Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z notatek

Twórz, udostępniaj i współpracuj nad notatkami, wykonując następujące zadania.

Więcej informacji zawiera temat Przykłady notatek.

Tworzenie notatki

Utwórz nową notatkę, wybierając opcję Notatki w widoku arkusza. Aby utworzyć prywatną notatkę, wybierz z rozwijanego menu opcję Prywatna. Wybierz przestrzeń udostępnioną lub zarządzaną, aby utworzyć notatkę, którą będą mogli zobaczyć inni w przestrzeni.

Tworzenie nowej notatki w przestrzeni udostępnionej

Wprowadź tekst do notatki.

Możesz również wybrać z paska nawigacyjnego w większości widoków opcję Dodaj Dodaj nową i utworzyć nową notatkę.

Tworzenie nowej notatki z paska nawigacyjnego

Tworzenie nowej notatki z paska nawigacyjnego.

Dodawanie i formatowanie tekstu

Dodaj tekst i użyj opcji formatowania na pasku narzędzi.

Wprowadź tekst do notatki

Wprowadź tekst do notatki.

Dodawanie migawek wykresów

Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, aby dodać jego migawkę do notatki. Migawka pokazuje wykres w momencie jej zrobienia.

Dodaj migawkę do notatki

Dodaj migawkę do notatki.

Do notatki można dodawać migawki z prywatnych lub publicznych arkuszy w przestrzeni prywatnej, udostępnionej lub zarządzanej. Wszyscy członkowie przestrzeni mogą zobaczyć migawki w notatce. Jednakże, ponieważ tylko Ty możesz mieć dostęp do swoich prywatnych arkuszy, inni członkowie nie będą mogli do nich przejść, wybierając opcję   Zobacz w aplikacji dostępną w migawce w notatce. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawianie arkusza jako publicznego.

Dodano migawkę do notatki

Dodano migawkę do notatki.

Wspominanie innych użytkowników w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej

W przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej wspomnij innych użytkowników, aby zostali powiadomieni o notatce. Wymienieni użytkownicy zostaną powiadomieni tylko o pierwszej wzmiance w danej notatce.

Użytkownicy mogą być wzmiankowani w dowolnej notatce. O wzmiance zostaną jednak powiadomieni tylko użytkownicy będący członkami przestrzeni, w której znajduje się notatka.

Wspominanie użytkownika w notatce

Oznacz użytkownika w notatce.
Uwaga: Użytkownicy dodani do przestrzeni jako członkowie grupy nie zostaną powiadomieni o tym, że o nich wspomniano.

Zmień uprawnienia w notatce

Domyślnie inni członkowie przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej mogą oglądać Tworzone przez Ciebie notatki. Właściciel notatki i jej edytorzy mogą zmieniać uprawnienia do notatki.

Aby umożliwić innym edycję notatki, otwórz ją, a następnie wybierz opcję Użytkownik Modyfikuj dostęp. Zmień uprawnienia w oknie dialogowym, które się otworzy.

Członkowie przestrzeni są powiadamiani, gdy otrzymują uprawnienia do edycji.

Zmień uprawnienia w notatce

Zmień uprawnienia w notatce.
Uwaga: Użytkownicy dodani do przestrzeni jako członkowie grupy będą mogli przeglądać notatki w tej przestrzeni i tworzyć własne notatki. Jednak użytkownik musi zostać dodany indywidualnie do przestrzeni, aby mógł zostać dodany jako osoba edytująca notatkę innego użytkownika.

Wyświetl powiadomienia

Wybierz Powiadomienia Powiadomienia na pasku nawigacyjnym, aby zobaczyć wydarzenia dotyczące notatek. Wybierz wydarzenie, aby przejść do notatki.

Możesz także otrzymywać powiadomienia w wiadomościach e-mail. Więcej informacji o ustawianiu preferencji powiadomień zawiera temat Powiadomienia.

Panel powiadomień

Panel powiadomień.

Współpraca nad notatką

Inni członkowie przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej z uprawnieniami do edycji mogą współpracować nad notatką. Flaga wskazuje, kiedy ktoś inny jest aktywny w notatce.

Odpowiadanie w notatce

Odpowiedź w notatce.

Wyświetlanie notatek

Wybierz opcję Notatki z paska narzędzi, aby zobaczyć swoje notatki w swojej przestrzeni prywatnej, a także notatki innych użytkowników w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Możesz także wyświetlać notatki na kartach Strona główna i Katalog oraz porządkować notatki za pomocą Kolekcji.

Przeglądanie notatek na Stronie głównej