Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Wykres rozkładu

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.

Można wybrać wyświetlanie tylko punktów wartości, aby zobaczyć rozkład wartości, wyświetlanie pola obwiedni, aby zobaczyć zakres wartości, albo kombinację tych dwóch sposobów wyświetlania, co przedstawiono tutaj:

Wykres rozkładu.

Kiedy używać

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych.

Zalety

Wykres rozkładu służy do wizualizacji rozkładu danych.

Wady

Wykres rozkładu nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie wykresu rozkładu

Na edytowanym arkuszu można utworzyć wykres rozkładu.

Wykres rozkładu wymaga użycia jednego lub dwóch wymiarów oraz jednej miary. Użycie jednego wymiaru spowoduje wygenerowanie wizualizacji z jedną linią. W przypadku użycia dwóch wymiarów będzie wyświetlana jedna linia dla każdej wartości w drugim — lub zewnętrznym — wymiarze.

  1. W arkuszu kliknij , aby dodać nową wizualizację.
  2. W obszarze Wizualizacja wybierz Wykres rozkładu.
  3. Dodaj pierwszy wymiar.

    Jest to wymiar wewnętrzny, który definiuje punkty wartości.

  4. Opcjonalnie dodaj drugi wymiar.

    Jest to wymiar zewnętrzny, który definiuje grupy punktów wartości przedstawianych na osi wymiaru.

  5. Dodaj miarę.

Po utworzeniu wykresu rozkładu może być potrzebne dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie rozkładu

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych na wykresie rozkładu wyświetla się komunikat o treści „Aktualnie przedstawiany jest ograniczony zestaw danych.” oznaczający, że nie wszystkie dane są wyświetlane.

  • Jeśli wykresie używa więcej niż jednego wymiaru, wówczas wyświetlanych jest 3000 punktów danych.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej