Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres kombi

Wykres kombi ułatwia porównywanie dwóch zestawów wartości miar, których bezpośrednie porównanie jest trudne ze względu na dużą różnicę w skali. Jest to po prostu wykres słupkowy połączony z wykresem liniowym.

Typowym przykładem jest pokazywanie na wykresie słupkowym z wynikami sprzedaży również wartości marży wyrażonych w procentach. Gdyby użyć tradycyjnego wykresu słupkowego, słupki sprzedaży byłyby wyświetlane w zwykły sposób, ale wartości marży byłyby praktycznie niewidoczne ze względu na ogromną różnicę w skali wartości liczbowych określających sprzedaż i marżę.

Wykres kombi z wartościami marży (w procentach) i słupkami przedstawiającymi wyniki sprzedaży.

Wykres kombi

Użycie wykresu kombi pozwala połączyć takie zestawy wartości, na przykład poprzez użycie wykresu słupkowego dla wartości sprzedaży, a wykresu liniowego dla wartości marży. Oś miary słupków jest domyślnie wyświetlana z lewej strony, a z prawej strony znajduje się osobna oś dla wartości marży. Obie miary dotyczą tego samego wymiaru (YearMonth).

Jeśli dostępna jest jeszcze jedna miara (na przykład sprzedaż brutto), której wartości mieszczą się w zakresie zbliżonym do wartości sprzedaży, można wyświetlić również tę trzecią miarę w postaci słupków. Słupki nowej miary mogą być skumulowane z wartościami sprzedaży lub grupowane z nimi. Słupki zgrupowane pozwalają łatwo porównywać co najmniej dwa elementy należące do tej samej kategorii. W słupkach skumulowanych łączone są jeden nad drugim słupki z różnych grup, a łączna wysokość słupka wynikowego reprezentuje wynik łączny.

Wykres kombi z trzema miarami; wartości marży (w procentach), słupki z wynikami sprzedaży i miarą Gross sales pogrupowane z wartościami sprzedaży.

Wykres kombi z trzema miarami

Wykres kombi można wyświetlać tylko pionowo.

Kiedy używać

Możliwość stosowania różnych skali miar — jednej po lewej stronie i jednej po prawej — sprawia, że wykres kombi jest idealny, gdy konieczne jest zaprezentowanie wartości miary, które normalnie trudno jest połączyć z powodu znaczącej różnicy zakresów.

Ponadto wykres kombi może być dosyć użyteczny w przypadku porównywania wartości należących do tego samego zakresu. Na grafice powyżej wykres kombi zawiera tylko jedną oś miary, ale relacja między dwiema kategoriami sprzedaży i kosztów jest wyraźna.

Zalety

Wykres kombi jest najlepszy w przypadku łączenia kilku miar należących do różnych zakresów wartości.

Wady

Wykres kombi obsługuje tylko jeden wymiar i dlatego nie można z niego korzystać w celu przedstawienia większej liczby wymiarów w wizualizacji.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości zaawansowanego trybu edycji w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Słupek, który przekroczy limit, zostanie ucięty ukośnie w celu zilustrowania, że jest poza zakresem. Na wykresie liniowym wartość punktu danych znajdująca się poza zakresem jest sygnalizowana strzałką pokazującą kierunek przekroczenia zakresu.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie kombi

Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych może być maksymalnie 2000 punktów danych. Na rzeczywistą maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych. Powyżej tej rzeczywistej maksymalnej liczby punktów danych punkty danych nie są wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonywanych na wykresie.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz dokonać wyboru, dodać filtr albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości zaawansowanego trybu edycji.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!