Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wnioski w języku naturalnym

Wizualizacja obiektu NL Insights wyświetla wnioski w języku naturalnym oraz informacje o wybranych wymiarach i miarach.

Obiekt NL Insights wykorzystuje funkcję Wnioski do generowania informacji w języku naturalnym na temat wymiarów i miar dodanych do wykresu. Wykres aktualizuje wnioski w miarę dokonywania wyborów w aplikacji.

Natywny obiekt NL Insights wyświetlający wnioski w języku naturalnym z pełną szczegółowością

Natywny obiekt NL Insights z zastosowanym stylem użytkownika

NL Insights to natywny typ wykresu, który zastępuje wycofywaną kontrolkę NL Insights z Dashboard bundle.

Obiekt NL Insights domyślnie generuje wnioski do wszystkich typów analiz obsługiwanych w przypadku wybranych pól. Klasyfikacja pól w modelu logicznym aplikacji określa, które pola są dostępne jako wymiary lub miary.Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania pól, zobacz temat Definiowanie pól i grup.

Kiedy używać

Obiektu NL Insights warto użyć, gdy trzeba dołączyć narracyjne lub analityczne podsumowanie swoich danych. Na przykład na arkuszu poświęconym sprzedaży możesz potrzebować narracji podsumowujących kluczowe rankingi, korelacje i analizy porównawcze dotyczące sprzedaży w celu uzupełnienia innych wizualizacji.

Przydaje się również powiązanie obiektu NL Insights z innym wykresem zawierającym te same wymiary i miary. To zapewnia dodatkowy kontekst i informacje dotyczące wykresu. W tym celu skonfiguruj obiekt NL Insights tak, aby używał wejściowego wykresu, który został już utworzony w bieżącym arkuszu. Wymiary i miary z tego wykresu wejściowego zostają wykorzystane do wygenerowania wniosków w języku naturalnym a obiekt NL Insights będzie aktualizowany na podstawie zmian dokonywanych w tym wykresie wejściowym.

Obiekt NL Insights z wnioskami w języku naturalnym wygenerowanymi bezpośrednio z wejściowego wykresu słupkowego

Natywny obiekt NL Insights pokazany obok wykresu słupkowego.

Migracja z Dashboard bundle do obiektu natywnego

Obiekty rozszerzenia NL Insights z Dashboard bundle wymagają migracji do natywnych wykresów, jeżeli występują na arkuszu publicznym (bazowym) lub opublikowanym (społeczności). W tym celu wykonaj odpowiednie kroki, aby ustawić arkusz jako prywatny, a następnie go opublikuj lub ponownie ustaw jako publiczny.

Przestrzenie prywatne i udostępnione

 1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz ArkuszeArkusze z widoku arkuszy.

 2. Kliknij arkusz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw jako prywatny.

 3. Otwórz arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.

 4. W arkuszach prywatnych kliknij arkusz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw jako publiczny.

Przestrzenie zarządzane

Arkusze publiczne

 1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz ArkuszeArkusze z widoku arkuszy.

 2. Kliknij arkusz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Duplikuj.

 3. Otwórz zduplikowany arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz, a następnie wybierz opcję Opublikuj.

  Powoduje to publikację arkusza w Społeczności, w sekcji Moje arkusze.

Jeżeli zamiast tego chcesz ponownie dodać arkusz jako publiczny, otwórz aplikację źródłową w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej i ustaw arkusz jako prywatny, a następnie ponownie jako publiczny. Następnie opublikuj ponownie aplikację w przestrzeni zarządzanej.

Opublikowane arkusze

 1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz ArkuszeArkusze z widoku arkuszy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opublikowany arkusz, a następnie wybierz opcję Cofnij publikowanie.

 3. Otwórz arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz, a następnie wybierz opcję Opublikuj.

Uwagi

Typy analiz i liczba wniosków narracyjnych generowanych na wykresie NL Insights zależą od ilości i różnorodności danych należących do wybranych pól. W następujących sytuacjach może być wyświetlona tylko ograniczona liczba typów analiz i wniosków:

 • Wybrane elementy używają tego samego pola podstawowego, co agregacje lub wybory.

 • Wybrane elementy zawierają tylko miary, bez wymiarów.

 • Wybrane elementy są w większości niepowiązane.

Ograniczenia

Obiekt NL Insights ma następujące ograniczenia:

 • Bezpośrednio do wykresu NL Insights nie można podawać następujących typów wykresów:

  • Animacja

  • Przycisk

  • Kontener

  • Selektor dat

  • Panel filtrowania

  • Tekst i grafika

  • Odtwarzacz wideo

 • Wykres NL Insights nie dostarcza wniosków w języku naturalnym dla następujących typów analiz (nawet, jeśli używa wykresu wejściowego wygenerowanego z tych typów analiz):

  • Anomalia (skok)

  • Anomalia (trend)

  • Klastrowanie (K-Means)

  • Przegląd

  • Zmiany okresowe

  • Kontrola procesu (średnia ruchoma)

  • Od początku roku

 • Wyrażenia z modyfikatorami, zastosowane do wykresu bezpośrednio lub przez wykres wejściowy, mogą nie dostarczać prawidłowych wartości we wnioskach w języku naturalnym.

 • Format liczb towarzyszący wyrażeniu jest stosowany tylko do instrukcji narracyjnych wygenerowanych przy użyciu tego wyrażenia. Dodatkowe narracje, które są generowane, mogą nie przestrzegać formatu liczb wyrażenia.

 • W przypadku użycia istniejącego wykresu na wejściu obiektu NL Insights, niektóre działania wykonywane na tym wykresie nie spowodują automatycznej aktualizacji wniosków w języku naturalnym. W szczególności zamiana na alternatywne miary lub wymiary albo modyfikacje dokonane poprzez eksplorację wykresu w trybie analizy nie powodują aktualizacji wniosków w języku naturalnym, chyba że zostaną one zastosowane i udostępnione wszystkim użytkownikom.

 • Zmiana formatu liczb miary nie zawsze skutkuje zmianą tego formatu we wszystkich dostępnych wnioskach.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!