Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres mapy

Mapy umożliwiają wyświetlanie danych w układzie geograficznym.

Mapy dysponują wieloma sposobami prezentacji danych. Do mapy można dodawać wiele warstw, które będą wyświetlać różne typy informacji na tej samej mapie. Można określić niestandardowy zasięg dla lokalizacji, dzięki czemu gdy dwie lokalizacje będą miały tę samą nazwę, ich lokalizacje i dane będą wyświetlane poprawnie. Za pomocą wymiarów hierarchicznych można tworzyć hierarchie obszarów geograficznych do wyboru. Istnieje również możliwość ograniczenia przesuwania mapy do konkretnego widoku i zasięgu mapy, takiego jak obszar zainteresowania, którego użytkownicy nie będą mogli przesunąć ani zmniejszyć. Ponadto do mapy można dodawać niestandardowe mapy podstawowe, a w samej mapie używać współrzędnych innych niż WGS-84.

Mapa z warstwą gęstości przedstawiającą liczbę erupcji wulkanów w skali świata.

Mapa z warstwą gęstości.

W jakich sytuacjach używać map

Mapy można użyć, aby przedstawić geograficzne rozmieszczenie biur, sklepów lub innych miejsc interesujących z punktu widzenia użytkowników biznesowych. Na mapie można wizualizować nie tylko lokalizacje, ale również wartości sprzedaży i inne miary, a rozmiary lub kolory bąbelków mogą reprezentować różnice wartości.

Zalety

Mapa jest wszechstronną wizualizacją, która wydajnie przedstawia geograficzny rozkład kluczowych wartości w odniesieniu do lokalizacji lub obszaru.

Wady

W przypadku dużej liczby wartości uzyskanie prawidłowego ich przeglądu może być trudne. Wartości mogą być umieszczane jedna na drugiej i pozostaną niewidoczne do czasu powiększenia widoku.

Wymagania dotyczące połączenia z serwerem

Aby wykres mapy Qlik Sense mógł przeprowadzić wyszukiwanie lokalizacji i wyświetlić mapę tła (mapę bazową i warstwy), Twoja przeglądarka internetowa musi być w stanie nawiązać połączenie z obydwoma następującymi serwerami na porcie 443 (HTTPS):

 • maps.qlikcloud.comno-break (wymagany do wyszukiwania lokalizacji i mapy w tle)

 • ibasemaps-api.arcgis.com (wymagany dla podstawowej mapy satelitarnej)

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi połączenia z usługą map w artykule Porty używane przez przeglądarkę użytkownika (tylko w języku angielskim) .

Mapa podstawowa

Mapa podstawowa zapewnia tło dla danych zawartych w warstwach. Mapę podstawową można wybrać w obszarze Ustawienia mapy. W Qlik Sense są dostępne cztery domyślne mapy podstawowe:

 • Domyślna: mapa oparta na OpenStreetMap.
 • Wyblakła: bardziej wyblakła wersja mapy domyślnej.
 • Ciemna: Ciemniejsza wersja mapy Domyślnej.
 • Satelitarna:mapa w postaci obrazu z satelity.
 • Brak:brak mapy podstawowej.

Oprócz tego można dodawać niestandardowe mapy podstawowe. W tym celu należy użyć warstw tła w celu dodania własnych map podstawowych. Jako niestandardową mapę podstawową można na przykład dodać plan piętra lotniska lub biura.

Warstwy

Warstwy zawierają dane wizualizowanych wymiarów i miar, które są wyświetlane na mapie. Warstwy mogą być układane jedna na drugiej. Dodatkowo można kontrolować poziom powiększenia, z jakim poszczególne warstwy będą się pojawiać, a także posługiwać się warstwami, które będą się pojawiać w zależności od tego, czy zostały wybrane inne wartości w wymiarze hierarchicznym. Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnych poziomów szczegółów podczas dokonywania wyborów, a także powiększanie i zmniejszanie obszarów zainteresowania na mapie. Dostępne są następujące warstwy:

 • Warstwa punktów: Warstwa punktów służy do nakładania pojedynczych lokalizacji na mapę i reprezentuje je za pomocą kształtów.

  Warstwy punktów

 • Warstwa obszaru: Warstwa obszaru przedstawia na mapie obszary, takich jak kraje, stany, Używając geometrii wielokątnej załadowanej do pola, taka warstwa może przedstawiać dowolny obszar niestandardowy.

  Warstwy obszaru

 • Warstwa linii: Warstwa linii pozwala wyświetlać linie między punktami na mapie.

  Warstwy linii

 • Warstwa gęstości: Warstwa gęstości umożliwia wizualizację gęstości punktów w obszarze przy użyciu palety kolorów.

  Warstwy gęstości

 • Warstwa wykresu: Warstwa wykresu umożliwia wyświetlanie niewielkich wykresów kołowych lub słupkowych nad lokalizacjami na mapie.

