestrzeni zarządzanej. Członkowie, aby móc publikować, muszą posiadać uprawnienie Może publikować w danej przestrzeni zarządzanej.

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora dzierżawy lub analityki albo z rolą ManagedSpaceCreator.

Praca w przestrzeniach zarządzanych

Przestrzenie danych

Przestrzenie danych służą do zapewniania kontrolowanego dostępu do zasobów danych z zachowaniem ścisłej kontroli nad sposobem ich wykorzystania. Przestrzenie danych mogą tworzyć tylko administratorzy dzierżaw, administratorzy Danych i twórcy przestrzeni danych. Przestrzenie danych są dostępne ze strony głównej Danych. Właściciel przestrzeni danych może dodawać do niej członków i przypisywać każdemu użytkownikowi rolę w przestrzeni dającą uprawnienia do zasobów danych. Zasoby danych w przestrzeni danych mogą być używane w aplikacjach tylko przez członków przestrzeni danych, którzy mają wymagane role do korzystania z tych zasobów.

Praca w przestrzeniach danych

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: