Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

On-demand genereren van app beheren

Het genereren van on-demand-apps wordt beheerd door de On-Demand App Service. Tenantbeheerders kunnen de On-Demand App Service in de Beheerconsole inschakelen op het tabblad Instellingen. De service is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld voordat het mogelijk is selectie- en sjabloon-apps te koppelen en On-demand-apps te genereren.

Wanneer de service wordt overgeschakeld van ingeschakeld naar uitgeschakeld, kunnen alle verzoeken die in behandeling zijn om On-demand-apps te genereren worden voltooid. Maar zodra de service is uitgeschakeld, zullen geen nieuwe verzoeken om apps te genereren worden geaccepteerd, noch zullen ontwikkelaars in staat zijn om nieuwe navigatiekoppelingen voor On-demand-apps aan te maken of te bewerken. Deze mogelijkheden worden hersteld zodra de service weer wordt ingeschakeld.

Zie ook: Big data beheren met On-demand-apps

Inschakeling van genereren van on-demand-app

On-demand-apps worden gegenereerd in de hub via navigatiekoppelingen die selectie-apps verbinden met sjabloon-apps. De On-Demand App Service moet zijn ingeschakeld om on-demand-apps te genereren.

Als de optie voor dynamische weergaven is ingeschakeld, kunt u diagrammen vernieuwen vanuit de omgeving van uw analytische hulpmiddel.

On-demand-app genereren wordt ingeschakeld in de Beheerconsole op de pagina Instellingen.

Eigenschappen voor generatie van een on-demand-app
Eigenschap Beschrijving
Generatie van een On-demand-app

Wanneer de service wordt overgeschakeld van ingeschakeld naar uitgeschakeld, kunnen alle verzoeken die in behandeling zijn om On-demand-apps te genereren worden voltooid. Maar als de service eenmaal is uitgeschakeld, worden geen nieuwe verzoeken voor het genereren van apps meer geaccepteerd.

Deze service is standaard uitgeschakeld.

Dynamische weergaven

Zet dynamische weergaven aan, zodat app-werkbladen diagrammen kunnen bevatten die on-demand uit gegevensbronnen worden geladen.

Als u apps hebt met werkbladen die op dynamische weergaven gebaseerde diagrammen bevatten en de instelling Dynamische weergaven voor de tenant is uitgeschakeld, blijven de apps functioneren, maar met de volgende beperkingen:

  • Alle dynamische diagrammen worden met gedimd licht weergegeven (en zonder gegevens) om aan te geven dat de functionaliteit voor dynamische weergave is uitgeschakeld.
  • De werkbladeditor toont de gegevens van dynamische weergaven niet.

Alle diagrammen en functies die niet zijn gerelateerd aan dynamische weergaven blijven normaal werken.

Doe het volgende:

  1. Ga in de Beheerconsole naar de pagina Instellingen.
  2. Schakel onder de sectie On-demand-gegevens de knop On-demand-app genereren in.
  3. Schakel indien van toepassing Dynamische weergavenin.