Ga naar hoofdinhoud

Opmerkingen gebruiken

Maak, deel en werk samen aan opmerkingen door de volgende taken uit te voeren.

Ga voor meer informatie naar Voorbeelden van opmerkingen.

Een opmerking maken

Maak een nieuwe opmerking door Opmerkingen te selecteren in de werkbladweergave. Selecteer Persoonlijk in het vervolgkeuzemenu om een privé-opmerking te maken. Selecteer een gedeelde of beheerde ruimte om een opmerking te maken die anderen in de ruimte kunnen bekijken.

Nieuwe opmerking maken in een gedeelde ruimte

Enter text in a note.

U kunt ook Add Nieuwe toevoegen selecteren vanuit de navigatiebalk in de meeste weergaven en vervolgens een nieuwe opmerking maken.

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk

Create new note from navigation bar.

Tekst toevoegen en indeling aanpassen

Tekst toevoegen en de opties voor indeling op de werkbalk gebruiken.

Tekst invoeren in een opmerking

Enter text in a note.

Snaphots van diagrammen toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op een diagram om een snapshot aan een opmerking toe te voegen. De snapshot toont het diagram op het moment dat u de snapshot maakt.

Snapshot toevoegen aan een opmerking

Add snaphot to a note.

U kunt snapshots toevoegen aan een opmerking vanuit privé- of openbare werkbladen in persoonlijke, gedeelde of beheerde ruimten. Alle leden van de ruimte kunnen de snapshots in de opmerking bekijken. Maar omdat alleen u toegang hebt tot uw privéwerkbladen, kunnen ander leden niet naar het werkblad gaan als ze   Weergeven in app selecteren bij de snapshot in de opmerking. Ga voor meer informatie naar Een werkblad openbaar maken.

Snapshot toegevoegd aan een opmerking

Snapshot added to a note.

Andere gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte noemen

Noem gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte zodat ze een melding krijgen dat er een opmerking is geplaatst. Gebruikers krijgen alleen een melding voor de eerste keer dat ze in een opmerking worden vermeld.

Gebruikers kunnen in alle opmerkingen worden vermeld. Alleen gebruikers die lid zijn van de ruimte waarin de opmerking is geplaatst, ontvangen een melding als ze worden vermeld.

Gebruiker in een opmerking noemen

Tag user in a note.

Opmerking: Gebruikers die als lid van een groep aan een ruimte zijn toegevoegd, worden niet op de hoogte gebracht wanneer zij worden genoemd.

Machtigingen wijzigen voor een opmerking

Standaard kunnen andere leden van de gedeelde of beheerde ruimte de opmerkingen bekijken u hebt gemaakt. De eigenaar van de opmerking en bewerkers kunnen de machtigingen voor een opmerking wijzigen.

Als u anderen wilt machtigen om een opmerking te bewerken, opent u de opmerking en selecteert u User Toegang aanpassen. Wijzig de machtigingen in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Leden van de ruimte krijgen een melding als er bewerkingsmachtigingen aan ze worden toegewezen.

Machtigingen wijzigen voor een opmerking

Change permissions on a note.

Opmerking: Gebruikers die als lid van een groep aan een ruimte zijn toegevoegd, kunnen opmerkingen in de ruimte bekijken en hun eigen opmerkingen maken. De gebruiker moet echter individueel aan de ruimte worden toegevoegd om als editor te kunnen worden toegevoegd aan de opmerking van een andere gebruiker.

Meldingen bekijken

Selecteer Notifications Meldingen op de navigatiebalk om gebeurtenissen voor opmerkingen te bekijken. Selecteer een gebeurtenis om naar de opmerking te navigeren.

U kunt ook meldingen per e-mail ontvangen. Zie Meldingen voor meer informatie over het instellen van de voorkeuren voor meldingen.

Meldingenvenster

Notifications panel.

Samenwerken aan een opmerking

Andere leden van een gedeelde of beheerde ruimte met bewerkingsmachtigingen voor de opmerking kunnen samenwerken aan een opmerking. Een vlag toont wanneer iemand actief is in de opmerking.

Reageren in een opmerking

Response in note.

Opmerkingen weergeven

Selecteer Opmerkingen in de werkbalk van de werkbladweergave om uw opmerkingen in uw persoonlijke ruimte te bekijken of om opmerkingen van andere gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte te bekijken. U kunt ook opmerkingen bekijken in de tabbladen Introductiepagina en Catalogus en u kunt opmerkingen ordenen met behulp van Verzamelingen.

Opmerking bekijken op de introductiepagina