Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Histogram

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników, a każdy słupek na histogramie reprezentuje częstotliwość, z jaką następuje podział w każdym pojemniku.

Histogram

Kiedy używać

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie.

Zalety

Histogram porządkuje duże ilości danych i umożliwia szybkie uzyskanie wizualizacji z użyciem pojedynczego wymiaru.

Wady

Histogram nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie histogramu

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć histogram. Względem histogramu można zastosować tylko pojedynczy wymiar. Histogramy nie potrzebują miar, ponieważ częstotliwość danych umieszczanych w pojemnikach jest obliczana automatycznie.

  1. W arkuszu kliknij , aby dodać nową wizualizację.
  2. W obszarze Wizualizacja wybierz pozycję Histogram.
  3. Dodaj wymiar, aby na jego podstawie obliczyć częstotliwość.

Po utworzeniu histogramu konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Właściwości zaawansowane histogramu.

Ograniczenia wymiarów

W przypadku wymiaru używanego w histogramie istnieją pewne ograniczenia.

  • Wymiar musi być polem numerycznym.
  • Nie można użyć wymiaru nadrzędnego, który został utworzony przy użyciu edytora wyrażeń, nawet jeśli pole wynikowe jest numeryczne.
  • Wymiar nie może być oparty na funkcji agregacji.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej