Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense.

Wykresy z pakietu Visualization bundle

Wykresy z pakietu Visualization bundle znajdują się w panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji w obszarze Obiekty niestandardowe.

Są to następujące wykresy:

 • Bar & area chart

  Tworzenie wykresów słupkowych i warstwowych oraz rozszerzanie ich za pomocą przejść i łączników.

 • Bullet chart

  Wykres pociskowy jest miernikiem, który może również pokazywać znacznik wskazujący wartość docelową oraz zakres jakościowy w celu przedstawienia wyników.

 • Wykres lejkowy

  Wykres lejkowy jest wizualną reprezentacją połączonych etapów procesu liniowego.

 • Wykres siatkowy

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Wykres mapy cieplnej

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Wykres Multi KPI

  Wykres, które pokazuje wskaźniki KPI dla wartości wielu wymiarów i pozwala szybko zrozumieć oraz śledzić wydajność.

 • Wykres sieciowy

  Służy do tworzenia diagramu klastra, który reprezentuje graficzny wykres sieci komputerowej.

 • Wykres organizacyjny

  Tworzy wykres organizacyjny o strukturze drzewa.

 • P&L pivot chart

  Umożliwia utworzenie tabeli przestawnej, dla której można określić styl — na przykład w celu raportowania zysków i strat.

 • Tabela przestawna

  Tworzy tabelę przestawną z dodatkowymi opcjami stylu niedostępnymi w wizualizacji tabeli przestawnej.

 • Radar chart

  Umożliwia utworzenie dwuwymiarowego wykresu z osiami promieniowymi w celu pokazania oceny miary w jednym wymiarze lub innym.

 • Wykres Sankeya

  Wykres w postaci diagramu schematu blokowego podkreślający główne transfery lub przepływu w zdefiniowanych granicach systemu.

 • Tabela prosta

  Tabela umożliwiająca twórcom aplikacji tworzenie tabel, które mogą być dostosowywane przez użytkowników bez uprawnień do edycji.

 • Rozszerzenie Trellis container

  Służy do tworzenia wykresu kratowego opartego na wizualizacji głównej.

 • Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall

  Przedstawia wariancję między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru.

 • Word cloud chart

  Wykres w postaci chmury słów, których wielkość jest oparta na wartości miary.

Ograniczenia

Wizualizacje Visualization bundle mają więcej ograniczeń niż wizualizacje wbudowane, takie jak wykresy słupkowe. Następujące ograniczenia obowiązują dla wszystkich wizualizacji z Visualization bundle:

 • Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
 • Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest aktualnie obsługiwana.
 • Funkcje ułatwień dostępu nie są aktualnie obsługiwane.
 • Nie można edytować obiektów z pakietu obiektów zapewnionego przez firmę Qlik z Dev Hub.

W poniższych tabelach pokazano dodatkowe funkcje, które są obsługiwane lub nieobsługiwane dla wszystkich obiektów w pakietach.

 • Drukowanie

  Drukowanie wizualizacji wykonanej w obiekcie.

 • Pobieranie

  Pobierz jako grafika, plik PDF lub Excel.

 • Narracje

  Używanie migawki wizualizacji utworzonej z obiektem w narracji.

 • Stany alternatywne

  Dokonywanie różnych wyborów na tym samym wymiarze i porównywanie tych wyborów w pojedynczej wizualizacji lub w co najmniej dwóch wizualizacjach obok siebie.

InformacjaWyeksportowane wykresy radarowe nie będą zawierały legendy wykresu.
Obsługa możliwości pakietu Visualization bundle
WykresDrukowaniePobieranieNarracjeStany alternatywne
Słupkowy i warstwowyTakTakTakTak
Wykres pociskowyTakTakTakTak
LejkowyTakTakTakTak
Wykres siatkowyTakTakTakTak
Mapa ciepłaTakTakTakTak
Wielokrotny wskaźnik KPINieTakTakTak
SiećTakTakTakTak
Wykres organizacyjnyTakTakTakTak
Przestawna zysków i stratTakTakTakTak
Obiekt przestawnyTakTakNieTak
RadarowyTakTakTakTak
Wykres SankeyaTakTakTakTak
Tabela prostaTakTakTakTak
Kontener kratowyNieNieNieNie
Wodospadowy wariancjiTakTakTakTak
Chmura słówTakTakTakTak

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!