Ga naar hoofdinhoud

Opmerkingen gebruiken

Maak, deel en werk samen aan opmerkingen door de volgende taken uit te voeren.

Ga voor meer informatie naar Voorbeelden van opmerkingen.

Een opmerking maken

Maak een nieuwe opmerking door Opmerkingen te selecteren in de werkbladweergave. Selecteer Persoonlijk in het vervolgkeuzemenu om een privé-opmerking te maken. Selecteer een gedeelde of beheerde ruimte om een opmerking te maken die anderen in de ruimte kunnen bekijken.

Nieuwe opmerking maken in een gedeelde ruimte

Tekst invoeren in een opmerking.

U kunt ook Toevoegen Nieuwe toevoegen selecteren vanuit de navigatiebalk in de meeste weergaven en vervolgens een nieuwe opmerking maken.

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk.

U kunt ook een nieuwe opmerkingen maken vanuit een snapshot. Klik in de werkbladweergave met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer Opmerking Opmerkingen en klik vervolgens op Camera Opmerking met snapshot maken. De snapshot wordt automatisch toegevoegd aan de opmerking.

Nieuwe opmerking maken op basis van snapshot.

Een opmerking maken met een snapshot van het geselecteerde diagram

Tekst toevoegen en indeling aanpassen

Tekst toevoegen en de opties voor indeling op de werkbalk gebruiken.

Tekst invoeren in een opmerking

Tekst invoeren in een opmerking.

Snapshots van diagrammen toevoegen

Gebruik snapshots om een afbeelding vast te leggen van een visualisatie op een specifiek tijdstip en met verschillende selecties toegepast. Deze snapshots kunnen worden toegevoegd aan bestaande opmerkingen in de ruimte.

 1. Vouw het tabblad Opmerkingen uit en open vervolgens de opmerking waarin u het snapshot wilt toevoegen.

 2. Navigeer naar het gedeelte van de opmerking waar u het snapshot wilt invoegen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer Opmerking Opmerkingen en klik vervolgens op Opmerking Snapshot toevoegen aan opmerking.

De snapshot verschijnt in het diagram en toont het diagram op het moment dat u het snapshot hebt gemaakt.

Snapshot toevoegen aan een opmerking

Snapshot toevoegen aan een opmerking.

U kunt een opmerking maken vanuit een snapshot of snapshots toevoegen aan een opmerking vanuit privé- of openbare werkbladen in persoonlijke, gedeelde of beheerde ruimten. Alle leden van de ruimte kunnen de snapshots in de opmerking bekijken. Maar omdat alleen u toegang hebt tot uw privéwerkbladen, kunnen ander leden niet naar het werkblad gaan als ze  Koppelen aan bron selecteren bij de snapshot in de opmerking. Ga voor meer informatie naar Een werkblad openbaar maken.

Snapshot toegevoegd aan een opmerking

Snapshot toegevoegd aan een opmerking.

Opmerkingen bekijken die zijn gekoppeld aan diagrammen, werkbladen en apps

Wanneer u een snapshot of een diagram aan opmerking toevoegt, wordt de opmerking gekoppeld aan het diagram. De opmerking is ook gekoppeld aan het werkblad en de app op basis waarvan het diagram is gemaakt.

U kunt deze gebruiken om te bekijken hoe diagrammen zijn gebruikt in opmerkingen in een ruimte en om te begrijpen hoe anderen de gegevens in hun analyse hebben geïnterpreteerd.

Diagrammen koppelen aan opmerkingen

In diagrammen wordt uiteengezet hoe opmerkingen aan diagrammen kunnen worden gekoppeld.

U kunt een diagram aan een opmerking koppelen door het snapshot van het diagram toe te voegen aan een opmerking of door een nieuwe opmerking te maken met het snapshot van een diagram. Doe het volgende:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer vervolgens OpmerkingOpmerkingen.

 2. Klik op OpmerkingSnapshot toevoegen aan opmerking of CameraOpmerking met snapshot maken.

Vouw het tabblad Opmerkingen uit om een lijst te tonen met alle opmerkingen die zijn gemaakt in de geselecteerde ruimte, dit kan in uw Persoonlijke ruimte zijn of in de ruimte waarin uw app zich bevindt. U kunt schakelen tussen Uw opmerkingen en opmerkingen die Eigendom van anderen zijn.

