Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres Multi KPI

Wykres Wielokrotny wskaźnik KPI jest wizualizacją, która umożliwia pokazanie wartości wielu wskaźników KPI dla wartości różnych wymiarów. Wartości mogą być indywidualnie dostosowywane przy użyciu różnych ustawień formatowania warunkowego. Dzięki temu możliwe jest łatwe wyświetlanie i śledzenie celów. To rozszerzenie jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

  • Wskaźniki KPI są pokazywane na wykresie przy użyciu miar i jednego wymiaru.
  • Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie 15 miar i 80 wartości.

  • Wszystkie wartości wskaźnika KPI można pogrupować lub wyświetlać osobno.
  • Każdą wartość można dostosowywać niezależnie przy użyciu na przykład kolorów, ikon, etykiet, rozmiarów czcionek, wyrównań, stylów, łączy do różnych arkuszy itp.
  • Wykres obsługuje dodawanie elementów graficznych, osadzanie obiektów w wykresie i wyświetlanie miar w postaci infografiki.

Kiedy używać

Wykres Wielokrotny wskaźnik KPI jest użyteczny, gdy wymagane jest łatwe pokazywanie celów, ich wyjaśnienie i śledzenie ich realizacji. Jest również pomocne, gdy konieczne jest zaktualizowanie pojedynczych wartości wskaźnika KPI poprzez formatowanie warunkowe. Wskaźniki KPI można połączyć z osobnym arkuszem i wstawić obiekty, aby reprezentowały informacje lub dane.

Tworzenie wykresu Wielokrotny wskaźnik KPI

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres wielokrotnego wskaźnika KPI.

  1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Wielokrotny wskaźnik KPI.
  2. Kliknij przycisk Dodaj miarę i wybierz miarę główną wykresu wskaźnika KPI. Miara główna i wartość KPI wybranej miary zostaną wyświetlone.
  3. Kliknij opcję Dodaj w obszarze Dane > Wymiary w panelu właściwości, a następnie wybierz wymiar.

Po wybraniu miary i wymiaru zostanie wyświetlony wielokrotny wskaźnik KPI.

Przykład:  

Wykres z miarą (Margin %) pokazany dla różnych wartości wymiaru (City).

Wielokrotny wskaźnik KPI z jedną miarą pokazującą różne wartości na wymiar.

Dodawanie dodatkowych miar

W panelu właściwości dostępnym po wybraniu opcji Dane > Wymiary można dodawać do wykresu dodatkowe miary. Wykres zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia dodanych miar. Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie 15 miar i 80 wartości. Na liście dla każdego wymiaru miara główna jest zawsze na górnej pozycji. W przypadku dodania większej liczby miar są one wyświetlane pod wartością początkowego wskaźnika KPI w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone.

Przykład:  

Wykres z dwiema miarami (Margin %, Quantity) pogrupowany według wymiaru (City).

Wielokrotny wskaźnik KPI z dwiema miarami pogrupowanymi według wymiaru.

Dostosowywanie wskaźników KPI

Użytkownik może dostosowywać wartości i miary wskaźnika KPI, korzystając z co najmniej jednego ustawienia warunkowego. Możliwe jest dodanie kilku wskaźników KPI razem, pogrupowanie ich i połączenie z różnymi arkuszami. Ponadto można konfigurować wartości wskaźnika KPI niezależnie, odróżniając je na podstawie co najmniej jednego ustawienia warunkowego, takiego jak tekst, kolor, ikony, grafiki itp.

Informacje o opcjach ustawień warunkowych zawiera temat Dostosowywanie wskaźników KPI.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

Wykresy Wielokrotny wskaźnik KPI nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!