Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres liniowy

Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y.

Wykres liniowy.

W celu narysowania linii zestaw danych musi obejmować co najmniej dwa punkty danych. Zestaw danych z wartością pojedynczą jest wyświetlany jako punkt.Przestrzeń pod liniami możesz wypełnić za pomocą wizualizacji wykresu liniowego.

Jeśli istnieje zestaw danych, w którym brakuje danych za pewien miesiąc, wówczas dostępne są następujące opcje przedstawienia brakujących wartości:

 • W postaci przerw
 • W postaci połączeń
 • W postaci zer

Gdy źródło danych nie zawiera konkretnego miesiąca, jest on również wykluczany z prezentacji.

Kiedy używać

Wykres liniowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest wizualizowanie trendów i przesunięć w czasie, a wartości wymiaru są równo rozmieszczone — przykładem mogą być miesiące, kwartały lub lata obrotowe.

Zalety

Wykres liniowy jest łatwy w interpretacji i umożliwia natychmiastowy rozpoznanie trendów.

Wady

Użycie więcej niż kilku linii na wykresie liniowym powoduje, że wykres jest zaśmiecony, a jego interpretowanie jest utrudnione. Z tego powodu należy unikać używania więcej niż dwóch lub trzech miar.

Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów i miar w zależności od warunku

Wymiar lub miarę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Jest to znane jako warunek wyświetlania i wprowadzane jako wyrażenie. Wymiar lub miara są pokazywane tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, wymiar lub miara są zawsze pokazywane. Rozwiń wymiar lub miarę w sekcji Dane panelu właściwości i wprowadź wyrażenie w obszarze Pokaż wymiar, jeżeli lub Pokaż miarę, jeżeli.

InformacjaNiestandardowe etykiety narzędzi są wyłączone w przypadku wykresu liniowego, jeśli którykolwiek z wymiarów na wykresie używa warunku wyświetlania.
InformacjaPrognozowanie szeregów czasowych jest niedostępne, jeżeli którekolwiek wymiary lub miary na wykresie liniowym stosują warunek wyświetlania.

Załóżmy, że masz zestaw danych zawierający między innymi pola Sales, Quarter, Year i Order Number. Wykres można skonfigurować tak, by sprzedaż była wyświetlana wzdłuż wymiaru czasowego na potrzeby agregacji rocznych. Możesz dodać drugi wymiar na potrzeby agregacji kwartalnych, ale organizować dane według tego wymiaru tylko wtedy, gdy łączna liczba zamówień otrzymanych przez firmę osiągnie cel w wysokości 100 000.

 1. W trybie edycji włącz opcje zaawansowane.

 2. Z panelu zasobów przeciągnij wykres liniowy do arkusza.

 3. Dodaj Quarter jako wymiar.

 4. Dodaj Year jako drugą miarę z panelu właściwości.

  Poszczególne lata w modelu danych stają się osobną linią na wykresie.

 5. Dodaj Sum(Sales) jako miarę.

 6. W panelu właściwości rozwiń wymiar Manager. W obszarze Pokaż wymiar, jeżeli dodaj następujące wyrażenie:

  Count([Order Number])>100000

Jeśli dane będą zawierać 50 000 rekordów zamówień, wykres słupkowy nie będzie porządkował danych sprzedaży według kwartałów, ponieważ wyrażenie jest oceniane jako fałszywe. Jeśli dane będą zawierać 100 000 lub więcej rekordów zamówień, dane sprzedaży zostaną uporządkowane według obu wymiarów Year i Quarter.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie).  W przypadku wykresów liniowych z dwoma wymiarami miniwykres jest dostępny tylko w trybie skumulowanym warstwowym.

Wykres liniowy z miniwykresem, ponieważ wartości wymiaru przekraczają szerokość wizualizacji.

Wykres liniowy z wykresem miniaturowym.

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości zaawansowanego trybu edycji w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Gdy nie jest możliwe wyświetlenie wartości punktu danych z powodu limitów zakresu, wówczas strzałka wskazuje kierunek, w jakim znajduje się ta wartość.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie liniowym

Jeśli na wykresie zastosowano skalę ciągłą, maksymalną liczbę widocznych punktów i linii można ustawić w trybie edycji zaawansowanej. W panelu właściwości przejdź do pozycji Prezentacja. Następnie dostosuj następujące elementy:

 • Maksymalna liczba widocznych punktów: Ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych punktów. Wartość domyślna to 2000. Wartość maksymalna to 50 000. Jeśli ustawisz liczbę mniejszą niż 1000, wykres liniowy będzie działać tak, jakby maksymalna liczba widocznych punktów wynosiła 1000. Na rzeczywistą maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych i może ona być niższa od wartości skonfigurowanej przy użyciu tego ustawienia. Jeśli punktów danych jest więcej niż ustawiono, nie są one wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonanych na wykresie.

 • Maksymalna liczba widocznych linii: Ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych linii. Wartość domyślna to 12. Wartość maksymalna to 1000.

Jeżeli liczba punktów danych przekracza wartość ustawienia Maksymalna liczba widocznych punktów, nie są widoczne żadne punkty, a jedynie linie. Jeśli liczba widocznych punktów jest większa niż 5000, etykiety nie są wyświetlane. Jeżeli linii jest dużo, nie wszystkie są wyświetlane lub mogą się one nakładać.

Jeżeli punktów lub linii jest dużo, renderowanie wykresu podczas powiększania lub panoramowania może trwać dłużej. Podczas renderowania wykresu liniowego nie można dokonywać wyborów.

Wykres liniowy z dużym zestawem danych. Ten wykres ma ustawione wyświetlanie 50 linii i 20 000 punktów danych.

Wykres liniowy z wieloma liniami.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!