Przeskocz do zawartości głównej
Zarządzanie generowaniem aplikacji On-demand

NA TEJ STRONIE

Zarządzanie generowaniem aplikacji On-demand

Generowanie aplikacji On-demand jest kontrolowane przez usługę Usługa aplikacji On-Demand. Administratorzy dzierżawy mogą włączyć Usługa aplikacji On-Demand w funkcji Konsola zarządzania, na karcie Ustawienia. Ta usługa jest domyślnie wyłączona i należy ją włączyć, aby możliwe było łączenie aplikacji selekcji i aplikacji szablonów oraz generowanie aplikacji On-demand.

Gdy ta usługa zostanie przełączona ze stanu włączonego na wyłączony, wówczas jakiekolwiek oczekujące żądania generowania aplikacji On-demand zostaną wykonane. Jednak po wyłączeniu tej usługi żadne nowe żądania generowania aplikacji nie będą akceptowane, a programiści nie będą mogli tworzyć ani edytować nowych łączy nawigacji aplikacji On-demand. Ta możliwość jest przywracana po ponownym włączeniu usługi.

Zob. także: Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand

Włączanie generowania aplikacji On-demand

Aplikacje On-demand są generowane w hubie z łączy nawigacji, które łączą aplikacje selekcji z aplikacjami szablonu. W celu generowania aplikacji On-demand usługa Usługa aplikacji On-Demand musi być włączona.

Po włączeniu opcji widoków dynamicznych można odświeżać wykresy z poziomu środowiska narzędzia analitycznego.

Ustawienie Generowanie aplikacji On-demand włącza się w funkcji Konsola zarządzania na stronie Ustawienia.

Właściwości generowania aplikacji On-demand
Właściwość Opis
Generowanie aplikacji On-demand

Gdy ta usługa zostanie przełączona ze stanu włączonego na wyłączony, wówczas jakiekolwiek oczekujące żądania generowania aplikacji On-demand zostaną wykonane. Jednak po wyłączeniu usługi nie są przyjmowane żadne nowe żądania generowania aplikacji.

Usługa ta jest domyślnie wyłączona.

Widoki dynamiczne

Po włączeniu widoków dynamicznych w arkuszach aplikacji można zawierać wykresy ładowane ze źródeł danych On-demand.

Jeżeli masz aplikacje, których arkusze zawierają wykresy oparte na widokach dynamicznych, a ustawienie Widoki dynamiczne zostało wyłączone w przypadku danej dzierżawy, aplikacje będą działać nadal z następującymi ograniczeniami:

  • Wszystkie wykresy dynamiczne są przyciemnione (i bez danych), co wskazuje, że funkcja widoku dynamicznego została wyłączona.
  • Edytor arkuszy nie ujawnia zasobów widoku dynamicznego.

Wszystkie wykresy i funkcje niezwiązane z widokami dynamicznymi będą nadal działać normalnie.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do strony Ustawienia.
  2. W sekcji Dane On-demand włącz przycisk Generowanie aplikacji On-demand.
  3. W razie potrzeby włącz Widoki dynamiczne.