Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Praca z arkuszami

Wizualizacje danych dla użytkowników aplikacji możesz porządkować w arkuszach. Ułatw im analizę danych, nadając strukturę swoim pomysłom i definiując przeznaczenie aplikacji.

Arkusze to składniki aplikacji Qlik Sense, które grupują i prezentują wizualizacje danych aplikacji. Wizualizacje to wykresy lub inne reprezentacje danych aplikacji, np. wykresy słupkowe i kołowe. Użytkownicy aplikacji mogą używać arkuszy i wizualizacji do eksploracji danych, wyciągania wniosków i dokonywania odkryć.

InformacjaTwój interfejs użytkownika może wyglądać inaczej niż na poniższych zrzutach ekranu. Na przykład twórca aplikacji mógł ukryć pasek narzędzi lub nagłówek arkusza. Więcej informacji zawiera temat Ukrywanie paska narzędzi i nagłówka w arkuszach.

Arkusze są opracowywane w trybie edycji i przeglądane w trybie analizy. Tryb analizy to standardowy widok arkusza, który zobaczy większość użytkowników Twojej aplikacji. W nim użytkownicy mogą dokonywać wyborów w danych wyświetlanych w wizualizacjach. Wybory są stosowane do wszystkich wizualizacji w aplikacji, umożliwiając użytkownikom dogłębne eksplorowanie danych aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o wybieraniu i eksplorowaniu danych w wizualizacjach, zobacz Eksploracja za pomocą selekcji i Eksplorowanie danych za pomocą wizualizacji.

Arkusz w trybie analizy z panelami filtrowania po lewej stronie do wybierania i filtrowania danych

Arkusz w trybie analizy z okienkiem filtrowania ułatwiającym wybieranie i filtrowanie danych.

W trybie edycji możesz tworzyć arkusze do swojej aplikacji. Po utworzeniu nowej aplikacji warto najpierw przygotować strukturę pustych arkuszy, w której każdy arkusz reprezentuje określony pomysł lub cel. Zapewnia to dobry przegląd aplikacji. Jako przykład można podać tworzenie przeglądu firmowych kluczowych wskaźników, wyników sprzedaży i wartości marży z podziałem na stan, region i produkt. Zamiast gromadzenia wszystkich tych informacji w jednym miejscu, można je ustrukturyzować, przeznaczając po jednym arkuszu na każdy z tych celów.

Każdy arkusz ma swój cel i stojący za nim pomysł

Trzy różne arkusze.

Kliknij Edytuj arkusz w otwartym arkuszu, aby rozpocząć tworzenie arkusza. Interfejs trybu edycji pomaga szybko tworzyć wizualizacje i układać je w arkuszu. Dzięki inteligentnej siatce w trybie edycji możesz szybko umieszczać nowe wizualizacje obok wykresu lub pod nim, a następnie przeciągać je do ich ostatecznych pozycji. Możesz łatwo tworzyć filtry w wizualizacjach, ograniczając ilość danych wyświetlanych na wykresach.

Arkusz w trybie edycji

Arkusz w trybie edycji z wybraną jedną wizualizacją

Podczas edytowania arkusza można kontynuować dokonywanie wyborów w wizualizacjach. Pomaga to testować wizualizacje podczas opracowywania arkuszy.

W trybie edycji można wykonywać następujące czynności:

 • Dodawać nowe wykresy.

 • Zmieniać tytuł arkusza.

 • Edytować układy arkuszy.

 • Dodawać filtry do wykresów.

 • Przeładowywać dane aplikacji (jeśli masz uprawnienia do przestrzeni).

 • Dodawać dane do aplikacji (jeśli masz uprawnienia do przestrzeni).

 • Dodawać nowe arkusze.

Opcje zaawansowane są dostępne podczas edycji arkusza. Umożliwiają one dostosowywanie arkusza w sposób bardziej złożony.

Opcje zaawansowane arkuszy

Zaawansowany tryb edycji dla arkuszy

Jeśli znasz poprzednie wersje Qlik Sense, Opcje zaawansowane rozpoznasz jako poprzedni edytor arkuszy. Opcje zaawansowane zawierają wszystkie funkcje i właściwości dostępne wcześniej podczas edycji arkuszy. Niektóre zadania związane z tworzeniem arkuszy wymagają używania opcji zaawansowanych. Obejmują one m. in.:

 • Edytowanie właściwości arkusza, takich jak tytuł, opis i miniatura.

 • Dodawanie koloru tła lub grafiki do arkusza

 • Dodawanie wyrażeń jako wymiarów lub miar do wizualizacji.

 • Kolorowanie wizualizacji według miar lub wyrażeń.

 • Dodawanie obiektów niestandardowych do arkusza.

 • Ustawianie warunku wyświetlania dla arkuszy.

 • Dostosowywanie rozmiaru siatki i układu arkusza.

 • Dodawanie działań do arkusza.

Opcje zaawansowane oferują również większy zakres właściwości wizualizacji do dostosowywania i wybierania stylu wizualizacji. Więcej informacji zawiera temat Praca z opcjami zaawansowanymi.

Uprawnienia

Do edycji arkuszy należy mieć Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia oraz odpowiednie uprawnienia do dodawania lub edytowania arkuszy w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja. W przestrzeniach udostępnionych możesz tworzyć i edytować arkusze z następującymi uprawnieniami:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować dane w aplikacjach

 • Może edytować

W przestrzeniach zarządzanych możesz tworzyć i edytować arkusze z następującymi uprawnieniami:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może współtworzyć

Ograniczenia dotyczące zawartości aplikacji, która będzie udostępniana lub eksportowana

Aplikacje, arkusze i wykresy są udostępniane i eksportowane na kilka sposobów. Na działanie tych elementów zgodnie z zamierzeniem mogą wpływać ograniczenia techniczne. Jeśli Twoja aplikacja przekracza te ograniczenia techniczne, możliwości udostępniania i eksportowania nie będą działać.

Aby uzyskać szczegółowe listy tych ograniczeń poszczególnych możliwości, zobacz:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!