Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Jokertecken i data

Du kan använda jokertecken i dina data. Det finns två olika godkända jokertecken: stjärnsymbolen, som tolkas som alla värden i ett fält, och en valfri symbol, som tolkas som alla övriga värden i detta fält.

Stjärnsymbolen

Stjärnsymbolen tolkas som alla (listade) värden i ett fält, det vill säga ett värde som listats någon annanstans i den här tabellen. Om den används i något av systemfälten (USERID, PASSWORD, NTNAME eller SERIAL) i en tabell som laddats i skriptets behörighetssektion, tolkas den som alla (även inte listade) möjliga värden i detta fält.

Det finns inget standardtecken för stjärnsymbolen, men ett sådant kan definieras i skriptet. Information om hur du skapar en star-sats i skriptet finns i Star.

OtherSymbol

Det kan i många fall vara av nytta att i en tabell definiera en symbol som representerar alla övriga värden, d.v.s. alla värden som inte uttryckligen finns i de data som laddats. Detta görs med hjälp av den speciella variabeln OtherSymbol. För att definiera denna OtherSymbol så att den behandlas som ‘alla övriga värden’, använd följande syntax:

SET OTHERSYMBOL=<sym>;

före en LOAD- eller SELECT-sats. <sym> kan vara valfri sträng.

När den definierade symbolen dyker upp i en intern tabell, definierar Qlik Sense den som alla icke tidigare inlästa värden i fältet som innehåller symbolen. Värden som förekommer efter OtherSymbol kommer därför inte att beaktas.

För att nollställa denna funktion, använd

SET OTHERSYMBOL=;

Exempel:  

Table Customers
CustomerID Name
1 ABC Inc.
2XYZ Inc.
3ACME INC
+Undefined
Table Orders
CustomerID OrderID
1 1234
31243
51248
71299

Skriv följande sats i skriptet före den punkt där den första av ovanstående tabeller laddas:

SET OTHERSYMBOL=+;

Referenser till CustomerID utöver 1, 2 eller 3, t.ex. att klicka på OrderID 1299, resulterar i Undefined under Name.

Anteckning om informationOtherSymbol ska inte användas för att skapa yttre kopplingar mellan tabeller!

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!