Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Radar chart

Wykres radarowy (Radar chart) służy do wyświetlania dwuwymiarowego wykresu wykorzystującego osie promieniowe, na którym można przedstawić co najmniej jedną grupę wartości po wielu zmiennych. Wykresy radarowe mogą być używane w celu wizualizacji i porównywania wydajności z ustawionym standardem albo z wydajnością grupy. Rozszerzenie Radar chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

W przypadku wykresów radarowych wymagane są dwa wymiary i jedna miara. Oś Y przechodzi ze środka do obwodu, a oś X jest obwodem wykresu. Każda wartość reprezentuje odległość od środka wykresu i jest wyświetlana na osiach od środka. Środek wykresu odpowiada wartości minimalnej, a krawędź — maksymalnej.

Na wykresie radarowym można pokazać wiele serii, każdą osobno połączoną z jej wartościami. Dane otaczają wykres tylko raz. Dodawanie wartości powoduje tylko zwiększenie szczegółowości wykresu.

Zrozumienie wykresu radarowego

Wykres radarowy składa się z równo rozmieszczonych segmentów (osi) ułożonych promieniowo wokół punktu. Istnieje po jednym segmencie dla każdej wartości danych drugiego wymiaru. Wartość każdej miary jest pokazana w postaci węzła na odpowiedniej osi. Wartości należące do tej samej serii są połączone linią, co nadaje wykresowi kształt podobny do gwiazdy.

Wykres radarowy z jedną osią dla każdego miesiąca z wymiaru Date.Month.

Wykres radarowy z jedną osią dla każdego miesiąca z wymiaru Date.Month.

Kiedy używać

Wykresy radarowe umożliwiają porównanie i pomiar danych z użyciem dowolnej liczby zmiennych. Jest to użyteczne w przypadku porównywania funkcji lub wydajności czegoś z uwzględnieniem kilku metryk. Na przykład: przed kupieniem komputera można porównać różne komputery pod względem kilku cech, takich jak ilość pamięci masowej, szybkość przetwarzania i rozmiar ekranu. Wykres radarowy jest także użyteczny w przypadku:

 • Pomiaru wydajności i poprawy jakości.
 • Porównywania kwoty przydzielonej do rzeczywistych wydatków w organizacji.
 • Identyfikowania wartości odstających, części wspólnych i klastrów danych o podobnych wartościach i cechach.
 • Tworzenia wykresów mocnych i słabych stron sportowca.
 • Porównywania wyników z zestawów danych o wielu zmiennych i wielkości od małej do średniej.

Tworzenie wykresu radarowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres radarowy.

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Wykres radarowy.
 2. Kliknij górny przycisk Dodaj wymiar i wybierz pierwszą kategorię wymiaru do zmierzenia (oś X).
 3. Kliknij drugi przycisk Dodaj wymiar i wybierz drugi wymiar (oś Y).
 4. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiarów i miary wykres radarowy zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.

Wykres radarowy z dwoma wymiarami i jedną miarą.

Wykres radarowy z dwoma wymiarami i jedną miarą.

Zmiana wyglądu wykresu

Wykres radarowy można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Zmiana schematu kolorów

Schemat kolorów wykresu można zmienić, wybierając spośród czterech predefiniowanych opcji.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Projekt.
 2. Wybierz schemat kolorów z obszaru Kolor.

  Schematy kolorów wykresu radarowego.

Zmiana typu pociągnięcia

Ponadto można dostosować kształt linii łączącej poszczególne węzły, wybierając w panelu właściwości opcje Wygląd > Projekt > Typ pociągnięcia. Wybierz kształt z menu.

Przełączanie legendy

Legenda zapewnia niewielki tekst opisujący każdy węzeł wykresu. Legenda rozwija się w celu pokazania tekstu, a wykres kurczy się, aby zmieściła się legenda. W celu przełączenia legendy należy przesunąć przesuwny suwak w obszarze Wygląd > Projekt > Legenda w panelu właściwości.

Ograniczanie wymiarów

Względem wartości wymiarów można ustawić ograniczenia. W celu zmiany ograniczeń i warunków wybierz opcje Dane > Wymiary w panelu właściwości. Kliknij opcję wymiar, a następnie w obszarze Ograniczenie wybierz ograniczenie z menu.

Przełączanie tytułów

Ta opcja umożliwia ukrycie nazwy wykresu radarowego. Aby przełączyć nazwę, kliknij opcje Wygląd > Ogólne w panelu właściwości. Przesuń przycisk przesuwny Pokaż tytuły.

Formatowanie liczb

Domyślnym ustawieniem Formatowania liczb dla miar i wymiarów jest Autom.. Możesz zmienić to ustawienie na Liczba, a następnie wybrać format liczb.

Ograniczenia

Wykresy radarowe mają następujące ograniczenia:

 • Wykresy radarowe mogą przetwarzać tylko 100 unikalnych wartości dla każdego wymiaru.
 • Wyeksportowane wykresy radarowe nie będą zawierały legendy wykresu.
 • Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!