Przeskocz do zawartości głównej

Praca z arkuszami

Wizualizacje danych dla użytkowników aplikacji możesz porządkować w arkuszach. Ułatw im analizę danych, nadając strukturę swoim pomysłom i definiując przeznaczenie aplikacji.

Arkusze to składniki aplikacji Qlik Sense, które grupują i prezentują wizualizacje danych aplikacji. Wizualizacje to wykresy lub inne reprezentacje danych aplikacji, np. wykresy słupkowe i kołowe. Użytkownicy aplikacji mogą używać arkuszy i wizualizacji do eksploracji danych, wyciągania wniosków i dokonywania odkryć.

Arkusze są opracowywane w trybie edycji i przeglądane w trybie analizy. Tryb analizy to standardowy widok arkusza, który zobaczy większość użytkowników Twojej aplikacji. W nim użytkownicy mogą dokonywać wyborów w danych wyświetlanych w wizualizacjach. Wybory są stosowane do wszystkich wizualizacji w aplikacji, umożliwiając użytkownikom dogłębne eksplorowanie danych aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o wybieraniu i eksplorowaniu danych w wizualizacjach, zobacz Eksploracja za pomocą selekcji i Eksplorowanie danych za pomocą wizualizacji .

Arkusz w trybie analizy z panelami filtrowania po lewej stronie do wybierania i filtrowania danych

Arkusz w trybie analizy z okienkiem filtrowania ułatwiającym wybieranie i filtrowanie danych.

W trybie edycji możesz tworzyć arkusze do swojej aplikacji. Po utworzeniu nowej aplikacji warto najpierw przygotować strukturę pustych arkuszy, w której każdy arkusz reprezentuje określony pomysł lub cel. Zapewnia to dobry przegląd aplikacji. Jako przykład można podać tworzenie przeglądu firmowych kluczowych wskaźników, wyników sprzedaży i wartości marży z podziałem na stan, region i produkt. Zamiast gromadzenia wszystkich tych informacji w jednym miejscu, można je ustrukturyzować, przeznaczając po jednym arkuszu na każdy z tych celów.

Każdy arkusz ma swój cel i stojący za nim pomysł

Trzy różne arkusze.

Kliknij Edytuj arkusz w otwartym arkuszu, aby rozpocząć tworzenie arkusza. Interfejs trybu edycji pomaga szybko tworzyć wizualizacje i układać je w arkuszu. Dzięki inteligentnej siatce w trybie edycji możesz szybko umieszczać nowe wizualizacje obok wykresu lub pod nim, a następnie przeciągać je do ich ostatecznych pozycji. Możesz łatwo tworzyć filtry w wizualizacjach, ograniczając ilość danych wyświetlanych na wykresach.

Arkusz w trybie edycji

Arkusz w trybie edycji z wybraną jedną wizualizacją

Podczas edytowania arkusza można kontynuować dokonywanie wyborów w wizualizacjach. Pomaga to testować wizualizacje podczas opracowywania arkuszy.

W trybie edycji można wykonywać następujące czynności:

 • Dodawać nowe wykresy.

 • Zmieniać tytuł arkusza.

 • Edytować układy arkuszy.

 • Dodawać filtry do wykresów.

 • Przeładowywać dane aplikacji (jeśli masz uprawnienia do przestrzeni).

 • Dodawać dane do aplikacji (jeśli masz uprawnienia do przestrzeni).

 • Dodawać nowe arkusze.

Opcje zaawansowane są dostępne podczas edycji arkusza. Umożliwiają one dostosowywanie arkusza w sposób bardziej złożony.

Opcje zaawansowane arkuszy

Zaawansowany tryb edycji dla arkuszy

Jeśli znasz poprzednie wersje Qlik Sense, Opcje zaawansowane rozpoznasz jako poprzedni edytor arkuszy. Opcje zaawansowane zawierają wszystkie funkcje i właściwości dostępne wcześniej podczas edycji arkuszy. Niektóre zadania związane z tworzeniem arkuszy wymagają używania opcji zaawansowanych. Obejmują one m. in.:

 • Edytowanie właściwości arkusza, takich jak tytuł, opis i miniatura.

 • Dodawanie wyrażeń jako wymiarów lub miar do wizualizacji.

 • Kolorowanie wizualizacji według miar lub wyrażeń.

 • Dodawanie obiektów niestandardowych do arkusza.

 • Ustawianie warunku wyświetlania dla arkuszy.

 • Dostosowywanie rozmiaru siatki i układu arkusza.

 • Dodawanie działań do arkusza.

Opcje zaawansowane oferują również większy zakres właściwości wizualizacji do dostosowywania i wybierania stylu wizualizacji.

Uprawnienia

Edycja arkuszy wymaga licencji profesjonalnej oraz odpowiednich uprawnień do dodawania lub edytowania arkuszy w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja. W przestrzeniach udostępnionych możesz tworzyć i edytować arkusze z następującymi uprawnieniami:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

W przestrzeniach zarządzanych możesz tworzyć i edytować arkusze z następującymi uprawnieniami:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może współtworzyć

Ograniczenia

Podczas pracy z arkuszami istnieją następujące ograniczenia:

Forts

 • W Forts nie można korzystać z trybu standardowej edycji — dostępny jest tylko tryb zaawansowanej edycji.