  Warstwy wykresu

 • Warstwa tła: Warstwy tła umożliwiają wyświetlanie niestandardowej mapy podstawowej na potrzeby wizualizacji mapy.

  Warstwy tła

Warstwy, w których są używane wymiary hierarchiczne, mogą posłużyć do tworzenia warstw hierarchicznych. Warstwy hierarchiczne umożliwiają drążenie w dół różnych wymiarów hierarchicznych na pojedynczej warstwie lub wielu warstwach. Użytkownik może na przykład — w miarę dokonywania wyborów — naprzemiennie przełączać warstwy obszaru na warstwy punktów. Więcej informacji zawiera temat Warstwy hierarchiczne. Przykład mapy, w której wykorzystywane są wymiary i warstwy hierarchiczne, można znaleźć w temacie Kontrolowanie widocznych danych mapy za pomocą warstw hierarchicznych.

Dane lokalizacji w warstwach map

Mapy obsługują kilka sposobów określania lokalizacji w warstwie. Można użyć wymiaru dodanego do warstwy. Można też zamiast tego określić pola zawierające dane lokalizacji dla danej warstwy, jeśli wymiar warstwy nie zawiera danych geograficznych. W ustawieniach właściwości Lokalizacja można określić dodatkowe parametry dla pola lokalizacji, takie jak dodanie dodatkowych pól z informacjami o kraju lub obszarze administracyjnym. Jeśli na przykład posiadasz pole zawierające obszary o geometriach niestandardowych oraz pole zawierające nazwy obszarów niestandardowych, wówczas pole nazwy można ustawić jako wymiar, a następnie pole geometrii obszaru jako pole lokalizacji w obszarze Lokalizacja we właściwościach mapy.

Lokalizacje mogą być geometriami lub nazwami lokalizacji, takich jak nazwy krajów, regionów, miast, kodów pocztowych itp. Lokalizacje warstw można definiować za pomocą pól, które zawierają nazwy i kody. Qlik Sense może rozpoznawać następujące typy lokalizacji: 

 • nazwy kontynentów;
 • nazwy krajów;
 • kody ISO alfa 2 krajów;
 • kody ISO alfa 3 krajów;
 • nazwy pierwszorzędowych obszarów administracyjnych, takich jak stany lub prowincje;
 • nazwy drugorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwy trzeciorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwy czwartorzędowych obszarów administracyjnych;
 • kody pocztowe;
 • nazwa miasta, miejscowości lub innego popularnego miejsca;
 • kody lotnisk IATA;
 • kody lotnisk ICAO.
Informacja

Dostępność lokalizacji może się różnić w zależności od kraju. Jeśli nazwana lokalizacja jest niedostępna, dla lokalizacji należy użyć współrzędnych lub danych obszaru.

Qlik Sense wykorzystuje dane map i lokalizacji uzyskane od uznanych liderów w dziedzinie map, którzy wykorzystują akceptowane metody i najlepsze rozwiązania do zaznaczania granic i nazywania krajów na swoich mapach. Qlik Sense zapewnia elastyczność, dzięki której użytkownicy mogą integrować swoje własne, osobne mapy w tle. Jeśli mapy standardowe nie pasują, program Qlik Sense udostępnia opcję ładowania w tle map, granic i obszarów zapewnionych przez klienta.

Geometrie mogą być dodawane w czasie ładowania przez usługę przygotowania danych albo mogą być ładowane ze źródeł geograficznych, takich jak KML. Warstwy punktów obsługują również szerokości i długości geograficzne dla osobnych pól. W przypadku warstw obszarów obszary mogą być definiowane przy użyciu geometrii z geograficznego źródła danych, takiego jak pliki KML. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych Twojej mapy. Warstwy linii obsługują dane tych samych punktów, co warstwy punktów. Warstwy linii obsługują również ciągi znaków z geometriami liniowymi w formatach GeoJSONLineString i MultiLineString.

Jeśli w warstwie tła używana jest mapa niestandardowa, która używa współrzędnych innych niż WGS-84, wówczas można użyć pola z lokalizacjami zdefiniowanymi w układzie współrzędnych używanym przez mapę (w stopniach lub metrach). Więcej informacji, patrz Wykres mapy.

Ładowanie danych geograficznych przy użyciu źródeł do analityki w Qlik GeoOperations

Źródła analityczne Qlik GeoOperations umożliwiają ładowanie dodatkowych źródeł danych geograficznych do aplikacji w celu wykorzystania ich na mapach. Za pomocą Qlik GeoOperations można także wykonywać transformacje oraz operacje geometryczne, agregacje i wyszukiwanie danych.

Więcej informacji zawiera temat Źródła do analityki w Qlik GeoOperations.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!