Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Geschiedenis van het load-script beheren

Bekijk en beheer de geschiedenis van het load-script van uw app in Geschiedenis.

In de scripteditors Editor voor laden van gegevens en Scripteditor kunt u de geschiedenis van uw load-script bekijken via Geschiedenis. De huidige versie in Geschiedenis wordt bijgewerkt nadat u wijzigingen aan uw load-scripts hebt aangebracht. U kunt versies van de huidige versies opslaan om specifieke momenten in de geschiedenis van uw load-scripts te behouden. U kunt deze versies bekijken en herstellen.

Als meerdere gebruikers samen aan het load-script werken, wordt er een nieuwe versie gemaakt op het moment dat een nieuwe gebruiker het load-script bewerkt. Voor meer informatie over gezamenlijke ontwikkeling raadpleegt u Gezamenlijk load-scripts voor gegevens ontwikkelen in gedeelde ruimten.

Geschiedenis in Editor voor laden van gegevens

Editor voor laden van gegevens waarbij Geschiedenis is geopend en 4 verschillende versies worden getoond.

In Geschiedenis kunt u het volgende doen:

 • Nieuwe versies maken
 • Versienaam wijzigen

 • Versies herstellen

 • Download het load-script van dit punt in de geschiedenis.

 • Verwijder versies.

Informatie

Voor apps die al bestonden voor 13 december 2022, begint de geschiedenis vanaf het moment dat deze functie is uitgebracht.

Een nieuwe versie maken

U kunt een nieuwe versie maken op basis van de huidige status van het load-script. Zo kunt u versies opslaan voor belangrijke momenten in de geschiedenis.

 1. Klik op Geschiedenis.

 2. Klik op Meer van de huidige versie en selecteer Een naam voor deze versie opgeven.

 3. Geef de naam voor de nieuwe versie op.

 4. Klik op OK.

Versienaam wijzigen

U kunt de naam van de versies wijzigen zodat deze beter de gemaakte wijzigingen of de status van het load-script aangeeft.

 1. Klik op Geschiedenis.

 2. Klik op Meer van een versie en selecteer Versienaam wijzigen.

 3. Geef de naam voor de nieuwe versie op.

 4. Klik op OK.

Versies herstellen

U kunt het load-script terugzetten naar een eerdere versie. Als u een versie terugzet, wordt er een nieuwe versie toegevoegd aan de geschiedenis die het load-script van uw geselecteerde teruggezette versie bevat. Zo verliest u geen geschiedenis als u een versie terugzet.

 1. Klik op Geschiedenis.

 2. Selecteer een versie en selecteer Deze versie terugzetten.

  U kunt ook klikken op Meer van de versie die u wilt terugzetten en Terugzetten selecteren.

Versies downloaden

U kunt een versie van het load-script downloaden als een TXT-bestand.

 1. Klik op Geschiedenis.

 2. Klik op Meer van een versie en selecteer Downloaden.

Versies verwijderen

U kunt versies uit uw geschiedenis verwijderen.

 1. Klik op Geschiedenis.

 2. Klik op Meer van de versie en selecteer Verwijderen.

Geschiedenis van load-script en automatisch gegenereerde scripts van Gegevensbeheer

In Geschiedenis worden alleen scripts opgeslagen die zijn gemaakt in Editor voor laden van gegevens. Deze bevat geen automatisch gegenereerde scriptsecties die zijn gemaakt door Gegevensbeheer. Als u bijvoorbeeld een load-script terugzet dat automatisch gegenereerde scripts in een vergrendelde sectie bevat, wordt het script buiten de automatisch gegenereerde secties teruggezet naar de oude versie terwijl het script in de automatisch gegenereerde secties hetzelfde blijven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!