Op het tabblad Opmerkingen zijn opmerkingen mogelijk in verschillende categorieën georganiseerd, afhankelijk van de ruimte waarin ze zich bevinden en of ze aan een diagram zijn gekoppeld

De categorieën zijn als volgt:

 • Opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram: Toont alle opmerkingen die snapshots van het geselecteerde diagram bevatten. U kunt deze categorie alleen zien als u een diagram doorzoekt op opmerkingen die eraan zijn gekoppeld. Als u deze categorie wilt zien, klik dan met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer OpmerkingOpmerkingen en klik vervolgens op OpmerkingZoek opmerkingen die gerelateerd aan dit diagram. Ga voor meer informatie naar Opmerkingen bekijken die zijn gekoppeld aan een specifiek diagram.

 • Opmerkingen die zijn gerelateerd aan diagrammen in dit werkblad: Toont alle opmerkingen die gebruikmaken van snapshots van het werkblad dat momenteel is geopend. Als u een diagram hebt doorzocht op gerelateerde opmerkingen, is dit inclusief opmerkingen die zijn gekoppeld aan alle andere diagrammen in het werkblad, met uitzondering van het geselecteerde diagram. Anders worden opmerkingen getoond die zijn gekoppeld aan alle diagrammen in het werkblad.

 • Opmerkingen die zijn gerelateerd aan diagrammen in andere werkbladen: Toont alle opmerkingen die zijn gekoppeld via een snapshot van een diagram in de app, met uitzondering van de diagrammen in het werkblad dat u momenteel hebt geopend.

 • Alle andere opmerkingen: Toont alle opmerkingen in het geopende werkblad en de app die geen snapshot bevatten, evenals opmerkingen van alle andere apps in de ruimte (met en zonder diagramsnapshots).

Als de opmerkingen niet op categorie zijn georganiseerd, behoren alle opmerkingen in de ruimte tot dezelfde categorie. Dit betekent dat de opmerkingen alleen op categorie worden gegroepeerd als er een verschil is in hoe een of meer opmerkingen zijn gekoppeld aan diagrammen die gebruikmaken van snapshots. Als bijvoorbeeld geen enkele opmerking in de ruimte via een snapshot is gekoppeld aan een diagram (d.w.z. deze valt onder de categorie Alle andere opmerkingen) wordt er geen categoriekop in de lijst weergegeven.

Lijst met alle vier mogelijke categorieën voor inhoud van opmerkingen

Lijst met alle vier mogelijke categorieën voor inhoud van opmerkingen

Opmerkingen bekijken die zijn gekoppeld aan een specifiek diagram

U kunt snel opmerkingen ontdekken die snapshots gebruiken van diagrammen in het werkblad.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het diagram waarin u naar opmerkingen wilt zoeken.

 2. Selecteer OpmerkingOpmerkingen en klik vervolgens op OpmerkingZoek opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram.

  Informatie

  Deze optie is alleen zichtbaar als het tabblad Opmerkingen aan de linkerkant van de werkbalk is uitgevouwen.

  Zoek opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram

  Zoek opmerkingen met behulp van het geselecteerde diagram
 3. Controleer het tabblad Opmerkingen voor opmerkingen die zijn vermeld onder Opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram. Bekijk Uw opmerkingen voor opmerkingen die u hebt gemaakt. Als u opmerkingen wilt bekijken die zijn gemaakt door andere gebruikers in de ruimte, schakel dan naar het subtabblad Eigendom van anderen.

  Als u Zoek naar opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram gebruikt, schakelt u automatisch over naar een van de subtabbladen (Uw opmerkingen of Eigendom van anderen) als er geen opmerkingen zijn gekoppeld aan het diagram in het huidige subtabblad, maar de opmerkingen zijn gekoppeld aan dat diagram in het andere subtabblad.

 

Andere gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte noemen

Noem gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte zodat ze een melding krijgen dat er een opmerking is geplaatst. Een gebruiker die wordt vermeld in een opmerking krijgt hiervan een melding. Vermelde gebruikers krijgen alleen een melding van de eerste keer dat ze in de opmerking worden vermeld. Gebruikers kunnen in alle opmerkingen worden vermeld.

Als u een gebruiker noemt, kunt u hem ook machtigen om de opmerking te bewerken als hij lid is van de ruimte. Selecteer Bewerker maken in de melding Tip vermeldingen.

