Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Panel filtrowania

Dodanie panelu filtrowania pozwala kontrolować zakres danych wyświetlanych w wizualizacjach na arkuszu. W panelu filtrowania można filtrować dane kilku wymiarów naraz.

Jeśli na przykład wyświetlany jest wykres sprzedaży w czasie, w panelu filtrowania można ograniczyć zakres danych prezentowanych na wykresie do wybranego okresu, wybranych kategorii produktów i wybranego regionu.

Kolejne dodawane wymiary są umieszczane na prawo od dotychczasowych (lub pod nimi, zależnie od dostępnego miejsca). Dopóki miejsce na to pozwala, wymiary są wyświetlane w postaci rozwiniętych list. Jeśli jest za mało miejsca, wymiary dodane jako pierwsze są wyświetlane jako panele filtrowania.

Wybory zostały dokonane w wymiarach Year, Quarter oraz Month.

Panel filtrowania z dokonanymi wyborami.

Kiedy używać

Za pomocą paneli filtrowania można łatwo dokonywać kilku wyborów, aby dokładnie zdefiniować pożądany zestaw danych. Dobrze zdefiniowany zestaw danych umożliwia eksplorację szczególnie interesujących danych.

Korzystając z opcji menu wyboru w panelach filtrowania (Wybierz możliwe, Wybierz alternatywę i Wybierz wykluczone), można modyfikować zestaw danych i porównywać wyniki z poprzednią selekcją.

Zalety

Panele filtrowania dobrze nadają się do dokonywania selekcji i definiowania zestawów danych. Dodatkowo przedstawiają relacje między różnymi wartościami, czyli asocjacje. Kolory zielony, biały i szary odzwierciedlają istniejące i nieistniejące asocjacje danych. Analizując te asocjacje można dokonywać nowych odkryć, na przykład że przedstawiciel handlowy obsługuje zbyt wielu klientów lub że w regionie brakuje przedstawiciela handlowego.

Wady

Gdy wymiary zawierają bardzo dużą ilość wartości, zarządzanie danymi może być trudne.

Selekcje w panelach filtrowania

Podczas analizy dokonuje się wyborów w polu listy panelu filtrowania. Kliknij zwinięty wymiar panelu filtrowania, aby otworzyć pole listy wyboru.

Gdy dokonasz selekcji, będzie ona odzwierciedlona na małych paskach u dołu każdego wymiaru panelu filtrowania. Na paskach mogą być wyświetlane cztery stany: wybrane (kolor zielony), możliwe (kolor biały), alternatywne (kolor jasnoszary) i wykluczone (kolor ciemnoszary). Wartości zablokowane są oznaczone ikoną blokady. Szczegóły selekcji są wyświetlane na pasku selekcji ponad arkuszem. Można kliknąć element, aby zobaczyć szczegóły i zmienić selekcję.

Działanie wybierania można dostosować dla poszczególnych pól listy w panelu filtrowania. Więcej informacji zawiera temat Zmiana działania wyboru.

Pola usunięte z poszczególnych wymiarów przez filtrowanie są wyświetlane w wizualizacjach na arkuszu.

Panel filtrowania z dokonanymi wyborami.

Dokonywanie selekcji na listach w panelu filtrowania

Gdy ilość miejsca w panelu filtrowania jest wystarczająca, wówczas wartości wymiaru są wyświetlane w polu listy. W polach listy można klikać, aby dokonywać wyborów wartości pojedynczych, albo rysować, aby dokonywać wyboru kilku wartości. W przypadku urządzenia dotykowego można w polu listy wykonać naciśnięcie dwoma palcami, aby dokonać wyboru zakresu wartości.

Germany, Japan i Nordic wybrane w panelu filtrowania Region.

Panel filtrowania z wybranymi trzema wartościami.

