Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Word cloud chart

Wykres chmury słów (Word cloud chart) umożliwia wizualizację danych tekstowych. Wartości tekstowe są wyświetlane z ich rozmiarem opartym na wartości miary. Miara może być dowolnym parametrem, względem którego można dokonać pomiaru — na przykład: liczba użyć, porządzeń alfabetyczny, ważność albo kontekst. Wykres można dostosowywać za pomocą różnych kształtów, czcionek, układów i schematów kolorów. To rozszerzenie jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Wymagania

Wykresy chmury słów muszą zawierać jeden wymiar i jedną miarę. 

Kiedy używać

Wykres chmury słów umożliwia zwizualizowanie i rozpoznanie ważności wartości w odniesieniu do miary. Im ważniejsza jest konkretna wartość w odniesieniu do danej miary, tym jej wielkość wyświetlana w chmurze będzie większa.

Tworzenie wykresu chmury słów

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć chmurę słów.

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Wykres chmury słów.
 2. Kliknij przycisk Dodaj wymiar i wybierz wymiar.
 3. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiaru i miary wykres chmury słów zostanie wyświetlony automatycznie.

Zmiana wyglądu chmury słów

Chmurę słów można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Zmiana orientacji

Można ustawić liczbę orientacji za pomocą opcji Wygląd > Projekt> Orientacje w panelu właściwości. Można ustawić liczbę całkowitą od 1 do 10.

 • 1 wyświetli wszystkie słowa w tym samym kierunku, ustawia się za pomocą opcji Wygląd>  Projekt> Kąt początkowy.
 • 2 wyświetli słowa w dwóch orientacjach, Wygląd > Projekt> Kąt początkowy oraz Wygląd > Projekt> Kąt końcowy.
 • 3–10 wyświetli słowa w tej samej liczbie orientacji między opcją Wygląd > Projekt> Kąt początkowy a Wygląd > Projekt> Kąt końcowy.

Przykład:  

Wykres chmury słów wyświetlający artykuły spożywcze w różnych orientacjach.

Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach, orientacjach i kolorach.

Dostosowywanie kąta początkowego i końcowego

Parametr punktu (kąta) początkowego chmury słów można dostosować w obszarze Wygląd  > Design > Start angle, a punktu końcowego w obszarze Wygląd  > Design > End angle w panelu właściwości. Kąty mogą mieć wartości dodatnie lub ujemne.

Zmiana rozmiaru czcionki

Maksymalny rozmiar czcionki słów można ustawić po wybraniu opcji Wygląd  > Design > Font max size, a minimalny po wybraniu opcji Wygląd  > Design > Font min size w panelu właściwości.

Ustawienie dużego rozmiaru czcionki może spowodować, że większe słowa nie będą wyświetlane na wykresie, ponieważ nie zmieszczą się.

Zmiana skali

Skala wykresu chmury słów może być liniowa lub logarytmiczna. Wybierz skalę Linear lub Log w obszarze Wygląd  > Design > Scale w panelu właściwości. W przypadku skali logarytmicznej mogą być używane tylko wartości dodatnie. Zero i wartości ujemne nic nie zwracają.

Ustawianie zakresów niestandardowych

Można także określić zakres kolorów lub wybrać kolory ze zdefiniowanego schematu kolorów.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Design.
 2. Upewnij się, że dla opcji Enable color range ustawiona jest wartość On (domyślnie).
 3. Kliknij paletę kolorów obok opcji From i wybierz opcję.
 4. Kliknij paletę kolorów obok opcji To i wybierz opcję.

Możesz ustawić własny zakres kolorów, klikając symbol sztalugi w palecie kolorów, a następnie wybierając kolor. Możesz także wprowadzić ciąg kodu koloru w polu obok symbolu sztalugi. Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Design.
 2. Przesuń przycisk przesuwny Enable custom range w lewo, aby wyłączyć tę opcję.
 3. Wybierz schemat kolorów z obszaru Scale color.

 4. Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w niestandardowych kolorach.
Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Formatowanie liczb

Możliwe jest formatowanie wartości miary. Do tej samej wartości — na przykład dla waluty, daty, czasu trwania — można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Dane > Miary, a następnie kliknij miarę.
 2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu Formatowanie liczb.
 3. Wprowadź szczegóły w polach panelu. Te szczegóły będą wyświetlane podczas dalszego konfigurowania wykresu w przypadku wybrania opcji innej niż Autom.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Wykres chmury słów może obsługiwać maksymalnie 100 słów na wpis.
 • Słowa, które zajmują więcej miejsca niż wykres, nie są wyświetlane. Aby wyświetlić więcej wartości, można dostosować rozmiar czcionki, ale nie zaleca się używania pól z długimi wartościami tekstowymi.
 • Wykresy chmury słów nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!