Typ '@' om een lijst te bekijken van alle medeauteurs en gebruikers die eerder in de opmerking zijn vermeld.

Vermeld medeauteurs en eerder vermelde gebruikers in een opmerking.

Afbeelding die toont hoe u de eigenaar of medeauteur van een opmerking in een opmerking vermeld.

U moet mogelijk ook een gebruiker met het recht Kan bekijken in een opmerking vermelden. U kunt zoeken met automatisch invullen gebruiken om deze gebruikers te zoeken en vermelden. Typ '@' gevolgd door drie of meer tekens om te zoeken naar alle gebruikers in de ruimte met toegang tot de opmerking, met inbegrip van gebruikers die indirect als leden zijn toegevoegd aan de groep.

Gebruik zoeken met automatisch invullen om directe of indirecte leden van de ruimte in een opmerking te vermelden.

Afbeelding die toont hoe u directe of indirecte leden van een ruimte in een opmerking kunt vermelden.

Machtigingen wijzigen voor een opmerking

Standaard kunnen andere leden van de gedeelde of beheerde ruimte de opmerkingen bekijken u hebt gemaakt. De eigenaar van de opmerking en bewerkers kunnen de machtigingen voor een opmerking wijzigen.

Als u anderen wilt machtigen om een opmerking te bewerken, opent u de opmerking en selecteert u Gebruiker Toegang aanpassen. Wijzig de machtigingen in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Standaard toont dit dialoogvenster alleen machtigingen voor de eigenaar van de opmerking en voor gebruikers met het recht Kan bewerken voor de opmerking. U kunt ook zoeken naar gebruikers met het recht Kan bekijken, met inbegrip van gebruikers in de ruimte en gebruikers die indirect als leden aan de groep zijn toegevoegd.

Typ ten minste drie letters in de zoekbalk van dit dialoogvenster om te zoeken naar deze aanvullende gebruikers. Vanuit hier kunt u hun toegang tot de opmerking bijwerken en de gebruiker wordt ingevuld in de lijst van het hoofdvenster.

Leden van de ruimte krijgen een melding als er bewerkingsmachtigingen aan ze worden toegewezen.

TipU kunt ook bewerkingsmachtigingen voor opmerkingen toewijzen aan leden van een ruimte als u een gebruiker in een opmerking vermeldt. Selecteer Bewerker maken in de melding Tip vermeldingen.

Machtigingen wijzigen voor een opmerking

Afbeelding die toont hoe u de machtigingen van een opmerking aanpast voor een gebruiker van een ruimte.

Als een gebruiker is toegevoegd aand een ruimte, d.w.z. direct als een afzonderlijke gebruiker of indirect als lid van een groep, hebben ze de machtingen Kan bekijken voor opmerkingen die in de ruimte zijn gemaakt. De eigenaar en bewerkers van een opmerking kunnen afzonderlijke gebruikersmachtigingen aanpassen om het recht Kan bewerken indien nodig toe te wijzen.

Meldingen bekijken

Selecteer Meldingen Meldingen op de navigatiebalk om gebeurtenissen voor opmerkingen te bekijken. Selecteer een gebeurtenis om naar de opmerking te navigeren.

U kunt ook meldingen per e-mail ontvangen. Zie Meldingen voor meer informatie over het instellen van de voorkeuren voor meldingen.

Meldingenvenster

Meldingenvenster.

Samenwerken aan een opmerking

Andere leden van een gedeelde of beheerde ruimte met bewerkingsmachtigingen voor de opmerking kunnen samenwerken aan een opmerking. Een vlag toont wanneer iemand actief is in de opmerking.

In een opmerking reageren

In een opmerking reageren.

Opmerkingen weergeven

Selecteer Opmerkingen in de werkbalk van de werkbladweergave om uw opmerkingen in uw persoonlijke ruimte te bekijken of om opmerkingen van andere gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte te bekijken. U kunt ook opmerkingen bekijken in de tabbladen Introductiepagina en Catalogus en u kunt opmerkingen ordenen met behulp van Verzamelingen.

Opmerking bekijken op de introductiepagina

Als u een gebruiker in een opmerking noemt, kunt u ook de machtigingen wijzigen zodat de gebruiker de opmerking kan bewerken. Selecteer Bewerker maken in de melding Tip vermeldingen.

Meer informatie