Narzędzie selekcji

Narzędzie do wybierania udostępnia opcję, która umożliwia uzyskanie przeglądu pól i wymiarów w aplikacji. W narzędziu selekcji można dokonywać selekcji we wszystkich polach i wymiarach w aplikacji — bez względu na to, czy są używane w aplikacji, czy nie.

Podczas analizy kliknij Narzędzie selekcji, aby otworzyć widok wyborów.

Ograniczenia wyświetlania

Responsywne działanie

Panel filtrowania jest wyświetlany w sposób responsywny, aby pomieścić jak najwięcej wymiarów. Jeśli na ekranie jest za mało miejsca, wyświetlenie wszystkich wymiarów może na przykład wymagać zmniejszenia ich.

Przykład:  

Poniższa grafika przedstawia panel filtrowania podczas edytowania. Wyświetlane są tylko trzy z pięciu wymiarów. Pod wyświetlanymi wymiarami znajduje się dodatkowa pozycja. Po jej kliknięciu zostaną wyświetlone pozostałe wymiary.

Panel filtrowania w widoku edycji.

Panel filtrowania w widoku edycji.

Po zakończeniu edycji panelu filtrowania i przejściu do trybu analizy panel filtrowania zostanie wyświetlony ze wszystkimi wymiarami. Jeżeli z braku miejsca nie można wyświetlić wszystkich elementów, kliknij Strzałka w dół pod wyświetlanymi wymiarami, aby wyświetlić dodatkowe wymiary.

Panel filtrowania w trybie analizy z rozwiniętą listą rozwijaną pokazującą dodatkowe wymiary.

Panel filtrowania w trybie analizy z pięcioma wymiarami.

Widok pełnego ekranu

W widoku pełnego ekranu panel filtrowania jest maksymalizowany i pokazuje możliwie najwięcej wymiarów w postaci rozwiniętej. Jeśli nie wszystkie wymiary da się wyświetlić w postaci rozwiniętej, w pierwszej kolejności rozwijane są w prawo wymiary dodane jako ostatnie. Priorytet kolejności wyświetlania można zmienić w panelu właściwości, w sekcji Wymiary. Przeciągnij wymiary, aby zmienić ich kolejność.

Nawigacja za pomocą klawiatury

Do nawigacji po panelu filtrowania można używać klawiatury Za pomocą klawiszy strzałek lub tabulatora można przechodzić do różnych obiektów w arkuszu. Po uaktywnieniu panelu filtrowania można użyć klawiszy Enter, spacji i Esc do uaktywniania elementów na następujących poziomach:

  • Cały panel filtrowania

  • Pola listy na panelu filtrowania

  • Wartości w każdym polu listy

Sterowanie za pomocą klawiatury w panelach filtrowania

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Klawisz spacji lub Enter

Uaktywnia pierwsze pole listy w panelu filtrowania. Kolejne naciśnięcie klawisza uaktywnia pierwszą wartość w tym polu listy.

Jeżeli uaktywnione jest zwinięte pole listy, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć pole listy w polu wyskakującym.

EscCofa uaktywnienie o jeden poziom (z wartości pola listy na obiekt panelu filtrowania).

Strzałka w prawo

Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w prawo powoduje uaktywnienie następnego pola listy po prawej stronie.

Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w prawo powoduje przejście do następnej wartości w polu listy.

Strzałka w lewo

Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w lewo powoduje uaktywnienie następnego pola listy po lewej stronie.

Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w lewo powoduje przejście do poprzedniej wartości w polu listy.

Strzałka w górę

Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w górę powoduje uaktywnienie poprzedniego pola listy (po lewej stronie lub powyżej bieżącego pola listy).

Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w górę powoduje przejście do poprzedniej wartości w polu listy.

Strzałka w dół

Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w dół powoduje uaktywnienie następnego pola listy (po prawej stronie lub poniżej bieżącego pola listy).

Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w dół powoduje przejście do następnej wartości w polu listy.

Więcej informacji na temat nawigacji za pomocą klawiatury zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w aplikacjach.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!