Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Sneltoetsen in de Editor voor laden van gegevens

U kunt een aantal sneltoetsen gebruiken om effectief en eenvoudig in de omgeving Editor voor laden van gegevens te werken.

Sneltoetsen

InformatieBij de beschrijving van sneltoetsen wordt ervan uitgegaan dat u in Windows werkt. Voor macOS leest u Cmd in plaats van Ctrl.
Sneltoetsen in de Editor voor laden van gegevens
ToetsencombinatieActie
Ctrl+0,Ctrl+0Hiermee genereert u voorbeeldgegevens.
Alt+1Hiermee geeft u het venster Uitvoer weer of verbergt u het als het zichtbaar is.
Alt+2Hiermee geeft u het venster Variabelen weer of verbergt u het als het zichtbaar is wanneer de foutoplossingstool is ingeschakeld.
Alt+3Hiermee geeft u het venster Onderbrekingspunten weer of verbergt u het als het zichtbaar is wanneer de foutoplossingstool is ingeschakeld.
Alt+F5Hiermee worden de hulpmiddelen voor het opsporen van fouten weergegeven of verborgen als ze zichtbaar zijn.
Alt+F6 Voert de foutopsporing uit als de debug tool is ingeschakeld.
Alt+F7Hiermee wordt verdergegaan naar de volgende stap in de debugger als de debug tool is ingeschakeld.
Alt+F8Stopt het ontbuggen als de debug tool is ingeschakeld.
F9Hiermee kunt u schakelen tussen invoegen en verwijderen van een foutopsporingsonderbrekingspunt.
Alt+F10Hiermee wordt het rechtervenster weergegeven of verborgen als het zichtbaar is.
Ctrl+CHiermee wordt het geselecteerde item naar het klembord gekopieerd.
Ctrl+FHiermee wordt het zoekveld weergegeven of verborgen als het is geopend.
Ctrl+HHiermee wordt online Help in de context van de huidige geselecteerde functie geopend in de editor voor het laden van gegevens of de uitdrukkingseditor.
Ctrl+KHiermee kunt u schakelen tussen invoegen en verwijderen van een commentaarregel in de code.
Ctrl+PHiermee wordt de huidige weergave of het actieve werkblad/de actieve presentatie afgedrukt.
Ctrl+SHiermee worden wijzigingen opgeslagen.
Ctrl+VHiermee wordt het meest recent gekopieerde item vanuit het klembord geplakt.
Ctrl+XHiermee wordt het geselecteerde item geknipt en vervolgens naar het klembord gekopieerd. Bij gebruik van Google Chrome als browser: als de cursor vóór een rij wordt geplaatst in de editor voor laden van gegevens of in de uitdrukkingseditor, zonder dat iets is geselecteerd, wordt de gehele rij geknipt.
Ctrl+ZHiermee worden acties ongedaan gemaakt. Herhaal deze om eerdere acties ongedaan te maken.
Alt+InsertHiermee voegt u een nieuwe sectie toe aan het script.
Alt+PgUpHiermee gaat u naar de vorige sectie.
Alt+PgDnHiermee gaat u naar de volgende sectie.
Ctrl-Shift-Enter/ReturnHiermee worden alle gegevens opnieuw geladen.
Ctrl+Shift+SpatiebalkHiermee geeft u knopinfo weer. (Niet ondersteund in Qlik Sense Desktop)
Ctrl+SpatiebalkHiermee vult u automatisch aan met de auto-teksttekenreeks.
Enter/Return in zoekveldHiermee wordt gezocht naar het volgende exemplaar van de zoekreeks.
Enter/Return in vervangingsveldHiermee wordt het geselecteerde exemplaar van de zoekreeks vervangen.
Esc in zoek- of vervangingsveldHiermee wordt het zoekveld gesloten.
Shift+TabHiermee verkleint u de inspringing in het script.
Tab Hiermee vergroot u de inspringing in het script.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!