Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall

Wykresu wodospadowego wariancji (Variance waterfall chart) możesz użyć w celu przedstawienia wariancji między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru. Wykres wodospadowy wariancji jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

Należy użyć dwóch miar, wartości początkowej i końcowej, a także jednego wymiaru pomostowego.

Wykres wodospadowy wariancji pokazujący wydatki w poszczególnych kwartałach fiskalnych

Wykres wodospadowy wariancji pokazujący wydatki w poszczególnych kwartałach fiskalnych.

Tworzenie wykresu wodospadowego wariancji

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres wodospadowy wariancji.

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Variance waterfall.
 2. Kliknij przycisk Dodaj wymiar, aby wybrać wymiar pomostowy.

 3. Kliknij pierwszy przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę do użycia jako wartość początkową.
 4. Kliknij drugi przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę do użycia jako wartość końcową.

Zostanie wyświetlony wykres wodospadowy wariancji z jednym słupkiem reprezentującym miarę wartości początkowej i jednym słupkiem reprezentującym miarę wartości końcowej. Pomiędzy słupkami miar będzie widoczna wariancja dla każdej z wartości wymiaru pomostowego.

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu można dostosować.

Etykiety

Możesz wyłączyć etykiety wartości, ustawiając opcję Wygląd > Prezentacja > Etykiety wartości na wartość Wył..

Legenda

Możesz dostosować etykiety legendy, ustawiając opcję Wygląd > Prezentacja > Etykiety na wartość Niestandardowe. Możesz ustawić niestandardowy tekst dla następujących etykiet legendy:

 • Wartość początkowa (Wartość początkowa)
 • Wartość końcowa (Wartość końcowa)
 • Wariancja dodatnia (Etykieta dodatnia)
 • Wariancja ujemna (Etykieta ujemna)

Możesz także ukryć legendę, ustawiając opcję Wygląd > Kolory i legenda > Pokaż legendę na wartość Wył., lub zmienić położenie legendy za pomocą ustawienia Wygląd > Kolory i legenda > Położenie legendy.

Przykładowy wykres Variance waterfall

W tym prostym przykładzie pokażemy, jak kwartalne wyniki sprzedaży przyczyniają się do sprzedaży w porównaniu do budżetu.

Zestaw danych

Używany przez nas zestaw danych zawiera wyniki sprzedaży i budżetowaną sprzedaż na każdy kwartał. Można go wkleić do pliku tekstowego i załadować do Qlik Sense.

Quarter,Sales,Budget
Q1,9,10
Q2,14,12
Q3,12,12
Q4,18,14

Wizualizacja

Możesz teraz utworzyć wykres Variance waterfall.

 • Dodaj "Quarter" jako wymiar
 • Dodaj Sum(Budget) jako pierwszą miarę.
 • Dodaj Sum(Sales) jako drugą miarę.

Wykres Variance waterfall został utworzony. Dostosowaliśmy etykiety i kolory w przykładzie.
Widać wyraźnie, że w I kwartale sprzedaż była poniżej budżetu, ale rok zakończył się sprzedażą powyżej budżetu i że IV kwartał miał w tym największy udział.

Wykres wodospadowy wariancji pokazujący wydatki w poszczególnych kwartałach fiskalnych

Wykres wodospadowy wariancji pokazujący wydatki w poszczególnych kwartałach fiskalnych.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Nie można używać wykresu wodospadowego wariancji w kontenerze kratowym.
 • Aby uzyskać poprawny format liczb dla słupków wariancji wymiaru, należy użyć takiego samego formatu liczbowego w obu miarach.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!