Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres organizacyjny

Możesz używać wykresu organizacyjnego do tworzenia wykresów organizacyjnych na bazie danych o strukturze drzewa. Możesz poruszać się po hierarchii, rozwijając i zwijając drzewo. Wykres organizacyjny jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

Musisz użyć zestawu danych z dwoma wymiarami, które definiują strukturę drzewa.

 • Pierwszym wymiarem musi być identyfikator węzła. Zazwyczaj jest to identyfikator pracownika w tradycyjnym schemacie organizacyjnym.
 • Drugim wymiarem musi być identyfikator węzła nadrzędnego. Zazwyczaj jest to identyfikator pracowniczy kierownika.

  Łączy się on z pierwszym wymiarem w celu utworzenia struktury drzewa.

  Jeśli ta wartość jest pusta lub wskazuje na węzeł, który nie istnieje, węzeł ten staje się węzłem głównym u góry drzewa.

Przykładowy zestaw danych dla wykresu organizacyjnego
ID pracownika ID kierownika Name Title
A101   Mary Bell CEO
A102 A101 John Bialik Sekretarz wykonawczy
O101 A101 Lee Mayer COO
I101 A101 Wendy Sanderson CIO
T101 A101 Asim Nawrat CTO
T102 T101 Emily Diaz Produkty VP
T103 T101 Christine Nemic VP R & D

Możesz również dodać miarę, która będzie służyć jako opis karty.

Przygotowanie zestawu danych

Podczas przygotowywania zestawu danych do wykresu organizacyjnego należy uwzględnić pewne kwestie.

 • Trzeba użyć zestawu danych zawierającego mniej niż 33 000 wierszy.

  Jeśli użyjesz większego zestawu danych, nadmiarowe wiersze zostaną zignorowane. Może to doprowadzić do powstania drzewa o nieprawidłowej strukturze. Pojawi się komunikat: Osiągnięto maksymalny limit danych. Drzewo może wyświetlać się nieprawidłowo.

 • Upewnij się, że dane nie zawierają odwołań cyklicznych.

  Odwołania cykliczne mogą powodować pominięcie węzłów lub utworzenie wielu węzłów głównych. Wyświetlany będzie jeden z poniższych komunikatów:

  Dane zawierają odwołania cykliczne, węzły są pomijane.

  Brak węzła głównego, sprawdź dane pod kątem odwołań cyklicznych.

 • Jeśli w danym węźle jest więcej niż 99 elementów podrzędnych, nadmiarowe węzły podrzędne nie zostaną uwzględnione.

  Pojawi jest komunikat: Osiągnięto maksymalną liczbę węzłów podrzędnych, węzły są pomijane.

 • Należy unikać dużej liczby wierszy, które nie mają węzła nadrzędnego. Zostaną one pokazane jako węzły główne. Maksymalna liczba węzłów głównych wynosi 99.

Tworzenie wykresu organizacyjnego

Przykładowy zestaw danych można zwizualizować za pomocą wykresu organizacyjnego. Każdy pracownik jest pokazany jako karta w strukturze drzewa, którą można zwijać i rozwijać.

 1. Włącz Opcje zaawansowane.
 2. Dodaj Wykres org. do arkusza
 3. Pierwszy wymiar ustaw na EmployeeID.
 4. Dugi wymiar ustaw na ManagerID.
 5. Dodaj etykiety do kart. Rozwiń wymiar EmployeeID, aby zobaczyć właściwości etykiety.

  1. Ustaw Tytuł karty na Name.
  2. Ustaw Podtytuł karty na Title.

Schemat organizacyjny z kartami i tytułami.

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu organizacyjnego można dostosować.

Dodanie miary w celu ustawienia opisu

Opis można wyświetlić poprzez dodanie miary. Zastąpi on wartość ustawioną we właściwości Opis karty.

Zmiana trybu prezentacji

Można ustawić sposób wyświetlania wykresu organizacji w opcji WyglądPrezentacjaTryb prezentacji. Wykresy organizacji mogą wyświetlać całe drzewo albo mogą się zwijać i rozwijać. Jeśli wykres organizacji jest ustawiony na Rozwiń/zwiń, można również ustawić automatyczną zmianę rozmiaru czatu organizacji, aby dopasowywał się przy każdym rozwinięciu i zwinięciu.

Zmiana kolorów

Kolor tła karty można zmienić na dwa różne sposoby:

 • Rozwiń pierwszy wymiar i ustaw wyrażenie, które zwraca kolor lub kod koloru w opcji Kolor tła karty. W wyrażeniu można odnosić się do pól danych.
 • Ustaw kolor tła w sekcji Wygląd > Prezentacja > Kolor tła. Możesz ustawić wszystkie karty na jeden kolor lub użyć wyrażenia. Jeśli używasz wyrażenia, nie możesz odnosić się do pól danych.

Można również ustawić kolor tekstu w sekcji Wygląd > Prezentacja > Kolor czcionki.

Zmiana obramowania kart

W opcji Wygląd kart można wybrać, czy karty wykresu organizacji mają obramowania i górne paski. Jeśli obramowanie zostanie włączone, można ustawić kolor obramowania w opcji Wygląd > Prezentacja > Kolor obramowania. Można ustawić obramowanie na jeden kolor lub użyć wyrażenia. W przypadku użycia wyrażenia nie możesz odnosić się do pól danych.

Wybory na wykresie organizacyjnym

Możesz wybrać karty na wykresie organizacyjnym. Wybranie karty spowoduje włączenie do wyboru wszystkich podrzędnych węzłów pod kartą.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!